Resultaten en vooruitzichten is het boek waarin Leon Trotski de fundamenten schetst van zijn theorie van de permanente revolutie. Daarmee geeft hij – meer dan tien jaar voor de Oktoberrevolutie van 1917 – aan dat het mogelijk is dat de arbeidersklasse in een onderontwikkeld land eerder aan de macht komt dan in een van de ontwikkelde kapitalistische landen. Trotski maakt in deze brochure duidelijk dat de arbeidersrevolutie zich in een onderontwikkeld land alleen dan kan handhaven wanneer ze de steun van de socialistische revolutie in een van de meer ontwikkelde landen krijgt.

Samen met de theorie van 'gecombineerde en ongelijke ontwikkeling' is de theorie van de permanente revolutie een van de grootste bijdragen van Trotski aan het marxisme. Deze eerste theorie stelt dat een onderontwikkeld land niet door hetzelfde aantal stadia hoeft te gaan als de ontwikkelde kapitalistische landen. Het kan elementen van beide combineren, wat Trotski brengt tot zijn theorie van de permanente revolutie. Deze werd het eerst geformuleerd aan de vooravond van de eerste Russische revolutie van 1905, waarin geprobeerd werd uit te leggen wat voor klasse de komende revolutie moest leiden. Trotski sloot zich aan bij de andere Russische marxisten dat het aanvankelijk een burgerlijk-democratische revolutie zou moeten zijn om zo de essentiële taken van de omverwerping van de tsaar te bewerkstelligen en een landhervorming door te voeren. In Resultaten en vooruitzichten trekt hij dit idee echter door en analyseert hij hoe de unieke omstandigheden in het toenmalige Rusland ervoor zorgden dat de arbeidersklasse zich moest verenigen met de boeren om zo de burgerij omver te werpen.

Lees de volledige tekst in onze afdeling klassiekers: Resultaten en vooruitzichtenResultaten en vooruitzichten. Lezers die nog dieper willen graven in de theorie van de permanente revolutie raden we het vierde hoofdstuk aan van Lenin en Trotski: hun ware ideeënLenin en Trotski: hun ware ideeën, getiteld Uit de theorie van de permanente revolutieUit de theorie van de permanente revolutie.