In Gent, Leuven, Hasselt en Antwerpen hebben een aantal studenten onlangs Vonk: Marxistische Studenten opgericht, of kortweg VMS. VMS vormt de zelfstandige studentenorganisatie van de marxistische stroming Vonk en wil studenten in contact brengen met het marxisme als revolutionaire theorie en praktijk.

Marxisme is voor ons geen geheel van starre dogma’s, zoals de stalinistische doctrine van de Sovjetunie, maar wel een instrument om de wereld te begrijpen en te veranderen. Een goed begrip van de werking van het kapitalistisch systeem is noodzakelijk om de machten te bestrijden die het systeem in stand houden en de krachten te herkennen die in staat zijn het omver te werpen. Vorming, met aandacht voor revolutionaire filosofie, cultuur, economie en geschiedenis is bijgevolg een belangrijke steunpilaar van onze werking.

Vonk is de Belgische afdeling van de Internationale Marxistische Stroming (International Marxist TendencyInternational Marxist Tendency, IMT). Daardoor kan VMS rekenen op een grote verscheidenheid aan contacten met de internationale studentenbeweging. Uit de ervaringen van Franse, Spaanse, Griekse, Mexicaanse, Pakistaanse, Marokkaanse studenten in hun strijd tegen het kapitalisme kunnen ook studenten in België belangrijke lessen trekken.

Niemand heeft de wereld ooit veranderd door louter te denken of te discussiëren: elke vorming moet zich uiteindelijk vertalen in actie! Daarom zijn we actief in verscheidene bewegingen en organiseren we zelf acties aan universiteiten en hogescholen. Vonk nam de afgelopen jaren al talrijke initiatieven onder jongeren en in de scholen: de anti-oorlogscomités en de ShipspottingcampagneShipspottingcampagne tegen de Belgische medewerking aan de oorlog tegen Irak; betogingen tegen de komst van Bush naar België (AntwerpenAntwerpen, HasseltHasselt, OostendeOostende, GeelGeel); acties tegen de privatisering van studentenresto’sprivatisering van studentenresto’s in Gent; en natuurlijk de solidariteitscampagne met de revolutie in Venezuelarevolutie in Venezuela en Latijns-AmerikaLatijns-Amerika.

Als marxistische studenten hechten we veel belang aan het principe van een sociale universiteit/hogeschool, waar studenten gratis van een degelijk onderwijs en efficiënte diensten kunnen genieten. We beseffen echter dat de oorzaak van sociale ongelijkheid en achtergesteldheid uiteindelijk niet binnen de universiteit en hogeschool zelf kan opgelost worden. Daarom koppelen we onze eisen voor sociaal hoger onderwijs bijgevolg steeds aan de noodzaak van een socialistische maatschappij die voldoende middelen vrijmaakt voor onderwijs, sociale diensten en menselijke ontplooiing.

Studenten en loontrekkenden hebben dezelfde belangen en vormen bondgenoten in de strijd voor een betere, een socialistische samenleving. Het gevecht dat studenten voeren tegen besparingen, verhoging van de inschrijvingsgelden, inkrimping van sociale dienstverlening, enzovoort, is uiteindelijk dezelfde strijd die de werkende klasse voert tegen de voortdurende aanval op haar loon, pensioen en andere sociale verworvenheden. In onze werking brengen we studenten dan ook in contact met arbeidersorganisaties en nemen we deel aan betogingen en acties van de arbeidersbeweging.

Ben je geïnteresseerd in het marxisme en de strijd voor socialisme, dan ben je op je plaats bij de Marxistische Studenten. Stuur ons een mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; surf naar onze website: www.marxistischestudenten.bewww.marxistischestudenten.be; of kom naar onze activiteiten. Word lid en bouw mee aan de Marxistische Studenten, bouw mee aan het marxisme en een rechtvaardige wereld!

Hieronder kan je lezen waarom jongeren zich organiseren in VMS.

Bart Compernol (UGent)

“In het najaar van 2002 kwam ik aan de universiteit in Gent. In het middelbaar had ik al een levendige interesse opgevat voor het linkse gedachtegoed, en meerbepaald het marxisme, het revolutionair proces naar socialisme en de specifieke situaties in Cuba, de Sovjetunie en China. Na een moedige poging om ‘Das Kapital’ te beginnen lezen, strandde ik ergens begin pagina 30 of zoiets en hield ik het bij overzichtswerken over het marxisme en de revolutie.”

“Toen de oorlog tegen Irak aan de deur stond, heerste er in Gent een hoge militante anti-Amerikaanse geest. In dat licht kwam ik aan de Blandijn in contact met Vonk. Vonk was toen de initiatiefnemer, in navolging van de cellen in Oostende en Antwerpen met de Shipspottingcampagne, om een anti-oorlogscomité op te richten. Ik was dolenthousiast om samen met gelijkgezinde geesten de Gentse studentengemeenschap te proberen mobiliseren in de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme en de daarmee samengaande oorlogszucht. Al gauw werd er een ‘algemeen anti-oorlogscomité’ opgericht, en namen de acties – en voornamelijk de betogingen – een reële vorm aan.”

“Al gauw zag ik dat Vonk zó veel meer was dan enkel een stelletje anti-imperialisten met veel ideeën en weinig daadwerkelijke initiatieven en na een gesprek over het wat en hoe van Vonk besloot ik mij aan te sluiten bij de kleine doch erg enthousiasmerende groep marxisten. Hoewel de actie niet altijd even gemakkelijk te organiseren was, hebben we met de weinige middelen die we tot voor kort nog hadden heel goede initiatieven en acties uit de grond weten te stampen, zoals de strijd tegen de privatisering van de studentenresto’s, de promotie voor de campagne ‘Hands Off Venezuela’, een reeks ludieke lezingen over de basics van het marxisme. Dit om er nog maar een paar te noemen. Eigenlijk lijkt volgens mij de grootste onontbeerlijke vereiste in Vonk te zijn: engagement voor en in de strijd voor een betere, rechtvaardigere, gelijkere = socialistische wereld.”

Laurens Deprez (KULeuven)

“Nadat ik uit het middelbaar kwam, wilde ik politiek actief worden, en sloot me aan bij de SP.a-jongeren. Ik zag echter al snel dat dit een zeer oppervlakkige scoutsachtige bedoening was en stapte er uit. Ik was diep teleurgesteld in de ‘partij van de arbeiders en onderdrukten’. We hebben 18 jaar socialisten in de regering en dus sociale ‘vooruitgang’. Dat ze dan iets als een Generatiepact stemden en vervolgens ons alles eens gingen ‘uitleggen’ omdat we het niet snapten, was voor mij de druppel. Ik had nood aan een wetenschappelijk onderbouwd en echt links programma, en aan échte politieke discussies op hoog niveau. Dat vond ik bij Vonk.”

Christophe Davids (scholier Antwerpen)

“We leven allemaal in een systeem dat het leven en welzijn van velen ondergeschikt maakt aan het winstbejag van enkelen. Dit uit zich het best in de zogenaamde Derde Wereld. Maar ook hier bij ons zouden de grote bedrijven onze sociaal verworven rechten maar al te graag zien verdwijnen.”

“Er is een alternatief op deze uitbuiting. Dit alternatief zal gedragen moeten worden door ons, de werkende klasse en de jeugd. Doorheen de geschiedenis heeft het volk vele malen rechtvaardigheid moeten afdwingen van koningen, landheren en kapitalisten. Het volk heeft hiervoor een organisatie nodig die hen verbindt en een duidelijke tactiek kan voorleggen naar de toekomst toe. Het volk heeft deze organisatie nodig en de organisatie heeft volk nodig. Daarom ben ik bij Vonk gegaan, om in contact te staan met anderen die de wereld willen veranderen. Alleen sta je nergens maar als klasse verzameld onder een gemeenschappelijk doel is er geen kapitalist of rechtse regering die ons onze rechten kan ontzeggen.”

Nosh Malik (Hogeschool Hasselt)

“Jongeren moeten zich bewust zijn van het feit dat de politiek vandaag gaat over onze eigen toekomst. Wat politici en media ons voorschotelen, is vaak een verdraaiing van de feiten. Ze willen ons iets wijs maken. Ik wil jongeren bewust maken van hoe het er echt voor staat in de wereld. Het systeem is ziek. De moord voor een MP3-speler was daar nog maar eens het bewijs van. Daarom moeten wij, in de eerste plaats de jongeren, ons verzetten tegen het systeem dat dit allemaal veroorzaakt, verzetten tegen het kapitalisme.”

“In Hasselt hebben wij een protestbetoging georganiseerd tegen het bezoek van Bush aan België in 2005. We hebben getoond dat je ook in je eigen stad je stem kan laten horen over de wereldpolitiek. Dit gebeurt in veel steden en dorpen overal ter wereld. Steeds meer mensen verzetten zich tegen uitbuiting en onderdrukking. Ik ben ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor een betere toekomst.”

www.marxistischestudenten.bewww.marxistischestudenten.be