'De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden' is een tekst van Lenin die geschreven is op een sleutelmoment van de Russische Revolutie van 1917, namelijk in september, nauwelijks één maand voor het eigenlijke moment van machtsovername door de sovjets en de bolsjewieken. Dit revolutionaire proces loopt over een relatief korte periode van de maand februari tot oktober. De politieke inhoud ligt in het verlengde van de meer bekende 'Aprilstellingen' en dient hetzelfde doel: een vurig pleidooi voor een programma van socialistische maatregelen gekoppeld aan de voorbereiding van een effectieve machtsovername door de arbeidersklasse om de sociaal-economische problemen op te lossen.

Met deze tekst kwam Lenin opnieuw in botsing met een gedeelte van de leiding van zijn eigen partij die vasthield aan de mogelijkheid om de 'democratische revolutie' te volbrengen binnen het raamwerk van het kapitalisme. Net zoals in de Aprilstellingen vervoegt Lenin hier in de praktijk de kernpunten die Trotski theoretisch uit de doeken had gedaan in 'Resultaten en vooruitzichten' na de eerste mislukte revolutie van 1905 in Rusland. Later worden deze voor de revolutie zo belangrijke stellingen beter bekend onder de naam van 'Permanente revolutie'.

We zijn van plan deze belangrijke teksten in de nabije toekomst ook on line beschikbaar te maken. Maar nu publiceren we dus dit andere werk, dat ook voor deze tijd erg interessante elementen bevat zoals de opheffing van het zakengeheim, de nationalisatie van de banken enzovoort.

De volledige tekst staat hier: De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijdenDe dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden