Internationaal

Hier en daar kan je het zelfs in België in de kranten terugvinden: er broeit iets in Kopenhagen. Zoals te verwachten wordt er door de massamedia niet bepaald objectief gerapporteerd. De Standaard vat het kort samen als gaande om relletjes, ontstaan nadat een stel anarchisten volledig terecht uit een kraakpand zijn gezet. Om een idee te krijgen van wat er nu juist gaande is, moeten we er echter iets meer woorden aan vuilmaken.

Zondag 18 maart is Brussel opnieuw het toneel van een vredesbetoging als onderdeel van een internationale anti-oorlogsdag. Na vier jaar Amerikaanse bezetting “om vrede en democratie te brengen”, zakt Irak steeds verder weg in een burgeroorlog. De VS en hun bondgenoot Israël zien zich geconfronteerd met een toenemende revolte.

Terwijl Blair zijn troonopvolging regelt voor Gordon Brown, tonen de peilingen hoe laag de steun voor Labour is gevallen. Bij de volgende verkiezingen kunnen de Tories terugkeren.

De Corriente Marxista Revolucionaria speelde al een sleutelrol in de oprichting van de het Revolutionaire Front van Bezette Bedrijven en in de bezetting van Sanitarios Maracay. De invloed van de ideeën van de CMR reiken ver buiten haar numerieke sterkte. Om de Bolivariaanse Beweging nog beter te kunnen versterken met haar ideeën, heeft de CMR financiële steun nodig voor de aankoop van een drukpers.

VW chanteerde de Belgische vakbonden door eerst een catastrofe aan te kondigen en vervolgens de ramp wat te matigen in ruil voor forse inleveringen. Dit is een onderdeel van een wereldwijde strategie, zoals Serge Goulart uit Brazilië getuigt.

Sinds de herverkiezing van Chavez maken de media met de regelmaat van een klok heisa over aangekondigde maatregelen. De bedoeling is verwarring te zaaien over de Bolivariaanse Revolutie. Om het proces te begrijpen mogen we zeker geen abstracte visie op democratie hebben.

Op woensdag 10 januari legde Chavez de eed af voor een nieuwe ambtstermijn als president van Venezuela en hij gaf een redevoering waarin hij zijn kabinetsmedewerkers voorstelde en de hoofdlijnen van zijn regering herhaalde, zoals hij reeds had gedaan tijdens een belangrijke toespraak op maandag 8 januari.

Een coalitie tussen CDA, PvdA en Christen-Unie lijkt in de maak. Dit wordt voorgesteld als een ‘linkser kabinet’, maar dat zal een leugen blijken. De peilingen tonen dat dit kabinet onpopulair is, zelfs voor de eigenlijke regeringsvorming.

Deze week maakte de Venezolaanse president een historische speech bij de installatie van het nieuwe kabinet. Hij kondigde de nationalisatie van economische sleutelsectoren aan en de ontmanteling van de burgerlijke staat. Daarbij noemde hij zichzelf trotskist omdat hij voor een permanente revolutie is.

Pablo Cormenzana is een leider van Inveval, een van de eerste Venezolaanse bedrijven die in 2005 is genationaliseerd onder arbeiderscontrole. Eén maand na de verkiezingen en na de nationale solidariteitsdag zal hij spreken over de toekomst van de Bolivariaanse Revolutie.

Dat Latijns-Amerika rood kleurt is intussen een gemeenplaats geworden. Allerlei specialisten worden in de media opgevoerd om dit fenomeen te verklaren, hoewel sommige van deze ‘kenners’ zelfs nog durven beweren dat er geen verlinksing is, enkel populisme. De slechte populisten worden vaak tegen de goede reformisten gesteld.

Op 22 november 2006 heeft de Europese Commissie een Groenboek voorgesteld met als titel De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw. Daarmee willen ze een hyperliberaal arbeidsrecht installeren, een bevoegdheid die Europa nochtans ontbreekt.

Revoluties kunnen door tal van zaken aangewakkerd worden: een beurscrisis, een financiële crash, een oorlog, een serieus politiek schandaal, een terroristische daad. De Argentijnse opstand van december 2001, de ‘Argentinazo’, was het resultaat van een financiële crash.

De mediaploeg van Handen Af van Venezuela maakte een reportage van de betoging van Sanitarios Maracay. De arbeiders van deze bezette fabriek eisen van de regering nationalisatie onder arbeiderscontrole van het bedrijf. Een tachtigtal Belgische syndicalisten en activisten onderschreef ook de oproep.

Op 18 december 2005 haalden de onderdrukten van Bolivia een klinkende electorale zege. De regering ging ook snel over tot enkele sociale maatregelen, zoals de nationalisatie van het gas en een landhervorming. Tijdens de afgelopen maanden is de rechtse oppositie echter terug in het offensief.

De internationale campagne Handen Af van Venezuela zakte af naar het land van de Bolivariaanse Revolutie om steun te betuigen aan de herverkiezing van Chavez. Als onderdeel van onze tour bezochten we ook Sanitarios Maracay, een bedrijf overgenomen door de arbeiders die nu nationalisatie vragen.

Nog nooit heeft een revolutie die voorstelt richting socialisme te gaan zoveel electorale steun gekregen. Juist die overweldigende krachtsverhoudingen in het voordeel van de revolutie nopen de oppositie tot een andere strategie, maar hun doel blijft hetzelfde.

Enkele jaren geleden was Venezuela voor de meeste linkse activisten nog een blinde vlek op de wereldkaart. Vandaag is het land hét referentiepunt geworden in de strijd voor maatschappijverandering. In Brussel kwamen een 350 mensen bijeen om meer te vernemen over de Bolivariaanse Revolutie.

Aangezien de arbeidersbeweging cruciaal is bij de verandering van de maatschappij, kwam de rol van de vakbond in de Bolivariaanse Revolutie uitvoerig aan bod op de solidariteitsdag. Ruben Linares van de UNT-leiding trad in gesprek met Bruno Verlaeckt (voorzitter Algemene Centrale Antwerpen-Waasland, ABVV) en Omer Mommaerts (ACV Brussel, KWB).

Maandag 4 december kwamen meer dan 70 mensen bijeen aan de Venezolaanse ambassade om de overwinning van Hugo Chavez te vieren. Tijdens een typisch Belgisch herfstweer hing er een beetje Bolivariaanse warmte in de straten van Brussel. De bijeenkomst ging uit van het comité dat zaterdag 9 december een solidariteitsdag organiseert in Brussel.

Volgens het eerste bericht van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral) heeft de kandidaat van de Bolivariaanse revolutie Hugo Chavez de verkiezingen gewonnen met 61,35 procent van de stemmen tegen de kandidaat van de rechterzijde Manuel Rosales die slechts 38,39 procent heeft behaald. Dit was het resultaat na de telling van 78,31 procent van de uitgebrachte stemmen.

Ruben Linares is nationaal coördinator van de nieuwe vakbond UNT in Venezuela. Hij is één van de gasten op de solidariteitsdag van zaterdag 9 december. In deze video-opname groet hij de campagne 'Handen Af van Venezuela' en de solidariteitsbeweging in België. Hij licht ook de plannen toe van de vakbond tegen de mogelijke destabilisering door de rechterzijde na de overwinning van Chavez tijdens de presidentsverkiezingen (in het Spaans).

In Nederland bezorgde de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 de linkerzijde – met de SP op kop – een fenomenale, historische overwinning, ondanks het lichte verlies van GroenLinks (-1) en het falen van de PvdA (-9). De SP verdrievoudigde bijna haar zetelwinst door van 9 zetels (in 2003) naar 25 zetels te springen.

Met de monsterzege van de SP vervoegt Nederland de voorhoede van de klassenstrijd in Europa. Op een tijdspanne van enkele jaren zwaaide de slinger wild van rechts naar links. Het land van de sociale consensus is het land van het sociaal conflict geworden.

Van 6 december tot 14 december zal Ruben Linares, nationale leider van de UNT in België rondtoeren.

Is het beleid van Chavez wel werkelijk zo goed voor de mensen? Laten we eens een vergelijking maken tussen de VS en Venezuela, wetende dat het eerste land over veel meer middelen beschikt dan een land uit de ‘Derde Wereld’.

Voor alle kameraden komt het tragische nieuws van het vroegtijdige overlijden van Phil Mitchinson aan als een zware schok. Phil Mitchinson was een leider van de Internationale Marxistische Stroming en de adjunct hoofdredacteur van het marxistische tijdschrift Socialist Appeal, waarvan wij regelmatig artikels vertalen. Spijtig genoeg werd Phil in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 november het slachtoffer van een hartaanval.

Toen Bush in 2004 herverkozen werd, zag een groot deel van de linkerzijde alles zwart tegemoet. Wij voorspelden echter dat hij die verkiezingsoverwinning zou betreuren. De neoconservatieve dromen over een toekomstige wereld onder Amerikaanse dominantie zijn omgeslagen in een nachtmerrie voor het Witte Huis.

Oaxaca is reeds vijf maanden lang het strijdtoneel van een gigantische partij armworstelen tussen het volk en de rechtse regionale regering. Begonnen als een jaarlijkse ronde van looneisen van de leerkrachten is de beweging uitgegroeid tot een regelrechte politieke opstand tegen de rechtse gouverneur Ulises Ruiz. Het hele politieke systeem van overheersing door middel van corruptie, kiesfraude en repressie wordt nu uitgedaagd.

‘Handen Af van Venezuela’ kreeg een uitnodiging om in Mol te komen spreken en was ook aanwezig met een stand op de grote meeting Che Presente.

De Venezolaanse verkiezingen worden internationaal uitgevochten. Het is een krachtmeting tussen de oude orde, aangevoerd door Bush, en de drang naar rechtvaardigheid, aangevoerd door de Venezolaanse massa's en Hugo Chavez. Op 9 december kan je kennismaken met die Bolivariaanse Revolutie op een grote solidariteitsdag in Brussel.

Hoewel er weer duidelijk fraude in het spel was, lijken de verkiezingen in Ecuador volgens de officiële resultaten op een tweede ronde af te stevenen, waarbij de linkse Correa het opneemt tegen Alvaro Noboa, de rijkste man van het land.

Een grootse Nationale Democratische Conventie (CND) vond plaats in Mexico City op zaterdag 16 september en besloot een “legitieme regering” met Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) als president te verkiezen. Dit was het hoogtepunt van een twee maanden durende strijd tegen verkiezingsfraude die alle instellingen van de Mexicaanse bourgeoisie in vraag stelde.

Op zaterdag 9 december aanstaande organiseren verschillende verenigingen en vakbondsafdelingen een grote solidariteitsdag met de Bolivariaanse revolutie in Venezuela. Hier leest u de oproep die zo breed mogelijk moet verspreid worden.

Handen Af van Venezuela kreeg een uitnodiging van de vakbond ABVAKABO afdeling Zeeuws-Vlaanderen om toelichting te komen geven tijdens een solidariteitsavond over Venezuela. Na de Vlaamse solidariteitsdag voor Venezuela waait de campagne de grens over.

De presidentsverkiezingen van december 2006 beloven een keerpunt te worden in de ontwikkeling van de Venezolaanse revolutie. De kiesstrijd weerspiegelt de strijd van de Venezolaanse arbeiders en boeren tegen de oligarchie en het imperialisme. De verkiezingen zijn dan ook niet zonder belang. Vandaar deze verklaring van de International Marxist Tendency, gestemd op ons internationaal congres in augustus.

Dat President Mahmoud Ahmadinejad van Iran een hoge gast was in Venezuela kreeg nogal wat media-aandacht. Onze kameraden van de Iranian Revolutionary Socialists' League publiceerden een oproep aan Venezolaanse activisten waarin ze de toestand van werkende mensen in Iran uitleggen.

Subcategorieën