1) Als reactie op de dreigende oorlog die de Verenigde Staten voorbereiden tegen Irak, roept de Spaanse studentenvakbond op tot een nationale actiedag als deel van de internationale actieweek tegen de oorlog in Irak. De actiedag zal plaatsvinden op donderdag 13 februari. Hij zal bestaan uit een nationale studenten- en scholierenstaking, gekoppeld aan betogingen in alle belangrijkste steden van Spanje.

2) In de naam van ‘vrijheid’ en ‘democratie’ bereiden de imperialistische grootmachten een nieuw bloedbad voor tegen een onschuldige bevolking. Nu is het de beurt aan het Irakese volk. Het alibi luidt dat het bewind van Saddam Hoessein zou beschikken over massavernietigingswapens die de veiligheid van de VS en de rest van de wereld zouden bedreigen. Het is echt schokkend dat deze beschuldigingen geuit worden door de sterkste militaire macht ter wereld die op haar eentje instaat voor 37 procent van alle wapenuitgaven en 40 procent van alle wapenproductie.

3) Dit wordt een nieuwe imperialistische oorlog, een klassieke plundertocht voor de controle over nieuwe markten en grondstoffen. In dit geval gaat het om olie. De Perzische Golf beschikt over 65 procent van de wereldreserves in olie. Er wordt geschat dat deze regio in de eerste tien jaar van deze eeuw zal instaan voor de bevoorrading van de helft van het wereldverbruik in olie. Zeventig procent van deze leveringen zijn bestemd voor de VS. Na Saoedi-Arabië beschikt Irak over de tweede grootste oliereserves ter wereld. De VS en de internationale heersende klasse zijn bezorgd over de economische recessie en het is tegen deze achtergrond dat de controle van de belangrijkste oliereserves ter wereld van cruciaal belang wordt. Dat zijn de echte drijfveren achter de Amerikaanse inmenging in het gebied. Hun echte doel is de omverwerping van het bewind van Saddam Hoessein en het aan de macht brengen van een marionettenregering die hen in staat stelt de olie zonder problemen te controleren.

Bovendien wil het Amerikaanse imperialisme, met de kenmerkende arrogantie van alle onderdrukkers, aan alle volkeren ter wereld tonen dat al diegenen die haar macht in vraag durven stellen oorlog en vernietiging riskeren.

4) De studentenvakbond verzet zich tegen deze imperialistische oorlog, of deze nu gevoerd wordt door de VS alleen of met de steun van de Verenigde Naties. De VN is een instrument van het imperialisme en heeft in het verleden het licht op groen gezet voor bombardementen tegen de bevolking van Joegoslavië, Afghanistan en in 1991 ook in Irak. In Irak stierven er toen 200.000 mensen. De VN onderhoudt ook het misdadige embargo tegen Irak dat het leven heeft gekost van meer dan 1 miljoen onschuldige slachtoffers, in het bijzonder van kinderen. Het zijn dezelfde Verenigde Naties die blind zijn voor het niet naleven van haar eigen resoluties door Israël (de sterkste militaire macht in de regio, bewapend en gefinancierd door de VS) en niets doen tegen het staatsterrorisme van Ariel Sharon, die de slachting van het Palestijnse volk organiseert, een echte volkerenmoord.

5) Natuurlijk is het bewind van Saddam Hoessein een dictatuur. In de jaren '80 werd Saddam gesteund, tot de tanden bewapend en gefinancierd door de VS in de oorlog tegen Iran, die 1 miljoen slachtoffers heeft geëist. De Irakese dictatuur onderdrukt miljoenen arbeiders en boeren. Het is een regime waartegen alle jongeren en arbeiders in de wereld zich moeten verzetten. Niettemin zijn we niet onverschillig voor het feit wie Saddam omverwerpt, met welke belangen dat gebeurt en wat voor regime Saddam vervangt. De plannen van de VS zijn overduidelijk: Irak wordt minstens voor anderhalf jaar militair bezet. Dat wil zeggen dat Saddam vervangen wordt door een protectoraat onder de militaire, economische en politieke voogdij van de VS. Het Amerikaanse imperialisme wil één dictatuur waarop het geen vat heeft vervangen door een ander reactionair bewind dat braafjes alle bevelen van het Witte Huis opvolgt.

