Dit boek van de pen van Leon Trotski werd in 1924 geschreven als voorwoord tot een bundel van artikels die hij sinds 1917 had geschreven. Toen bestond er nog geen enkel boek dat een volledig politiek overzicht gaf van de Russische Revolutie, de eerste socialistische revolutie in de wereld. Later mondde dit uit in de publicatie van het monumentale werk, de ‘Geschiedenis van de Russische Revolutie’ door dezelfde Leon Trotski. De enorme waarde van deze tekst is dat ze zich niet beperkt tot een feitelijk relaas van de Oktoberrevolutie. Voorrang gaat naar een grondig inzicht in de dynamiek van een socialistische revolutie.

Veel belang wordt gehecht aan de politieke voorbereiding van deze revolutie, de aaneenschakeling van de verschillende etappes van deze grondige omwenteling – het proces van revolutie en contrarevolutie – en de debatten onder de Russische marxisten over strategie en tactiek. Deze debatten handelden niet over nutteloze twistpunten maar over grondige kwesties die de uitkomst van de revolutie gingen bepalen.

Dat Trotski deze meningsverschillen aan het licht bracht, werd hem kwalijk genomen door Stalin en andere bolsjewieken die zich zeer zwak hadden opgesteld tijdens de Russische Revolutie. Mochten de Russische revolutionairen de raad van Stalin en anderen hebben gevolgd, dan zou er nooit een socialistische revolutie hebben plaats gevonden!

Dit wordt zeer duidelijk in deze tekst. Trotski en Lenin trokken toen aan één zeel tegen die communisten die beweerden dat de Oktoberrevolutie niet socialistisch mocht zijn. De ‘Lessen van Oktober’ ging daarom ook snel een grote rol spelen in de strijd tegen de stalinistische ontaarding van de Communistische Internationale en tegen de zogenaamde theorie van de ‘twee stadia’, zoals bepleit door Stalin en die de basis vormt van zoveel nederlagen van de communistische partijen in de wereld.

Geschreven door een van de vooraanstaande leiders van de revolutie bieden we hier een tekst aan die grote voldoening zal geven aan ieder die wil weten hoe een revolutie zich afspeelt en vooral aan diegenen die zelf een socialistische revolutie willen voorbreiden.

Ga naar Lessen van OktoberLessen van Oktober

Lessen van Oktober