De Rede In OpstandBegin oktober verschijnt dit boek van Alan Woods en Ted Grant voor de eerste keer in het Nederlands. We brengen het uit met een nieuw voorwoord. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1995 naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van Frederik Engels.

Verschillende theorieën in de moderne wetenschap vertonen een opvallende gelijkenis met de filosofie van het marxisme. Wetenschappers begrijpen de werkelijkheid steeds vaker als een dialectische wisselwerking waarbij periodes van stabiliteit onderbroken worden door discontinuïteiten. De chaostheorie verklaart hoe kleine oorzaken kunnen leiden tot grote gevolgen en revolutionaire sprongen.

De rede in opstand volgt het revolutionaire wereldbeeld in de moderne wetenschap door de meest uiteenlopende disciplines heen, waaronder de biologie, de natuurkunde, de geologie en de menswetenschappen.

Alan Woods en Ted Grant beschrijven op een heldere manier de relatie met het dialectisch materialisme, zoals dat werd uitgewerkt door Karl Marx en Friedrich Engels. Onderweg staan ze stil bij het mysticisme in de theoretische natuurkunde en bij de wetenschappelijke theorieën die worden aangevoerd om de bestaande kapitalistische orde te legitimeren.

Egoïsme zou onvermijdelijk zijn en criminaliteit zou genetisch bepaald zijn. Steeds meer wetenschappers plaatsen echter vraagtekens bij de oude opvattingen. Zo komt de wetenschap stilaan zelf op een kruispunt te staan.

Met de aangehouden crisis van het kapitalisme wordt de economische analyse van Marx weer actueel. Zelfs liberale economen citeren vandaag gretig uit de bladzijden van ‘Het Kapitaal’. Maar de filosofische methode die deze diepgaande economische analyse mogelijk heeft gemaakt is veel minder bekend. Met De rede in opstand krijgt u een grondig en ‘up to date’ inzicht in de dialectiek.

De N-VA en andere rechtse krachten zijn niet alleen op sociaaleconomisch vlak rechts. Ze proberen ook een volledig conservatief wereldbeeld over te brengen. Met de publicatie van dit boek hopen we dan ook bij te dragen tot een grondig antwoord hierop.

De rede in opstand werd ook vertaald in het Spaans, Portugees, Grieks, Spaans, Duits, Turks, Urdu en Bahasa Indonesia.

Voorverkoop

De 460 pagina’s tellende uitgave zal ter beschikking zijn tijdens de laatste week van september. Om de financiering van het boek mogelijk te maken bieden we het nu al in voorverkoop aan tegen de promotieprijs van 16 euro (plus 4 euro verzendingskosten). De normale prijs is 19 euro. U kunt storten op rekeningnummer, 001-1370273-30 op naam van Vonk met vermelding ‘Boek+ Naam + Adres’. (Europese overschrijving: IBAN = BE15 0011 3702 7330 en BIC = GEBABEBB). Bedankt voor uw solidariteit.

In de tweede helft van oktober plannen we ook een aantal voorstellingsvergaderingen van De rede in opstand met Alan Woods in Vlaanderen en Nederland. Houd daarom onze site in de gaten voor meer informatie.

Wie zijn de auteurs?

Alan Woods is in 1944 geboren in Swansea (Wales). Hij studeerde Russische taalkunde aan de Universiteit van Sussex, en daarna in Moskou en Sofia. Op 16-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de Labour Party Young Socialists en in de jaren 1970 trok hij naar Spanje, waar hij deelnam aan de ondergrondse strijd tegen de dictatuur van Franco. Hij schreef talrijke boeken, waaronder Bolshevism: the Road to Revolution (1999), Marxism and the U.S.A. (2005), The Venezuelan Revolution, a Marxist Perspective (2005) en Reformism or Revolution — Marxism and Socialism of the 21st Century (2008). Alan Woods woont in Londen en is hoofdredacteur van de toonaangevende website In Defence of Marxism (www.marxist.com).

Ted Grant (1913-2006) begon zijn politieke activiteit in de communistische beweging in Zuid-Afrika in de jaren 1930. Later vervoegde hij de Internationale Oppositie rond Leon Trotski en emigreerde hij naar Groot-Brittannië. In de jaren 1960 lag hij aan de basis van de Militant Tendency, die zou uitgroeien tot de meest invloedrijke trotskistische beweging ter wereld. Hij wordt internationaal erkend als een van de belangrijkste theoretici van het marxisme. Zijn verzameld werk wordt samengebracht op www.tedgrant.org.