Het elitarisme van de Vlaamse universiteiten werd nogmaals bekrachtigd toen vertegenwoordigers van de KUL, de RUG en de VUB een nieuw voorstel indienden. Alsof overheidsbesparingen in het secundair onderwijs nog niet genoeg zouden zijn, doen deze heren er een schepje bovenop via een aanvraag voor verhoging van de inschrijvingsgelden van Voortgezette Academische Opleidingen (VAO’s of postgraduaten).

Nu mag er wel bij gezegd worden dat ze zeer redelijk blijven in hun eisen. Het door hen voorgestelde maximum bedraagt immers slechts een kleine driehonderdduizend Bfr. per jaar, zodat de algemene democratische toegankelijkheid tot specialisatiejaren zeker niet in het gedrang komt. Bovendien mag deze lichte stijging tegenover de huidige inschrijvingsgelden van achttienduizend Bfr. enkel worden doorgevoerd als men zich aan bepaalde criteria houdt. Dat deze criteria zonder enige vooringenomenheid werden vastgelegd, staat natuurlijk buiten kijf. Maar om alle twijfel bij de lezer weg te nemen, misschien toch even een korte opsomming van de voorwaarden waaronder een stijging van het inschrijvingsgeld volgens onze welwillende universitaire herders is gerechtvaardigd:

1. Bijzondere kosten van de opleiding zoals een gespecialiseerde bibliotheek of onderzoeksuitrusting

2. Het aanbieden van bijzondere activiteiten en faciliteiten zoals bedrijfsbezoeken, seminaries enz.

3. Een hogere bijdrage die in het binnen- en buitenland van het doelpubliek wordt gevraagd voor andere of gelijkwaardige opleidingsinitiatieven

Aangezien deze criteria op zulk een strenge wijze zijn samengesteld, is het niet meer dan logisch dat een VAO slechts aan één voorwaarde moet voldoen om aanspraak te maken op een verhoging van het inschrijvingsgeld. En zeg nu zelf, als blijkt dat elke grote universiteit over gespecialiseerde bibliotheken beschikt, dan knijpen wij toch graag een oogje toe. Of wat malen wij erom dat veel opleidingen reeds jaren bedrijfsbezoeken organiseren met de karige achttienduizend Bfr. inschrijvingsgeld per student. Zelfs de astronomisch hoge inschrijvingsgelden in de VS, die alle toekomstige verhogingen in Europa nog in de schaduw zouden stellen, kunnen ons niet van ons standpunt afbrengen: de selectie van de criteria is zonder een greintje vooringenomenheid verricht. Daarenboven beantwoordt ze aan de strengst mogelijke interpretatie van de democratische waarden die onze gemeenschap zo hoog in haar vaandel voert.

Daarom valt het ons zeer zwaar te melden dat telkens opnieuw jongeren de eerlijkheid van onze goede herders in vraag moeten stellen. De Leuvense Over-koepelende Kring-Organisatie(LO-KO) was zelfs zo vermetel op te roepen tot een betoging! Als op de koop toe een duizendtal (volgens het VRT-journaal) van onze meest rechtschapen jeugdige burgers gehoor geven aan deze oproep en zich massaal vertonen in de Leuvense straten, voelen wij ons verplicht te abdiceren. Voor zulk fenomeen kunnen wij geen verklaring bieden.