Indonesië

Op 7 april in de ochtend werd kameraad Abdul Hakam, lid van Militan Indonesia, de sectie van de IMT in het land, opgesloten in de gevangenis voor zijn vakbondsactiviteiten. Hakam is organisator bij FSPBI-KASBI Gresik, een van de weinige radicale vakbonden in Indonesië. Samen met Agus Budion, van dezelfde vakbond, werd hij veroordeeld voor inbreuken tegen de “Unpleasant Act Law”. Hun enige misdaad is het feit dat ze aan de kant van de arbeiders staan.

Met behulp van een prisma, dat driehoekig stuk glas, wordt een lichtbundel opengebroken in zijn samenstellende kleuren. Datzelfde resultaat bekomen we als we het overheersende discours over het internationale humanitaire medeleven na de tsunamiramp aan een nuchtere analyse onderwerpen. De toestand in de noordwestelijke provincie Atjeh in Indonesië biedt ons de gelegenheid de sociale, economische, militaire en religieuze tegenstellingen in onze huidige wereld aan het licht te brengen. Dit artikel verscheen in het tijdschrift {KENTERINGen] van april 2005.
“Reformasi is fantastisch. Nu zijn we niet meer onwetend over onze rechten als arbeiders en aanvaarden we onze uitbuiting niet meer zoals voorheen”, zegt een van de leiders in de bezetting van de Sony-fabriek in Jakarta. Terwijl het land steeds verder de onzekerheid tegemoet gaat, begint de arbeidersklasse, die op grote schaal sympathiseerde maar nooit een actief deelnemer was in de studentenbeweging die Suharto ten gronde bracht, zich langzaam maar zeker opnieuw te doen gelden als een sociale klasse.
Oost-Timor, of hoe een volk wordt uitgemoord zonder dat de 'internationale gemeenschap' handelt!
"Naar de hel met het IMF en zijn neo-imperialisme" staat te lezen op een spandoek dat wappert op het grasperk rondom het parlementsgebouw van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. Het is 1 april, de dag waarop de prijs van een heleboel basisproducten de lucht in schiet als gevolg van de vermindering van subsidies voor elektriciteit en benzine, opgelegd door het Internationaal Monetair Fonds.