Leven wij beter dan één jaar geleden? Hoewel de economie internationaal weer aantrekt is het antwoord op deze vraag voor veel mensen botweg: ‘Neen’.

De bedrijven daarentegen verkeren in topvorm. De winsten van de 500 belangrijkste bedrijven in de VS (Standards&Poor 500) zwollen vorig jaar met een vijfde (18,7 procent) aan.

De baten van het herstel zijn niet evenwichtig verdeeld. De voordelen gaan bijna uitsluitend in de zakken van de eigenaars van kapitaal. In de VS stegen de lonen met 168 miljard dollar sinds het begin van het herstel. Maar die worden sterk voorbijgestreefd door een sprong van niet minder dan 529 miljard dollar van de winsten. Een studiebureau berekende zelfs dat het de eerste keer is in een halve eeuw dat de winsten de lonen in absolute termen overtreffen.

In Duitsland stegen de winsten met 113 miljard euro sinds het begin van het herstel. De lonen kenden slechts een stijging van 36 miljard euro. Minder rooskleurig is het voor de Britten. Winsten stegen er met 14 miljard pond. Maar de reële lonen daalden er met 2 miljard pond.

Een andere denktank berekende dat een doorsnee Brits gezin op drie jaar tijd de grootste achteruitgang in levenstandaard heeft meegemaakt sinds de jaren ‘80. Voor wie het vergeten was, de jaren ‘80 waren de beruchte Thatcher-jaren. Deze staan in het geheugen gegrift als de meest asociale sinds de Tweede Wereldoorlog. Niet voor niets kwamen verleden weekeinde een half miljoen mensen op straat in London tegen de besnoeiingen van de nieuwe Conservatieve en Liberale regering.

We weten ook dat in de laatste twintig jaar het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen in de industrielanden is gekrompen ten voordele van de winsten.

In de VS is dit nog schrijnender als men rekening houdt met de stijging van de productiviteit. Deze steeg met 83 procent tussen 1973 en 2007 terwijl de doorsnee mannelijke reële lonen slechts met een luttele 3 procent aangroeiden.

In België dagdromen de werkende mensen over wat ze met hun 0,3 procent loonstijging gaan doen volgend jaar. Een pak friet kopen of twee pinten drinken? Ondertussen in ‘CEO-land’ worden er even gretig als vroeger gulle bonussen en lonen uitgekeerd. Belgacom keerde zo 11,3 miljoen euro uit aan zeven directieleden. Dat is 36 procent meer dan het jaar ervoor in 2009.

Zij voelen het herstel, wij niet. Tijd dus om nu in CAO-onderhandelingen het onderste uit de kan te halen. 

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken