Patrick Vander Weyden, politicoloog en hoofdredacteur van Samenleving en Politiek, publiceerde een column in Knack waarin hij SP.a Rood frontaal aanvalt. Erik De Bruyn dient hem hier van antwoord.

Naar oude gewoonte bediscussieerden wij op ons congres in maart de vooruitzichten voor België. Ter voorbereiding van die discussie schreven we dit document. Hoewel het al enkele maanden oud is, bieden we het u aan als zomerlectuur. De algemene lijnen blijven immers pertinent. Dit is het tweede deel.

Naar oude gewoonte bediscussieerden wij op ons congres in maart de vooruitzichten voor België. Ter voorbereiding van die discussie schreven we dit document. Hoewel het al enkele maanden oud is, bieden we het u aan als zomerlectuur. De algemene lijnen blijven immers pertinent. Dit is het eerste deel, dat over de internationale context.

De verkiezingsresultaten waren nog niet geteld of sommige SP.a-bonzen voelden zich reeds geroepen om de N-VA op te vrijen. Partijvoorzitter Caroline Gennez beweerde dat de SP.a "Vlaamser is dan de N-VA", en Frank Vandenbroucke voegde daaraan toe: "Als ik De Wever hoor praten, hoor ik precies mezelf."

Na een intense periode van syndicale en politieke actie en een zeer geslaagde verkiezingscampagne is het weer tijd voor een beetje ontspanning... en lekker eten en drinken. Naar jaarlijkse traditie nodigen we iedereen die Vonk en de strijd voor socialisme genegen is uit op een zomerse BBQ!

'Looking for Eric' (zoeken naar Eric) is de titel van de nieuwe film van Ken Loach. Het is echter ook wat de kiezers van Erik De Bruyn moesten doen. Op een onzichtbare elfde plaats werd hij bovendien niet meegenomen in de Antwerpse verkiezingscampagne van de SP.a. Dat maakt de voorkeurstemmen des te betekenisvoller.

Volgens Gorik Van Holen heeft de linkse stroming SP.a Rood "niet erg goed gescoord" in de voorbije verkiezingen (DM 9/6, interview met Louis Tobback). Boegbeeld Erik De Bruyn haalt in de provincie Antwerpen echter meer voorkeurstemmen dan 3 van de 5 Antwerpse spa-ers die straks zullen zetelen in het Vlaams Parlement.

We zitten nog maar in de eerste fase van de economische crisis. Zo'n crisis leidt niet automatisch tot een verlinksing, zeker niet bij verkiezingen. Zie maar naar de Europese verkiezingen. Dat het ook anders kan, bewijzen de rode kandidaten op de sp.a-lijsten. Erik De Bruyn behoort zelfs tot de top van politici met de meeste voorkeurstemmen in het kieskanton Antwerpen!

Dit waren de eerste verkiezingen sinds de economische crisis. Alle partijen, de leiders van de SP.a en de PS incluis, ontkoppelden echter de verkiezingscampagne van de bikkelharde strijd in de bedrijven. Nochtans was deze strijd hoorbaar als vervormd achtergrondgeruis tijdens de campagne.

Met 8355 voorkeurstemmen sprong Erik De Bruyn over de nummer 3 en 4 op de lijst! Weinig of geen kandidaten hebben ooit zo'n sprong kunnen maken. Toch zit Erik niet in het parlement, wat alles te maken heeft met het kiesstelsel.

De Vlaamse verkiezingen zijn niet eens voorbij of de rechterzijde ontvouwt haar plannen voor sociale afbraak. De eerste slachtoffers zullen de dokwerkers zijn.

In de vroege ochtend van 4 juni 2009 trok er een rode golf over de verkiezingsborden van de stad Antwerpen. Het betreft de 'back to the roots'-affiches van SP.a-kandidaat Erik De Bruyn, elfde kandidaat op de Antwerpse SP.a-lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Je kan hier foto's bekijken.

Na 48 dagen campagne voeren, waarin vele volkshuizen, markten, militantenkernen van het ABVV, SP.a-afdelingen en andere werden bezocht, was ACOD-LRB Antwerpen de volgende halte. Deze vakbond, waarvan Erik De Bruyn zelf lid is, had hem uitgenodigd om zijn boek te komen voorstellen.

Een honderdtal militanten vond na de drukke familiedag van de SP.a in de zoo van Antwerpen nog de moed om de SP.a-Rood-kandidaten te ontmoeten. "Ik denk niet dat er een kandidaat is, zowel van de andere partijen als van de eigen SP.a, die kan rekenen op de actieve en vrijwillige betrokkenheid van ongeveer tweehonderd militanten", benadrukte Erik De Bruyn.

Dit artikel verscheen donderdag op de opiniepagina van de Tijd. Het is Erik De Bruyns antwoord op een vraag van Bart De Wever (N-VA): "Wat is de socialistische visie op de vraag naar een minimale dienstverlening bij stakingen in het openbaar vervoer? Mijn partij is daar voorstander van, maar wat is jullie visie hierop?"

Op maandag 1 juni te Antwerpen organiseert SP.a Rood een ontmoeting met de rode kandidaten op de SP.a-lijsten. Zij stellen zich voor, brengen verslag uit over hun campagne, de discussies onder de mensen, op de markten, op het werk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het verlengde van de SP.a-ledendag te Antwerpen.

Op de vakbondsbetoging van 15 mei ging de aanwezigheid van SP.a Rood niet onopgemerkt voorbij. Christophe Davids liet zich inspireren om een campagnefilmpje voor de verkiezingen te maken.

Erik was op 10 mei te gast bij ATV. Aan de andere kant van de tafel (in alle mogelijke definities van het woord): Karel van Eetvelt (UNIZO), Bruno Valkeniers (VB) en Bart Staes (Groen!). Dit debat laat er geen twijfel over bestaan wie aanschurkt tegen het patronaat en wie voluit gaat voor de werknemers.

Verschillende kandidaten van SP.a Rood zullen de komende week in debat gaan in het kader van de verkiezingen, onder andere over de vakbondseisen en over Europa. Deze debatten gaan door in Sint-Niklaas, Berchem, Gent en Brussel.

Tijdens de Doe De Stemtest van de VRT vergeleek een syndicalist zijn standpunten met deze van de SP.a. Op de stelling 22 "Als De Lijn staakt, moet er een minimumdienst zijn" drukte hij natuurlijk op Niet Akkoord. Toen vergeleek hij zijn standpunt met dat van de SP.a. Hier stond er dat de SP.a... akkoord is met deze stelling.

De loon- en arbeidsvoorwaarden staan onder druk door de dreiging van een derde 'handler' op de nationale luchthaven in Zaventem. Volgens de Europese normen volstaan twee afhandelaars, maar men gebruikt allerlei drogredenen om de komst van een derde aan te moedigen.  

'Nood aan Rood' is in de provincie Antwerpen het thema van de kiescampagne om Erik De Bruyn in het Vlaamse parlement te krijgen. "Wat me nu begint op te vallen is dat de militanten er in beginnen te geloven", zegt Erik De Bruyn. "Ze voelen dat het mogelijk wordt." We geven een sfeerbeeld van de campagne + Eriks toespraak voor de militantenkern van ABVV Opel in het Bondsgebouw.

"De stakingsoproep wordt beter opgevolgd dan verwacht", meldde het ochtendnieuws van de Franstalige privé-radio RTL. De 90.000 metaalarbeiders van het ABVV in Brussel en Wallonië reageerden met een 24 urenstaking op de impasse in de CAO-onderhandelingen met Agoria.

In het kader van de verkiezingscampagne voor Erik De Bruyn houdt SP.a Rood een picknick aan het Noordkasteel. Deze locatie is niet toevallig gekozen. Ze symboliseert de strijd tegen de vastgoedspeculatie en voor de groene zones.

Je kan hier foto's vinden van SP.a Rood en de verkiezingscampagne voor Erik De Bruyn tijdens de 1-meioptocht in Antwerpen.

Dinsdagochtend bereikte ons het nieuws dat kameraad François Lambrecht overleden is. Swa is een van die monumenten in de Antwerpse socialistische beweging. Zijn inzet is van de eerste tot de laatste actie altijd zeer zelfbewust, onbaatzuchtig, totaal en compromisloos geweest. In de eigen beweging, zowel in partij als in ACOD-LRB Antwerpen, had hij geen boodschap aan 'halve zolen'.

Vonk wenst iedereen een strijdbare 1 mei toe. Hier vind je de talrijke meigroeten die we voor de 1-mei-editie van ons tijdschrift hebben ontvangen.

Erik De Bruyn vroeg een toelating om op het parcours van de 1 mei stoet zijn boek te verkopen op een boekenstand. Volgens de dienst 'markten en foren' kan dit niet. Dit is een persmededeling van SP.a Rood. Ze werd onder andere door de Gazet van Antwerpen opgenomen.

Dit worden geen gewone verkiezingen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds het begin van de crisis. De inzet is dit jaar overduidelijk: wie gaat die crisis betalen? Wij of zij? Wij, werknemers, die leven van ons loon of een sociale uitkering, of zij, de bazen, die leven van het werk van anderen.

Steeds meer circuleren er geruchten dat ondernemers hun verminderde winsten recupereren via de werknemers. Voor arbeiders is de tijdelijke werkloosheid (om economische redenen) een ideaal middel om de loonkost te drukken. Voor bedienden is dat echter onmogelijk.

Afgelopen zondag zat zaal Catba goed vol voor de aftrap van de Roodshow, de verkiezingscampagne van Erik De Bruyn in de provincie Antwerpen. Je kan hier Eriks toespraak lezen en enkele foto's bekijken.

2 april was een historische dag voor de vakbonden van de bouw in België. Voor het eerst was er een algemene staking van de sector over heel het land. Het voorakkoord werd nadien ook afgekeurd door de vakbondsbasis.

Op 2 april heeft het Grondwettelijk Hof een aantal artikelen uit de Antidiscriminatiewet vernietigd. Het Hof stelt in het arrest 64/2009 dat werknemers niet mogen gediscrimineerd worden omwille van hun syndicale overtuiging. Dit zou normaal een reden moeten zijn om te juichen. Een analyse van professor arbeidsrecht Patrick Humblet.

Luc Coene, vice-gouverneur van de Nationale Bank, zegt dat we een Generatiepact maal honderd nodig hebben. SP.a Rood ontstond uit de strijd tegen datzelfde Generatiepact. Ons antwoord is daarom dat we SP.a Rood honderdvoudig zullen versterken. Kom naar de militantenconcentratie in Antwerpen op 19 april.

Het bouwvakkerspatronaat heeft een frontale aanval ingezet op de verworvenheden van de arbeiders in die sector. Zo wil men de aanvullende vergoedingen op de werkloosheid afbouwen en een extreme vorm van flexibiliteit invoeren die in de praktijk neerkomt op de invoering van de 45-urenweek.

Op 25 maart boekten de vakbonden voor de rechtbank van eerste aanleg te Bergen een succes. Vanaf medio jaren tachtig trachtten zakenadvocaten met alle mogelijke middelen de staking te "verschralen" tot het neerleggen van het werk. De rechter te Bergen gaat daar tegenin. Een bijdrage van professor arbeidsrecht Patrick Humblet.

De Hoge Raad van Financiën ziet de overheidsschuld dit jaar stijgen van 88,7 tot 94,7 procent van het bbp) een stijging met 800 euro per seconde. Ook het tekort op de begroting ontspoort razendsnel. Volgend jaar loopt het tekort op tot 4,5 procent. Een mogelijk economische herstel zal dit tekort niet spontaan doen verdwijnen.

Over enkele weken vieren we alweer 1 mei. Wij geven zoals elk jaar een extra dik meinummer uit. Alle lezers en sympathisanten krijgen uiteraard weer de mogelijkheid om een meigroet te plaatsen.

Naar het schijnt moet het ergste van de crisis nog komen. SP.a Rood biedt echter een politiek alternatief. Verschillende kandidaten staan op de lijsten van de SP.a voor de regionale verkiezingen van 7 juni.

Ze denken dat dit bedrijf eigendom is van de kapitalisten maar eigenlijk is het van ons", klonk de presentator van het solidariteitsfeest bij Royal Boch. De geëngageerde kunstenaars uit La Louvière en omstreken reageerden goed op de oproep.

De kogel is door de kerk. De lijsten van de partijen voor de Vlaamse en de Europese verkiezingen zijn stilaan bekend. De SP.a was de eerste partij die een verkiezingscongres hield op 8 maart. Het zullen de eerste verkiezingen zijn sinds het uitbreken van de crisis.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, tekst

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken