Op initiatief van Vonk, het Anti-Oorlogscomité Kust en de Oostendse actiegroep Bulldozer hielden zo’n 45 mensen op 22 februari een ludieke maar strijdbare actie op het Wapenplein. De groep, die de steun kreeg van Animo en Attac, werd ook vervoegd door enkele socialistische vakbondsmilitanten en een tiental scholieren. In de weken voor de actie werd er actief geflyerd aan de Oostendse scholen. Gemeenteraadsleden van Groen en de SP.a waren eveneens van de partij.
Foto's: Bulldozer

Op de borst van 14 deelnemers werden de letters ‘BUSH NOT WELCOME’ geplakt en deze slogan kwam samen met het spandoek ‘Oostendse luchthaven wapenvrij’ duidelijk in de pers en op de plaatselijke TV-zender Focus. Belangrijk was dat er niet alleen werd geprotesteerd tegen de oorlogspolitiek van Bush. Ook het gebruik van de Oostendse luchthaven door de Amerikaanse luchtmacht werd aangeklaagd. Twee jaar geleden werd er reeds door dezelfde actievoerders geprotesteerd met acties tegen wapentransporten via de luchthaven, gekend onder de naam Planespotting en Planestopping. Deze zaken werden nog eens uitvoerig uit de doeken gedaan in de speech van Roland Vanderbeke en in het interview op Focus-TV met Nick Deschacht. Er werd eveneens gewezen op de antisociale politiek die Bush voert in Amerika zelf en op zijn weigering om het Kyoto-akkoord te ondertekenen.

Op het einde van de actie riep Roland op om massaal deel te nemen aan de Jongerenmars van 19 maart en nodigde hij alle deelnemers uit op een voorbereidende vergadering hierrond die doorgaat op zaterdag 5 maart om 19u in het ABVV-gebouw (J. Peurqaetstraat). Oostende geeft met deze actie een bescheiden maar niettemin vastberaden aanzet tot het hermobiliseren van de jongeren aan de kust!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken