Zeven van de meest welvarende regeringen – de G7 – willen de belastingcode voor de grote internationale bedrijven herschrijven. Het plan bestaat uit twee luiken: een belasting op winsten van megabedrijven en een minimumbelasting van 15% voor multinationals. Het aangekondigde doel: multinationals meer laten betalen.
Dat laatste is een eis dat vanuit de bevolking steeds vaker terugkomt; het voorgestelde plan probeert hier gehoor aan te geven. Enkele opmerkingen/bedenkingen zijn echter op hun plaats:

  • Het initiatief komt van de kersverse Amerikaanse president Joe Biden. Het nieuwe plan is bijgevolg op maat geschreven van de gigantische Amerikaanse Techbedrijven (Google, Amazon, Apple, enz. ). De definitie van superwinsten wordt uitgebreid tot bedrijven met meer dan 20 miljard dollar omzet en 10 % winst. Zo worden een honderdtal multinationals geviseerd; niet alleen de Amerikaanse Techbedrijven. Ook moeten de Europese landen (Frankrijk, VK, Italië… ) – in ruil voor de invoering van een minimumbelasting – afzien van de invoering van een digitale belasting op deze bedrijven. Ook interessant: Bidens oorspronkelijke voorstel was een minimumbelasting van 21%. Dat werd onder druk van het Congres echter naar 15% gehaald; niet toevallig de gemiddelde belasting die door de Amerikaanse digitale reuzen vandaag al betaald wordt.
  • Het plan wenst een einde te maken aan de bodemrace van multinationals. Dat zal echter anders uitdraaien: de bodem zal nu op 15 % komen te liggen; landen met hogere tarieven zullen zich hiernaar moeten schikken. Als het plan doorgaat zal een minimumbelasting van 15 % hoogstwaarschijnlijk de nieuwe norm vormen.
  • De vorige belastingcode dateert van de 20ste eeuw en was volgens de G7 niet meer aangepast aan de realiteit van de 21ste eeuw. Multinationals konden via tal van mechanismes te makkelijk belastingen ontwijken. De nieuwe belastingcode moet dit verhelpen. Multinationals lijken hier echter niet wakker van te liggen. De reden: belastingontwijking is nog steeds mogelijk, weliswaar met nieuwe ‘tax avoidance schemes’.
  • Een studie van het ‘EU Tax observatory’ voorspelt dat de minimumbelasting de Europese Unie 48 miljard euro zou kunnen opbrengen. De wereldwijde minimumbelasting op multinationals zal België volgens De Tijd financieel echter nauwelijks helpen. België is een land dat eerder bestaat uit kmo’s en telt bijgevolg ‘weinig’ multinationals. De geldproblemen van de overheid zullen hiermee dus niet opgelost geraken.
  • De wereldwijde minimumbelasting op multinationals wordt als revolutionair bestempeld. Hoe revolutionair het is, blijkt echter uit de reacties van enerzijds Amazon en Google, anderzijds Oxfam. De eersten zijn tevreden, Oxfam niet. Dat kan ook niet anders. De G7 bestaat uit zeven van de meest welvarende kapitalistische landen; het voorgestelde plan is bijgevolg op maat van het kapitaal geschreven. Geen enkele belasting kan de tegenstellingen van het mondiale kapitalisme oplossen. Het systeem is failliet. Een revolutionaire omverwerping is de enige oplossing.

Bronnen:

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 324 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken