We stelden deze vraag aan de ABBV-delegee Rudy Sohier van FCI Mechelen. Rudy Sohier ligt met zijn andere syndicale makkers aan de basis van het netwerk ‘Gedaan met Sluiten’, gelanceerd in de zomer van 2002 naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van het hoogtechnologische bedrijf.

In het Italiaanse klinkt het: “Nazionalizzare la Fiat, senza indennizzo e sotto il controllo dei lavoratori”. In het Nederlands wordt dit dan: “Nationaliseer Fiat, zonder schadevergoeding en onder arbeiderscontrole”. Dat is de oproep die linkse delegees uit de automobiel- en metaalindustrie gegroepeerd rond het tijdschrift ‘La Nostra Voce’ (Onze Stem) verdelen in de vakbonden.

Naarmate het steeds duidelijker wordt dat een oorlog van de VS tegen Irak onafwendbaar is, en dat ondanks de wapeninspecties Bush onverminderd oorlogstaal blijft spreken, breidt de anti-oorlogsbeweging zich internationaal uit. Een kort overzicht van de wereldwijde protesten.

De gebeurtenissen in Borgerhout en het wansmakelijke vertoon van overheid en politiek zijn een uitdrukking van de diepe malaise waarin héél onze samenleving verkeert. De wijze waarop de media en daardoor ook een belangrijk deel van de publieke opinie omgaan met deze zaak, getuigt van moreel en ethisch verval. Dit moreel verval is echter geen fenomeen op zich. Het is het product van de ‘vlucht vooruit’ die het kapitalisme sinds meer dan een decennium heeft ingezet.

Op het moment dat we dit artikel begonnen te schrijven, zaten de onderhandelingen voor een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) muurvast en zag het er niet naar uit dat er veel te rapen zou zijn. Ondertussen is er een minimaal akkoord rond de loonnorm en zijn er inderdaad niet veel kruimels van de tafel gevallen.

Dinsdag 26 november werd de 27-jarige Belg van Marokkaanse afkomst Mohamed Achrak, bij hem thuis in een woonblok te Borgerhout doodgeschoten door zijn buurman. Sinds deze racistische moord is het migrantendebat weer in alle hevigheid losgebarsten en verhevigt de overheid vastberaden haar kruistocht tegen de AEL.

Zeshonderd personeelsleden van het Antwerps OCMW, waaronder veel verplegend personeel in ‘uniform’ voerden op vrijdag 22 november actie aan de bijeenkomst van de OCMW-raad.

Verslag van de actie van het AAOC aan de gemeenteraad te Antwerpen op maandagavond 18 november. De opkomst was iets minder dan vorige keren: een twintigtal mensen namen deel. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de media-aandacht. Woordvoerder Mischa Van herck werd uitgebreid geïnterviewd door diverse media.

Vorige week speelden de arbeiders van de afdeling Techniek en Logistiek van de stad Antwerpen een partijtje voetbal op de Grote Markt, uit protest tegen de besparingen bij het stadspersoneel. Ze wisten toen zelf nog niet hoe ‘visionair’ hun actie wel was.

Evaluatie van de nationale anti-oorlogsbetoging van zondag 19 november en de activiteiten van de anti-oorlogscomités.

We merkten de afgelopen weken dat de stalinistische Partij van de Arbeid (PVDA) zich schaamteloos bedient van de informatie over Amerikaanse wapentransporten in de Antwerpse haven die op deze website verschijnt. In ons recentste artikel (donderdag 14 november) lieten we daarom een discrete 'koffievlek' achter. En zie, die koffievlek vind je nu terug op … Indymedia! (wel snel zijn of ze gommen hem in de beste stalinistische traditie weg).

Het weekblad van de PVDA belooft een exclusief dossier over de wapentransporten via de Antwerpse haven.Alle essentiële elementen daarin staan echter al een maand op uw Vonk website.

Op dinsdag 5 november hielden we met een veertigtal mensen een actie aan de gemeenteraad. We ontvouwden ons spandoek met de eis "Havens wapenvrij" en scandeerden slogans om de boodschap kracht bij te zetten en gehoord te worden. Het hoofddoel van deze actie was om de politieke vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen via een pamflet dat we uitdeelden aan de gemeenteraadsleden.

Binnenkort zullen de onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) van start gaan. Het menu ziet er ongeveer hetzelfde uit als in 2001-2002: loonnorm, flexibiliteit, einde van de loopbaan, opleidingen, mobiliteit, wegwerken van discriminatie enzovoort. Wat kunnen we van het patronaat onder de huidige omstandigheden verwachten? En hoe kunnen we vermijden dat we vastlopen in een moeras?

Een dodelijke ontploffing bij het Waalse staalbedrijf Cockerill Sambre zorgt voor zware commotie bij de staalarbeiders en hun gezinnen. Fabian Defraine, marxistisch gemeenteraadslid in Tubeke, waar ook de Forges de Clabecq gevestigd zijn, nagelt het winstbejag van de patroons aan de schandpaal.

Veel discussie en veel volk op het Eerste Forum voor Vakbondsdemocratie geboren in het kielzog van de onder voogdij stelling van BBTK Brussel en het ontslag van Albert Faust. Er werd gepoogd om de 'zaak BBTK Brussel' te begrijpen maar tegelijkertijd slaagden de deelnemers er in om het ook te overstijgen. Er wordt nu gewerkt aan een beweging waarmee de vakbondsleden en militanten zich hun organisatie weer kunnen eigen maken.

Vandaag 26 oktober werd opnieuw actie gevoerd aan de openbare bibliotheek van Deurne. Aanleiding is de zoveelste besparingsronde waardoor personeel aan de deur wordt gezet en de dienstverlening niet meer kan worden gegarandeerd.

De openingsreceptie van de Bibliotheekweek op zaterdag 19 oktober werd vergezeld van een ludieke vakbondsactie. Zo’n twintig bibliotheekpersoneelsleden deelden er ‘rode kaarten’ uit aan de genodigden. Daarmee werd geprotesteerd tegen het ontslag van een aantal collega’s.

Na een bescheiden maar intensieve campagne die ongeveer een maand duurde, konden we afgelopen zaterdag (19/10/02) het concrete resultaat van onze inzet meten op de eerste Shipspotting-actie. De dag voordien kondigden enkele kranten de actie aan op basis van een persconferentie over het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger (lees het dossier daarover op onze website, 17/10/02). Er worden weliswaar nog geen militaire schepen geladen in de Antwerpse haven, maar de actie wilde vooral de problematiek bij een breder publiek in de aandacht te brengen. Een 70-tal mensen nam deel aan de actie, een bevredigend resultaat gezien de nieuwheid van dit initiatief en het feit dat de oorlog nog niet is uitgebroken.

Van begin oktober tot vorige week lag in de Eemshaven (Groningen) de SS Major Stephen W. Pless afgemeerd. In 1999 kwam al aan het licht dat de Eemshaven dient als doorvoerhaven voor het Amerikaans leger voor conflicten in Europa en het Midden-Oosten.

Vonk is al geruime tijd bezig met onderzoek naar het gebruik van de Antwerpse haven door het Amerikaans leger. Dit dossier is het resultaat. U mag zich verwachten aan pikante informatie. Met dit dossier willen wij onze bijdrage leveren aan de campagne tegen de Amerikaanse oorlog tegen Irak. De Europese havens zijn van vitaal belang voor deze oorlog. Zaterdag 19 oktober om 13 uur op het Steenplein (vlak voor het Steen) voeren wij voor een eerste keer actie tegen het gebruik van de haven door het Amerikaans leger.

Dat onze Shipspotting-campagne nogal in de kijker loopt van jonge mensen wisten we al. Nieuw is echter de aandacht van Big Brother. Lees meer over een nieuwe Vonkspotter.

Alle oorlogspropaganda ten spijt blijven veel Belgen gekant tegen de oorlogsvoorbereidingen tegen Irak. 58 procent van de Belgische bevolking verzet zich tegen een Amerikaanse aanval op Irak. Dit verbluffend resultaat stond te lezen in de peiling van de Franstalige krant Le Soir.

Op 7 oktober hield Albert Faust, de afgedankte Algemeen Secretaris van BBTK Brussel, een persconferentie. Hij deed daar de verergerende situatie in de BBTK en het ABVV uit de doeken. Maar op basis van deze vaststelling willen Albert Faust en talrijke vakbondsmilitanten niet bij de pakken zitten. Zij lanceren daarom een nieuwe 'beweging voor vakbondsdemocratie'.

Vonk is begonnen met een campagne tegen de oorlogsvoorbereidingen van Bush en Blair. Dit is de oproep die wij verspreiden aan scholen en uniefs.

Antwerpen heeft opnieuw een project. Het Museum aan de Stroom komt er. En niet alleen dat, de Scheldestad krijgt er een wielerbaan, een museum van de migratie en een topsporthal bovenop. Is het einde van de miserie voor de Scheldestad in zicht?

Als er dan al geen debat meer mogelijk is in de SP.a, dan zorgt de partij wel voor voldoende debatstof buiten haar gelederen. De Antwerpse SP.a-voorman Robert Voorhamme heeft de stok in het hoenderhok gegooid door in De Standaard van 28 september het integratiebeleid als ‘mislukt’ te beschouwen.

De Iraakse toegevingen met betrekking tot de wapeninspecties zullen een nieuwe oorlog niet vermijden. Er zijn openlijk anti-Amerikaanse of op zijn minst voor de VS onbetrouwbare regimes aan de macht in Venezuela, Libië, Irak, Iran en volgens de nieuwste Amerikaanse opvattingen, ook Saoedi-Arabië. Dat is onverdraaglijk voor de imperialisten van de harde lijn die het Witte Huis en het Pentagon bevolken. Deze houwdegens hebben hun zinnen gezet op rechtstreekse militaire controle over de olievelden in het Midden-Oosten. Ze zijn bereid daarvoor de wereldvrede op het spel te zetten. Het wordt dus tijd om in België, Europa en de Verenigde Staten een anti-oorlogsbeweging op gang te trekken.

Voor de liberalen was dit een ideaal scenario. De beslissing tot levering van wapens was genomen en misschien zou niemand het merken na de vakantie. Mochten er later toch nog vragen gesteld worden bij deze beslissing, dan konden groenen en socialisten de hete kolen uit het vuur gaan halen en het gaan uitleggen aan hun achterban. Zij zouden immers toch niet terugkomen op hun beslissing. De top van zowel SP.a, PS, Agalev als Ecolo zit blijkbaar liever in de regering dan trouw te blijven aan hun ideeën en hun achterban. En dus gebeurde wat moest gebeuren.

Sommigen zijn geneigd om de ‘zaak Faust’ te interpreteren als een late maar noodzakelijke operatie om orde op zaken te stellen. Dit getuigt van een eenzijdige en beperkte visie. De poging tot afdanking van Albert Faust maakt vandaag duidelijk dat bepaalde personen het ABVV willen besturen zoals anderen een bedrijf besturen, zijnde van de top naar beneden, met niet alleen toenemende ondoorzichtigheid hoe dichter je de top nadert, maar tevens steeds minder betrokkenheid en raadpleging van de basis.

We geven hier in tien punten ons standpunt rond de ‘affaire Faust’, de algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde die de nationale leiding wil afdanken.

De sluiting van het Mechelse connectorenbedrijf FCI is kenmerkend voor de zware crisis die de ICT-sector doormaakt. De syndicale delegatie van FCI lanceerde de kreet “Gedaan met sluiten!” om de nieuwe stroom van sluitingen en afdankingen te kunnen keren. Omdat ze beseffen dat er een nationale en interprofessionele beweging op gang moet komen, roepen ze op voor een nationale betoging op 7 september in Mechelen (zie Rode Agenda voor details).

Wij publiceren hier integraal een brief aan de regering, opgesteld als e-mail, van de BBTK-delegatie Alcatel-Bell over de eindeloze stroom herstructureringen in hun onderneming.

In juli kreeg Albert Faust, algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, zijn ontslag van de nationale BBTK-leiding onder voorwendsel van ‘corruptie’. Dit is de brief van Faust aan de militanten van Brussel-Halle-Vilvoorde eind juli – begin augustus.

Begin juli werd de afdeling van Brussel-Halle-Vilvoorde van de socialistische bediendenbond BBTK door de nationale leiding van de Centrale onder voogdij geplaatst. Drie vrijgestelden werden afgedankt waaronder de algemeen secretaris, Albert Faust. Hier volgt een oproep van basisdelegees van het BBTK. Deze oproep is ook in het Frans beschikbaar bij de redactie.

De ondemocratische afdanking van de algemeen secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde, Albert Faust, gaat gepaard met een campagne van leugens en roddels, die slechts als doel hebben de politieke afrekening met de syndicale linkerzijde in het Brusselse te verbergen onder een mesthoop. Hier volgt een verslag van Stephen Bouquin, BBTK-militant en lid van ATTAC, als tegengif op de lastercampagne van de nationale ABVV en BBTK-leiders. We moedigen al onze lezers, en in het bijzonder de vakbondsmilitanten binnen hun vakbond, aan om dit verslag te bespreken en het zo breed mogelijk te verspreiden.

Antwerpen wordt vandaag opnieuw geconfronteerd met een besparingsorkaan. We kunnen onomwonden stellen dat de financiële toestand van de stad Antwerpen zeer kritiek is. Niet dat Antwerpen de laatste twee decennia ooit financieel gezond is geweest maar vandaag lijkt het beetje middelen dat voor handen was om enig beleid te voeren helemaal op te drogen. Nochtans stelde de huidige beleidsploeg in het verleden meermaals dat Antwerpen haar financiële problemen onder controle had door de aanhoudende schuldaflossingen. Antwerpen werd zelfs voorgesteld als de stad aan de (geld)stroom. Was dit dan allemaal geblaat?

Op tientallen fronten tegelijk moeten de Antwerpse stadsdiensten nog maar eens besparen. De syndicale respons is er tot nader order een van brandjes blussen. Ondertussen zijn de werknemers van de Antwerpse jeugdddienst echter in staking gegaan.

De sluiting van het nochtans winstgevende FCI in Mechelen, deel van de Franse multinational Framatome, is een zoveelste aanklacht tegen dit rotte systeem. We publiceren hier dan ook, met een inleiding van onszelf, de volledige speech van een van de syndicalisten van FCI.

De redactie van Vonk vroeg Patrick Humblet, professor Sociaal Recht aan de RUG, om commentaar naar aanleiding van de uitspraak in het proces tegen de 13 van Clabecq.

Na de zomer zullen de onderhandelingen voor een nieuw Interprofessioneel Akkoord 2003-2004 (IPA) op kruissnelheid komen en indien de vakbonden een eisenbundel daadwerkelijk op de agenda willen krijgen, lijkt het ons het aangewezen tijdstip om deze onderhandelingen voor te bereiden. De leden informeren en raadplegen, de leden mobiliseren, kortom de nodige krachtsverhoudingen opbouwen. De hoogste tijd dus om een aantal zaken op een rijtje te zetten.

Eind april publiceerde de SP.A het 'Groot Onderhoud', een tekstbundel die de basis moet leggen voor een debat met 'progressief Vlaanderen'. Op onze website zullen we meer in detail commentaar geven op deze lijvige bundel. Maar wat meteen opvalt is hoe deze tekst alweer zo onthecht overkomt, losstaand van de sociale en politieke realiteit. Zeventien jaar partijvernieuwing, die uiteindelijk uitdraaide op zeventien jaar partijvernieling wordt nog maar eens herbevestigd. We zien ons dan ook genoodzaakt om in het debat 'binnen te vallen' met een scherp rekwisitoor.

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni komt het Federaal Congres van het ABVV bijeen. Een nuchtere balans van de syndicale werking in de laatste 4 jaar pleit ondubbelzinnig voor een ommekeer in de syndicale strategie. De huidige leiding rond Mia De Vits volhardt echter in een beleid dat de vakbeweging verzwakt en de burgerij tot nog meer agressie aanzet.

Na een eindeloos proces is de hele beschuldiging van het Openbaar Ministerie tegen "de 13 van Clabecq" totaal ineengestort. Op een paar kleine vergrijpen na blijft er eigenlijk niets meer over.

De werknemers van de Stad Antwerpen, bedrijfseenheid Ontwikkelingsbedrijf, alsook een aantal solidaire collega’s uit andere stadsdiensten, gaven vanochtend 7 mei massaal gehoor aan de oproep van ACOD-LRB om met hun bedrijfswagens te manifesteren voor het Stadhuis als protest tegen de afdanking van 98 collega’s met tijdelijke contracten.

Hoewel er nog niets op papier staat, is er nog maar eens een aflevering in de maak van de eindeloze saga rond de Antwerpse stadsschuld. Reeds jaren laten de politieke leiders in de Scheldestad dit dossier aanrotten. Ook vanuit syndicale hoek was het weerwerk uitzonderlijk lauw. De CCOD heeft er blijkbaar nooit wakker van gelegen en voor de ACOD-leiding was het dossier blijkbaar veel te politiek om syndicaal te zijn. De heilige tweevuldigheid politiek/syndicalisme indachtig werd en wordt er enkel gereageerd als de gevolgen van de onderfinanciering van de stadsdiensten in dienst A, B of C weer eens concrete vormen dreigt aan te nemen. En dan nog…

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken