Internationaal

Eind november organiseerden Nederlandse scholieren verschillende demonstraties, waaronder enkele die behoorlijk uit de hand liepen. Media en politiek leggen natuurlijk de schuld eenzijdig bij de jongeren, terwijl de regering en de politie buiten schot blijven.

De Bolivariaanse beweging heeft voor de eerste keer een nederlaag moeten slikken. Een hele reeks factoren hebben bijgedragen tot deze uitslag. De oligarchie heeft in haar handen machtige instrumenten om de publieke opinie te vormen. De belangrijkste factor is evenwel de onthouding: een groot deel van de chavisten is niet gaan stemmen.

Dinsdagavond liet de Spaanstalige CNN een afbeelding zien waarop ‘per ongeluk' onder de foto van Chavez stond: "Wie heeft hem gedood?" Bovendien heeft de Venezolaanse contraspionage een intern CIA-memorandum van de Amerikaanse ambassade in Caracas onderschept waarin een sinister plan uit de doeken wordt gedaan om Venezuela de komende dagen te destabiliseren.

Op 2 december zal een volksraadpleging zich uitspreken over de nieuwe wijzigingen aan de grondwet in Venezuela. ‘Handen Af van Venezuela' roept op tot een actie daags na het referendum, maandag 3 december. Hiermee willen we tonen dat in België eveneens steun bestaat voor de Bolivariaanse Revolutie.

Sarkozy kiest bewust voor de confrontatie met de grote bataljons van de Franse arbeidersbeweging. Zijn strategie is duidelijk: pak de sterke secties van de arbeidersklasse aan, reken op de zwakke vakbondsleiding, pak hen eerst aan als voorbereiding op een veralgemeende aanval op de arbeidersklasse.

Ahmed Manzoor, marxistisch parlementslid in Pakistan, werd deze morgen vrijgelaten uit de Centrale Gevangenis van Gujranwala. Nauwelijks uit de gevangenis leidde hij al een jubelende karavaan betogers op weg terug naar zijn thuisstad Kasur.

Onmiddellijk na de arrestatie van Manzoor Ahmed, het Pakistaanse parlementslid, belden we de kameraden in Lahore. Door nalatigheid van de politie, of omdat ze overweldigd waren door het grote aantal arrestaties, vergaten ze Manzoors gsm in beslag te nemen. Kameraad Alan Woods was zodoende in staat om met Manzoor te praten in zijn cel, waar hij een inspirerende boodschap naliet voor de arbeiders van de wereld.

Onze kameraad Manzoor werd vrijdag gearresteerd in Gujranwala, een stad 60km van Lahore. Hij was de lange mars van Lahore naar Islamabad aan het leiden, die gestart was op 13 november van Lahore naar Kasur en Okara. Als marxistisch parlementslid voor de PPP en voorzitter van de Pakistan Trade Union Defence Campaign is hij een luis in de pels van de dictatuur.

Het bestaat nog, het ongerepte Griekse eiland: de legendarische gastvrijheid, de rust, het flegma en de Griekse goede smaak, de eeuwenoude gebruiken en tradities. En toch kan zelfs Lesbos niet ontsnappen aan de wrede kapitalistische wereld.

Op zaterdag 3 november kondigde Pervez Musharraf een virtuele staat van beleg af door de noodtoestand uit te roepen in Pakistan. Dit is zijn tweede staatsgreep. Deze wanhoopsdaad toont het extreem onstabiele karakter van zijn regime, dat met de dag steun verliest.

Volgens een bericht in DM 9/11 zouden aanhangers van Hugo Chavez geschoten hebben op manifesterende studenten en zou daarbij minstens één student gedood en zeven anderen gewond geraakt zijn. Dat bericht is fout.

De Provinciale Zeeuwse Courant schrijft op 3 november: "Macht van Chavéz nog groter." De geplande veranderingen van de grondwet in Venezuela worden omschreven als een autoritaire staatsgreep, hoewel de Venezolanen zelf mogen stemmen in een referendum.

Generaal Musharraf kondigde in Pakistan de noodtoestand af met als excuus de bomaanslagen tegen Benazir Bhutto. De dagelijkse protesten tonen dat dit een wanhoopsdaad van de dictator is. Vlak na de bomaanslagen maakte Lal Khan, de hoofdredacteur van Asian Marxist Review, een analyse over de sociale opwelling vanuit de buik van Pakistan.

Vorige zaterdag 20 oktober trokken honderdduizenden arbeiders, bedienden en jongeren de straat op in Rome. De twee grootste linkse dagbladen, Il Manifesto en Liberazione (het blad van de PRC), riepen daartoe op om van de regering Prodi een koerswijziging te eisen, aangezien die tot nu toe zeer gematigd was.

Op 2 december organiseert Venezuela voor de zoveelste keer een nationaal referendum over een belangrijke politieke kwestie: de nieuwe grondwet. Dat is niet slecht voor een land dat constant het etiket ‘autoritair’ opgeplakt krijgt. De media maken echter vooral ophef over het voorstel om aan de president de mogelijkheid te geven bij elke verkiezing zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

Overal waar het project voor “een socialisme van de 21e eeuw” ingang vindt, wekt het begeestering op vanuit de onderkant van de maatschappij. In Ecuador, waar Rafael Correa nog geen jaar geleden verkozen werd, behaalde de president een kletterende overwinning bij de verkiezing voor de nieuwe Grondwetgevende Vergadering op 30 september.

De plotse stijging van de brandstofprijs heeft de verarmde massa’s in Myanmar tot actie aangezet. De militairen reageren met brutale repressie. Ook in Nepal rommelt het. De maoïsten zijn uit de regering gestapt. Lees daarover onze Engelstalige artikels.

Het recentste vredescahier is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Vrede en Vonk. Al jaren werken Vonk en Vrede samen rond de oorlog in Irak, de Amerikaanse wapentransporten in België, de jaarlijkse Vredesconferentie en de Bolivariaanse Revolutie in Venezuela. Deze samenwerking mondde recent uit in een gemeenschappelijke ‘vredescahier’ over Latijns-Amerika.

De Poolse eerste minister Jaroslaw Kaczynski en zijn partij PiS zitten in moeilijkheden. Daardoor wankelt het regime van hem en zijn tweelingbroer, Lech Kaczynski, die president van Polen is.

De resultaten van de Griekse verkiezingen waren een duidelijke uitdrukking van de verlinksing en sociale polarisatie in de samenleving. De rechtse regeringspartij Nieuwe Democratie (ND) verloor 3,53 procent. Toch is de grootste verliezer onmiskenbaar de sociaal-democratische Pasok. De echte winnaars zijn de linkse partijen KKE en Syriza.

Dat het in Latijns-Amerika warm kan zijn, weet iedereen. Een hete politieke zomer geeft het continent een steeds rodere gloed: politieke radicalisering in El Salvador en Guatemala, grote stakingen en betogingen in Chili, Peru en Bolivia, en voorstellen voor een nieuwe grondwet in Venezuela.

In elke kapitalistische groeiperiode is er een element van speculatie, maar in de huidige groeiperiode is het speculatieve element belangrijker dan ooit tevoren. Tot nu toe heeft de economie van de VS een recessie kunnen vermijden, maar de groeivertraging is een feit. De Amerikaanse schuldenberg is onhoudbaar. De nervositeit van investeerders manifesteert zich in de crisis op de beurzen.

Dankzij de druk van de campagne heeft het stadbestuur van Mexico city al zeven studenten vrijgelaten. Cesar Aguilar blijft echter vastzitten, evenals Adan Mejía en zovele anderen in Oaxaca. Daarom organiseren wij op 13 september een internationale actiedag.

De beweging tegen de arrestatie van studenten krijgt een grote weerklank onder de studenten, de vakbonden en in de Mexicaanse media. Ze blijven echter in de gevangenis. Daarom vragen we u om de petitie te tekenen.

Op maandag 6 augustus voerden honderden studenten actie aan de hoofdkantoren van het Instituto Politecnico Nacional (IPN) in Mexico City. In plaats van in dialoog te gaan met de studenten stuurde het bestuur de politie op hen af. Verschillende demonstranten werden ingerekend.

Terwijl het Midden-Oosten steeds dieper wegzakt in een vicieuze cirkel van dood en vernieling, zet de Eerwaarde Tony Blair opnieuw een stapje op het wereldtoneel, deze keer als internationale gezant voor het Midden-Oosten.

Brutale repressie blijkt het enige antwoord te zijn van de regering na de heropstanding van de massabeweging in Oaxaca de laatste weken. Talrijke activisten werden aangehouden door de politie. Onder hen bevind zich een kameraad van Militante, Tendencia Marxista, onze zusterorganisatie in Mexico. Solidariteit en protest hiertegen is dringend nodig.

In april vertrok een driehoofdige delegatie vanuit België op studiereis naar Venezuela. We hadden een gesprek met twee van de drie reisgenoten. Het verslag van Erik Demeester (Handen Af van Venezuela) en Stephen Bouquin (arbeidssocioloog universiteit van Amiens) is een must voor iedereen die inzicht wil in het proces van arbeiderscontrole.

De tweede ronde van de wetgevende verkiezingen hebben de rechterzijde een absolute meerderheid gegeven in het parlement. De rechterzijde heeft nu sterk de teugels in handen in zowel de ‘Assemblée Nationale’ als in het ‘Elysée’, het presidentieel paleis. Opgepast voor de antisociale pletwals!

Belgische socialisten kunnen voor een herbronning van de partij inspiratie halen in Venezuela. Daar is in de volkswijken een massacampagne bezig voor aansluiting bij de nieuwe Socialistische Eenheidspartij van Venezuela. Met de aansluiting van 4,5 miljoen leden tegen eind mei werden de meest optimistische voorspellingen gebroken.

Er is opnieuw een smeercampagne tegen de Bolivariaanse Revolutie bezig. De media belichten eenzijdig de acties van de oppositie en hun strijd voor ‘vrije meningsuiting’, terwijl ze amper een woord reppen over de gigantische betoging ter ondersteuning van de regering, afgelopen zaterdag in Caracas. De heersende klasse tracht een nieuw offensief van destabilisatie in te zetten.

Enkele maanden geleden kondigde de Venezolaanse president aan dat de Bolivariaanse regering de uitzendlicentie van tv-station RCTV niet zou vernieuwen. Sindsdien is er wereldwijd een bijtende mediacampagne bezig die Hugo Chavez beschuldigt van het muilkorven van de persvrijheid om “de oppositie het zwijgen op te leggen”.

Leden van de Labour Party en aangesloten vakbonden werden donderdag 17 mei wakker met het onaangename nieuws dat Gordon Brown, de zogenaamde architect van New Labour, de volgende leider van de Labour Party wordt en meteen ook Eerste Minister, zonder enige vorm van verkiezing. De enige andere kandidaat, John McDonnell, werd van de kieslijst gehouden.

2006 was een keerpunt voor de klassenstrijd in Mexico. De massale beweging tegen de kiesfraude en de rebellie in Oaxaca hebben veel losgemaakt in de onderste lagen van Mexico. Dit aanhoudende opstandige klimaat leidde begin mei tot een algemene staking, de eerste sinds 1916.

Voor de derde keer op rij heeft links de presidentsverkiezingen verloren in Frankrijk. Hoewel het verzet tegen Sarkozy op zich een hoop mensen mobiliseerde, kon het programma van de PS weinig enthousiasme opwekken. Bijgevolg hebben velen zich laten verleiden door de ‘breuk’ die Sarkozy zogezegd incarneert.

Op 15 april 2007 behaalden de arbeiders en boeren van Ecuador hun grootste overwinning op de oligarchie en het imperialisme. Tijdens de volksraadpleging die president Rafael Correa liet uitvoeren met de vraag of het volk voor of tegen de oprichting van een ‘grondwetgevende vergadering’ is, antwoordde een overweldigde meerderheid ‘SI’.

Er is al veel gezegd en geschreven over de bruisende sociale bewegingen in Latijns-Amerika. Vaak leggen intellectuelen daarbij vooral nadruk op de verschillen met de traditionele arbeidersbeweging. Academische concepten over ‘nieuwe sociale bewegingen’, ‘lokale gemeenschappen’, ‘inheemsen’ enzovoort verdoezelen echter het klassenkarakter van de radicalisering op het subcontinent.

In Ecuador heeft vrijdag 15 april president Correa een volksraadpleging gewonnen. Deze volksraadpleging betrof de vraag of er een Asamblea Constituyente (grondwetgevende vergadering) zou worden ingesteld, met alle volmachten om de grondwet te herschrijven en regionale verdelingen te herzien.

Op 8 maart werd een vreedzame optocht in Rawalkot ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aardbeving in 2005 uiteengeslagen door de politie. Ze hadden het vooral gemunt op de marxisten, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven tegen het protest.

De titanische krachtmeting in Venezuela gaat onverminderd voort. De oligarchie probeert de Bolivariaanse Revolutie nu te discrediteren door economische sabotage in de voedingsindustrie en kunstmatige inflatie.

Maarten Vanheuverswyn trok eind maart voor twee weken naar Pakistan om daar het congres van The Struggle bij te wonen. Hij kwam laaiend enthousiast terug aangezien het congres van 2.200 kameraden aantoont dat het marxisme stilaan een reële kracht begint te worden in Pakistan.

Uitzonderlijke activiteit ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de staatsgreep tegen Chavez en van de volksopstand die de Bolivariaanse Revolutie op de sporen zette. Met Eva Gollinger, auteur van de Chavez Code en Alejandro Fleming, ambassadeur van Venezuela, in Antwerpen en Brussel. Verder ook activiteiten Geraardsbergen en Sint-Niklaas.

Lula is eind 2006 voor een tweede termijn verkozen tot president van Brazilië. Terwijl hij zijn regering is aan het vormen, warmt de klassenstrijd op, zoals bijvoorbeeld bij de grote luchthavenstaking en de bedrijfsbezettingen tegen ethanolproductie. De PT is haar maagdelijkheid verloren en zal onder een ander gesternte regeren dan voordien.

Subcategorieën