De nieuwste institutionele crisis heeft de regering Leterme II doen vallen. Struikelblok was natuurlijk weer de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De passie van de grote politieke partijen voor dit onderwerp, de nationalisten van allerlei pluimage op kop, wordt niet gedeeld door een groot gedeelte van de bevolking. In de vakbonden en de socialistische beweging kijkt men met afgrijzen naar het opgezweepte nationalisme in Brussel en zeker in Vlaanderen.

De natuurlijke neiging is er zich van af te keren. Dat is positief. Tegenover nationalisme plaatsen wij de solidariteit tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse werkers. Socialisten in Vlaanderen moeten dichter staan bij een arbeider van Aero Techspace dan bij een woordvoerder van het Voka. Afkeer van het nationalisme mag echter niet leiden tot onverschilligheid tegenover de democratische taalrechten van Vlamingen of Franstaligen in de Rand of in Brussel zelf. De afwezigheid van een oplossing vergroot de taalopdeling onder de gewone mensen en geeft ruggensteun aan de nationalisten.

Socialisten bestrijden het nationalistische vergif best met een eigen kijk op de zaak, met democratische voorstellen die de Vlaamse werknemers dichterbij de Franstalige werknemers brengt en omgekeerd. Politieke afwezigheid op dat terrein is ook geen optie. Dit laat de deur open aan allerlei nationalistische scherpslijpers aan beide kanten van de taalgrens. In de onderstaande artikels – geschreven in 2007 en 2008 – reiken we een socialistische en internationalistische aanpak aan van de communautaire kwestie.

De redactie

 

Marxisme en de nationale kwestie

In dit artikel leggen we  de algemene principes uit van een marxistische benadering van de nationale kwestie (de marxistische term voor hetgeen we in België de communautaire kwestie noemen).

Stop de communautaire splijtzwam!

Hier leest u een socialistisch en democratisch antwoord op een probleem waar weinig mensen van wakker liggen, maar die de hele Belgische politiek blokkeert, namelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

De mythe van de sociale staatshervorming

Links moet aan zet zijn rond die kwestie, zegt Frank Vandenbroucke.  Wij bieden een dwarse kijk op de visie van de SP.a-top over de staatshervorming.

 

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken