Jongeren

De laatste maanden komen in diverse Europese landen jongeren op straat om hun ongenoegen te uiten. In Griekenland was de dood van een jonge anarchist het startschot voor wekenlang oproer. In Italië en Frankrijk protesteerden jongeren tegen de hervorming van het onderwijs.

Sinds 2003 organiseert de Noord-Europese sektie van de IMT 's winters een vormingsprogramma, dat ieder jaar in een ander land plaats vindt. Dit keer staat de vorming volledig in het teken van Rosa Luxemburg, die in januari 1919 in Berlijn vermoord werd.
Het wereldcongres van de Internationale Marxistische Tendens kwam eind juli samen in Barcelona. Alle 350 afgevaardigden en bezoekers konden voelen dat na jaren van voorbereiding, na decennia van bescherming van de ideeën van het marxisme tegen de aanvallen van de burgerij, de reformisten, revisionisten en sektariërs, deze door de huidige gebeurtenissen worden bevestigd.
Afgelopen dinsdag was het enorm druk aan de Blandijn, de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Ugent. De reden hiervoor was een gepland debat van de nationalistische studentenvereniging NSV. Toen linkse studenten dit probeerden te verhinderen, reageerden Philip Dewinter en zijn knokploeg met geweld.
Alles wordt duurder. Niet alleen de werkende mens is ongerust, ook de studenten krijgen het moeilijk en kijken bang naar de toekomst. Het clichébeeld van de feestende student die zich niks aantrekt van hetgeen rond hem gebeurt, klopt niet.