6) De onderdrukte massa’s van de Arabische wereld (of om het even waar ter wereld) kunnen geen vertrouwen hebben in de Amerikaanse bommen of deze van de Verenigde Naties om hun problemen op te lossen. De enige weg vooruit voor het Irakese volk is een georganiseerde en bewuste strijd om een einde te stellen aan de imperialistische onderdrukking, aan de dictaturen waaronder ze lijdt en ook aan het economisch systeem dat beide recht houdt: het kapitalisme. Om zich te bevrijden van het juk van reactionaire marionettenregeringen die door de VS zijn opgelegd en ook van de onderdrukking van Saddam Hoessein, moeten de jongeren en de arbeiders van Irak de weg opgaan van de strijd voor de socialistische omvorming van de maatschappij. Er moet een nieuwe regering komen van arbeiders, boeren en andere onderdrukten die de economische middelen en de rijkdom geschapen door de arbeiders zelf in de handen legt van het volk. Zo kunnen deze gebruikt worden ten voordele van de prangende sociale behoeften en niet voor de winsten van enkele machtigen en van de oliemultinationals. Enkel op deze manier kan er ook een einde komen aan de conflicten tussen verschillende nationale en godsdienstige minderheden in Irak.

7) Het verzet van jongeren en van de arbeidersbeweging over ter wereld wordt groter met de dag. Op 18 en 19 januari betoogden 500.000 mensen in de VS tegen de imperialistische oorlog. Omvangrijke betogingen hadden ook in andere landen plaats. De opiniepeilingen duiden op een groeiend verzet tegen deze oorlog. De mensen beseffen dat het een oorlog is die enkel in het voordeel is van de strategische en economische belangen van het imperialisme en die zoals altijd zal betaald worden door de arbeiders en de jongeren overal ter wereld maar vooral door de onderdrukte massa’s van Irak. De enige manier om een einde te stellen aan dit imperialistische bloedbad is door het organiseren van een internationale massabeweging van de arbeidende bevolking en jongeren. De vakbonden en de linkse partijen moeten zich verzetten tegen deze oorlog en de arbeidersbeweging organiseren met behulp van anti-oorlogscomités in de bedrijven, de wijken, de scholen, de universiteiten, steden en dorpen, die dan gecoördineerd worden en een actieplan voorbereiden met o.a. een oproep voor een algemene 24 uren-staking tegen de oorlog.

8) De Spaanse studentenvakbond is begonnen met een campagne om zo’n beweging te lanceren onder de jongeren. De studentenvakbond neemt deel aan alle mobilisaties waarvoor internationaal wordt opgeroepen en roept hiervoor op in Spanje. Wij zetten anti-oorlogscomités op in de scholen en uniefs, leggen onze ideeën uit, organiseren vergaderingen, acties en debatten. De studentenvakbond roept ook op tot een studenten- en scholierenactiedag op 13 februari. WIJ ROEPEN ALLE STUDENTEN- EN JONGERENORGANISATIES OVERAL TER WERELD OM STUDENTENSTAKINGEN TE ORGANISEREN EN PROTESTACTIES TEGEN DE IMPERIALISTISCHE OORLOG TEGEN IRAK. Een eengemaakte strijd van de jongeren op 13 februari wordt daarom een beslissende stap in de richting van een massabeweging tegen de imperialistische oorlog om het Amerikaanse imperialisme in het zand te doen bijten en om de Europese regeringen in moeilijkheden te brengen met hun steun aan deze nieuwe agressie tegen een onschuldig volk.

Lang leve de internationalistische strijd tegen de imperialistische oorlog!

Geen soldaat, geen kogel, geen euro voor deze oorlog!

Het geld van de militaire interventie moet gebruikt worden voor sociale uitgaven!

Indien je vrede wil, strijd dan voor socialisme!

Voor meer info over het Sindicato de Estudiantes surf naar: www.sindicatodeestudiantes.org (artikels in het Spaans en het Engels)

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 312 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken