Internationaal

Reeds enkele jaren voorspellen wij dat er een revolutie in Iran zit aan te komen. De afgelopen week bevestigde dat perspectief. We geven hier een analyse van Alan Woods, geschreven begin deze week.

Groot-Brittannië zit in een diepe crisis, niet enkel een economische, maar een politieke en sociale crisis. De dagelijkse onthullingen over het misbruik van publieke fondsen en corruptie door parlementsleden, zorgden voor een golf van publieke verontwaardiging. Een analyse van Rob Sewell van Socialist AppealSocialist Appeal.

Het Laatste Nieuws publiceerde een kort artikel met als titel: '47% Amerikanen gelooft niet meer in kapitalisme'. De enquête van het befaamde peilbureau Rasmussen zet serieuze vraagtekens bij het beeld dat hier vaak heerst over de Amerikanen. Het is geen toeval dat een aanzienlijk deel van de heersende klasse haar volle gewicht achter de kandidatuur van Obama gooide.

Het kapitalisme zit in het moeras. De crisis, begonnen in de zomer 2007 in de VS, is nu een recessie van wereldformaat waarvan de gevolgen onvoorspelbaar zijn. De gelijkenissen met de grote crisis van 1929 zijn ontegensprekelijk. Dit voorspelt niets goed voor de heersers van deze wereld.

De VN-conferentie tegen racisme in Genève, de opvolger van de Durban Conferentie in 2001, loopt alweer helemaal uit de hand. President Ahmadinejad van Iran gebruikt de conferentie om zijn haat tegen Israël te tonen. De reactie van de westerse leiders is nochtans hypocriet.

Honderden arbeiders bezetten drie onderaannemingen voor de automobielbedrijven in Groot-Brittannië nadat de directie de sluiting ervan had afgekondigd. Onze Britse kameraden van Socialist Appeal maakten enkele filmpjes over de bezetting en over het gerechtelijk bevel tot ontruiming.

Oostenrijk kan niet ontsnappen aan de diepste economische crisis sinds 1929. Regering en patronaat proberen die uiteraard op de werknemers te verhalen. Op zaterdag 28 maart reageerden die met een betoging onder de slogan "wij gaan jullie crisis niet betalen".

Op 21 februari trokken zo'n 200.000 werknemers en hun families de straat op in Dublin om hun ongenoegen te uiten tegenover de beslissing van de regering om een pensioenheffing op te leggen aan 300.000 werknemers uit de openbare sector. Het enorme succes van de betoging was echter het resultaat van verschillende factoren zoals de erger wordende economische crisis en stijgende werkloosheid.

De wereldwijde kapitalistische crisis treft Spanje op een bijzondere manier. Alle statistieken wijzen erop dat het land in een ware economische neergang beland is.

In Groot-Brittannië is de kaap van 2 miljoen werklozen gerond. Elke dag sommen krantenkoppen en journaals de laatste lijsten van ontslagen op. Terwijl dit gebeurt, gooit de overheid met miljarden naar de banken zonder dat dit enig effect heeft op de verdediging van jobs, het vrijmaken van krediet, het verlagen van hypotheeklasten enzovoort.

Verleden week kondigde Chavez tijdens een live-uitzending van het ministerieel kabinet de nationalisatie aan van de Amerikaanse voedingsmultinational Cargil. Dit bedrijf weigert koppig rijst te produceren tegen de door de regering vastgestelde prijs.

Deze maand viert de Iraanse revolutie haar dertigste verjaardag. De internationale media pompen verhalen boven over de rol van de Islamitische clerus in de revolutie, vooral dan over die van Ayatollah Khomeini. Dat is nochtans een eenzijdige visie.

Zondag spraken de Venezolanen zich met een overtuigende meerderheid uit voor de onbeperkte herverkiesbaarheid van politieke mandatarissen. De berichtgeving daarover was de afgelopen dagen erg tendentieus.

Sinds het losbreken van de economische crisis heeft de Franse regering niets anders gedaan dan de geldkraan openen voor de financiële wereld. Anderzijds weigert ze elke vorm van ondersteuning van de koopkracht en de consumptie. Daarom trokken op 29 januari 2 miljoen mensen de straat op.

‘Brits protest tegen de komst van buitenlandse werknemers.' Zo wordt in onze media de golf van spontane stakingen in de Britse bouwsector voorgesteld. De echte toedracht is heel anders. De Britse werfarbeiders verzetten zich tegen de poging van hun bazen om hun arbeidsvoorwaarden te ondergraven.

De brutale repressie door de politie van de arbeiders die de Mitshubishi-fabriek (MMC) bezetten, veroorzaakte op donderdag 29 januari de dood van twee van hen. Nu, enkele dagen na de brutale repressie, duiken meer details op over wat er precies is gebeurd.

In de namiddag van woensdag 29 januari werden twee arbeiders vermoord door de politie van de staat Anzoategui in Venezuela. Zij werden vermoord toen de regionale politie van Anzoategui probeerde om honderden arbeiders uit de bezette Mitshubishi-fabriek (MMC) te zetten.

Zondag 25 januari was er in Bolivia een referendum over de nieuwe grondwet en de omvang van het grootgrondbezit. De eerste resultaten tonen een ruime zege voor de linkse regering van Evo Morales.

Pablo Cormenzana vertegenwoordigt de arbeiders van Inveval, een genationaliseerd bedrijf onder arbeiderscontrole, en is lid van de PSUV. Hij komt spreken in Brussel, Rotterdam en Parijs. In Antwerpen gebeurt dit samen met Jose Perez 'Pepe' Rodriguez, ABVV-delegee bij Bekaert Hemiksem.

We berichtten enkele weken geleden over de bedrijfsbezetting bij Republic Window & Door in Chicago. Dankzij deze actie kregen de arbeiders alle opzegvergoedingen en achterstallige vakantiegeld uitbetaald. Je kan hier filmpjes bekijken.

Onder druk van economische chantage en veel lobbywerk stond de Bush-regering een noodkredietlijn van 17,4 miljard dollar toe aan de Amerikaanse autosector. Tegelijk zetten congresleden de aanval in op de CAO's en het sociaal fonds van gepensioneerden.

De grondoorlog tegen de Palestijnen in Gaza is ingezet. Deze volgt op een week van luchtaanvallen. Volgens een Nederlandse correspondent ter plaatse is het Israëlische leger bezig ‘Gaza in stukken te hakken'. Het is geen toeval dat Israël de oorlogstrom roffelt middenin een regeringscrisis en met vervroegde verkiezingen op 10 februari.

Erik De Bruyn over de Israëlische bombardementen op Gaza, de manifestaties in Brussel en Antwerpen, de afwezigheid van SP.a, de politiek van Hamas en de rol van Egypte.

Een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over de verslechterende mensenrechtensituatie in Venezuela sinds Hugo Chávez er aan de macht kwam, krijgt sterke tegenwind van deskundigen in binnen- en buitenland. Een verslag overgenomen van Mo*.

Een fabeltje doet de laatste dagen de ronde. De grote Duitse ondernemingen zouden in ruil voor ‘minder winst' hun ‘sociale verantwoordelijkheid' opnemen en beloven niemand af te danken in deze tijden van crisis.

750 afgevaardigden die samen de 360.000 leden vertegenwoordigen van de Algemene Centrale steunden een actualiteitsresolutie over Venezuela. Kris Vandael, woordvoerder ABVV Total Raffinaderij, nam hierover het woord. Hier lees je zijn toespraak en de tekst van resolutie.

Vrijdag 5 december bezetten zo'n 300 arbeiders van de fabriek Republic Window & Door in Chicago de vestiging en eisten dat het bedrijf de opzegvergoedingen en achterstallige lonen betaalt. U leest het goed: een bedrijfsbezetting in de VS!

Alexandros Grigoropoulos, een 15-jarige scholier, werd zaterdagavond in het centrum van Athene neergeschoten door de politie. Dat is het antwoord van moderne 'democratische' politie op de gebruikelijke antipolitieslogans van een kleine groep ongewapende scholieren.

Op 28 november werd in het wijkcentrum "de Groene Loper" een avond over Latijns-Amerika georganiseerd door de plaatselijke SP-afdeling. Er waren een aantal sprekers uitgenodigd en een deel van de film van Handen Af van Venezuela, No Volveran, werd vertoond.

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam kwam met een plan om de studiekosten te verhogen door studenten te laten betalen voor extra vakken. Studenten met een brede interesse zullen zo simpelweg ontmoedigd worden extra vakken te volgen.

Drie vakbondsleiders zijn gedood in de nacht van dinsdag 27 november. Een van hen was coördinator van de UNT in Aragua, een andere was de voorzitter van de vakbond bij Pepsi-Cola en de derde was nauw betrokken bij gezondheid- en veiligheidszaken.

Op 28 november hoorden we van de moord op Richard Gallardo, Luis Hernandez en Carlos Requena, bekende leiders van de arbeidersbeweging in Aragua. De CMR vraagt dat de schuldigen voor deze misdaad gearresteerd en berecht worden.

Drie jaar na haar eerste brochure ‘Venezuela: de revolutie in kaart gebracht' brengt de Belgische afdeling van de campagne Handen Af van Venezuela een vervolg uit, daarin geholpen door De Algemene Centrale (ABVV) Antwerpen-Waasland.

De recente gemeenteraadsverkiezingen in de tweede grootste stad van Israël waren opvallend anders dan voordien. Hoewel de rechterzijde opnieuw won, kon de kandidaat van de communistische partij 35 procent van de stemmen achter zich verzamelen.

Het zijn goede tijden om een revolutionair socialist te zijn. Na lange verkettering stuiken de heilige huisjes van het kapitalisme één na één in elkaar. En de Amerikaanse verkiezingen tonen aan dat zelfs in de VS de kiemen van revolutie aanwezig zijn.

Wat voor presidentschap kunnen we nu van Obama verwachten? Hij mag dan wel veel inspirerende en belovende dingen gezegd hebben tijdens zijn campagne, maar als je tussen de regels leest is het duidelijk dat hij ervoor gezorgd heeft zich tot weinig concreets te verbinden.

De VS hebben een nieuwe president gekozen. Op 20 januari 2009 zal Barack Hussein Obama ingezworen worden als de 44ste president van de Verenigde Staten. Samen met de dramatische wending in de economische situatie, markeert dit een definitief keerpunt in de geschiedenis van het land en de wereld. Een analyse van John Peterson van onze Amerikaanse zusterorganisatie WILWIL.

De uitbundige beelden op tv laten slechts één conclusie: er is iets fundamenteel veranderd in de VS. De campagne voor Obama heeft zeer veel losgemaakt. Na jaren van frustratie onder Bush en decennia, ja zelfs eeuwen van uitbuiting heeft de onderkant van de samenleving gesproken.

De Algemene Centrale ABVV Antwerpen-Waasland organiseert een Venezuela-avond op donderdag 13 november om 19 uur in haar lokalen. De deelnemers aan de eerste oficiële syndicale missie in het revolutionaire Venezuela zullen er hun ervaringen met woord en beeld toelichten.

Een vriend van Cuba is bijna per definitie een vriend van de Bolivariaanse revolutie in Venezuela. Dat hebben we voor de vierde keer gemerkt tijdens de recentste uitgave van de succesvolle Che Presente dag.

Subcategorieën