Gust Haverbeke is algemeen secretaris van de Limburgse afdeling van de socialistische ambtenarenbond ACOD. Hij is een van de initiatiefnemers van een oproep voor het behoud van een federaal ABVV (zie onderaan het artikel). We vroegen hem of hij echt dacht dat het ABVV bedreigd wordt door een communautaire splitsing.

Gust Haverbeke: De dreiging is er alleszins. De reden hiervoor is dat sommigen in de vakbond denken dat ze de bestaande tegenstellingen in het ABVV kunnen oplossen door de communautaire toer op te gaan. Deze tegenstellingen zijn tweeslachtig: ze volgen geen communautaire lijnen maar zijn eerder politieke en ideologische tegenstellingen. Neem nu het voorbeeld van de dienstencheques. Mocht je nu eens een bevraging doen bij de militanten in Vlaanderen, dan zou je beseffen dat heel veel onder hen hierover denken zoals het FGTB, de Waalse vleugel van onze vakbond. De reden hiervoor ligt voor de hand: de militanten willen niet dat voor de zoveelste keer cadeaus worden uitgedeeld aan de interimkantoren. We moeten alert reageren op deze dreiging van communautaire verdeeldheid, omdat een vakbond haar kracht haalt uit haar eenheid.

Waarom denk je dat deze communautaire verdeeldheid nu de kop op steekt?

Tegenstellingen in de vakbond zijn niet nieuw. In de geschiedenis van het ABVV hebben we verschillende ideologische discussies gekend. Dit is de zoveelste discussie in de rij. De politieke communautarisering (de opeenvolgende staatshervormingen, n.v.d.r.) beïnvloedt natuurlijk ook de vakbond. Sommigen in de vakbond denken dat ze beter af zijn met meer autonomie voor de verschillende gemeenschappen. Organisatorisch heb ik hier niets op tegen. Er zijn wel verschillen in geaardheid en cultuur tussen Vlaanderen en Wallonië. Als dat gepaard gaat met een tegenstelling tussen een oubollige administratie in Wallonië en een efficiënt Vlaanderen, dan heb ik hier geen moeite mee. Wel moet er financiële orthodoxie komen in onze vakbond. In die zin stond ik achter Mia De Vits, de voormalige voorzitter van de vakbond. In Vlaanderen hebben we zo verschillende financiële schandalen gekend in de vakbond. Ik wil niemand de les spellen, maar de financiën in de vakbond moeten op een andere leest worden geschoeid. Soms is er overhaast te werk gegaan, zoals in Brussel met de bediendenbond BBTK. Als er financiële problemen zijn, dan moet dit op een democratische manier worden opgelost en voorgedragen worden aan de verkozen instanties van de vakbond. Ik ben ervan overtuigd dat de militanten deze problemen op een verstandige en volwassen manier kunnen oplossen.

Wat wil je eigenlijk bereiken met deze oproep?

We willen een ander signaal geven dan tot nu toe werd gegeven in Vlaanderen. De Vlaamse ABVV’ers worden altijd voorgesteld als diegenen die aandringen op een communautaire opdeling van de vakbond. Er mag voor ons natuurlijk gesleuteld worden aan de organisatiestructuren, maar de eenheid moet worden behouden. Wij willen Wallonië niet los laten en hopen ook omgekeerd dat Wallonië ons niet loslaat. Hun strijd beschouwen wij als onze strijd. Op een moment dat er gestreden worden tegen de negatieve gevolgen van de mondialisering op de werkomstandigheden en tewerkstelling zou de vakbond in België de weg op gaan van de opsplitsing en de verzwakking. Dat kan voor ons niet. Ondanks meningsverschillen en een andere syndicale cultuur blijven we tegen de splitsing van onze vakbond.

Wij willen een strijdbare, democratische vakbond in één federaal ABVV!

"Wij zijn militant, delegee, secretaris van het ABVV. Wij zijn voor het behoud van het ABVV als één geheel dat de belangen blijft verdedigen van de werknemers uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Eenheid is onze kracht.

Wij willen een strijdbare, democratische en modern georganiseerde vakbond. Wij zijn voor een maximale openheid zowel over standpunten als over het financiële beheer.

Wij willen niet dat een discussie over structuren tot een verkapte splitsing van het ABVV leidt. Het debat over de “communautaire gevoeligheden” moet gevoerd worden met als doel de eenheid te versterken.

Wij eisen dat er een democratische verkiezing wordt georganiseerd voor een nieuwe voorzitter van het federale ABVV."

Initiatiefnemers: Briscolini Carlo, Coosemans Hugo, Croonenbroghs Kris, Dombrecht Anne, Haverbeke Gust, Henckaerts Bart, Jaenen Gaby, Lecocq Viviane, Lootens Paul, Martens Jan, Merckx Kristien, Ruttiens Henri-Jean, Snijder Paul, Staal Jan, Tonon Thierry, Urbain Rob, Van der Smissen Eric, Vermeersch Rik, Viroux Christian, Winckels Alan.

Petitie terugsturen naar: Rob Urbain, AC Martelarenlaan 5, 3500 Hasselt; of naar Thierry Tonon, CG, Rue Bastin 59, 5000 Namur

Of zend een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken