Internationaal

Tijdens zijn bezoek aan Londen verraste Chavez weer vriend en vijand. Bij de vakbonden sprak hij over het wetenschappelijke socialisme van Marx. In een zaal van het Britse parlement riep hij op tot socialisme en wereldrevolutie. En het patronaat kreeg een lesje sociale politiek.

De Oostenrijkse ‘Alternativas’ eindigden in een zaal van 1.300 mensen. Het verschil tussen de sprekers van Europa en die van Latijns-Amerika was opmerkelijk. Terwijl de Europeanen woorden zoals ‘integratie’ en ‘solidariteit’ benadrukten zonder enige praktische inhoud, gaven de latino’s veel radicalere toespraken. Dit is een weerspiegeling van de revolutionaire stemming in het continent.

We schreven voordien al op onze website dat de mensen in het getroffen Kasjmir steeds meer revolteren tegen het gebrek aan hulp van de regering. De marxisten hadden daarom opgeroepen tot een algemene staking op 22 april, waarover we hier een verslag geven.

Ludo Delputte schreef een opiniestuk in de krant waar hij zelf buitenlandredacteur is, namelijk De Morgen. Hij gaat hierin tekeer tegen de nationalisaties van Evo Morales. Erik De Bruyn diende hem van antwoord. U leest eerst het opiniestuk van Ludo Delputte gevolgd door de repliek.

“De regering van het volk, de regering van de arbeiders heeft de belangrijkste beslissing genomen van deze eeuw: dit is de eerste nationalisatie van de 21e eeuw”. Zo stelde de vice-president van Bolivia de nationalisatie voor van de gas- en oliebronnen tijdens de 1-meibetoging in de hoofdtad La Paz.

Zeker sinds zijn boek ‘Los’ is Tom Naegels een regelmatige gast bij pers en televisie. Hij krijgt hier vaak de rol van de progressieve intellectueel aangemeten. Het was dan ook nogal pijnlijk om uit zijn pen rechtse vooroordelen tegen de Venezolaanse president Chavez te lezen.

Nu de sneeuw in het Himalayagebergte begint te smelten, rolt een golf van massaprotesten door Muzafferabad, de verwoeste hoofdstad van het Pakistaanse deel van Kasjmir. Minstens 40.000 mensen voerden actie op 13 april. Deze protesten worden georganiseerd door het Verenigde Volksfront op initiatief van de marxisten in Kasjmir.

Tijdens het paasweekend een activiteit organiseren is riskant voor de opkomst. Daarom hadden we bij de eerste solidariteitsdag voor Venezuela gemikt op een honderdtal aanwezigen. De kassa telde er echter 131, waarbij je nog een twintigtal anderen mag rekenen. De Bolivariaanse Revolutie beroert blijkbaar vele harten in links Vlaanderen!

De ‘Bolivariaanse Revolutie’ onder leiding van president Chavez heeft nieuwe zuurstof gegeven aan de bevrijdingsstrijd in heel Latijns-Amerika. Daarom gaan in de komende weken nog diverse activiteiten hierover door. Je kan hier data en plaatsen vinden.

Op 13 april 2002 omsingelde een mensenzee het presidentieel paleis in Caracas, het hoofdkwartier van het leger in Fuerte Tiuna, en de opstandige kazernes in de rest van het land. Sindsdien gaat het revolutionair proces in stijgende lijn. Op 15 april 2006 wordt in Antwerpen een eerste solidariteitsdag met de Bolivariaanse revolutie georganiseerd.

Vorige week nog legde Hugo Chavez oliemultinationals sterk aan banden. Zo'n beleid valt ook op in vakbondsmiddens. De solidariteitsdag van 15 april is dan ook georganiseerd in samenwerking met enkele regionale centrales. We vroegen enkele delegees uit de oliesector naar hun mening.

Frankrijk wordt vaak afgebeeld als het moederland van de revolutie. Ze hebben daar inderdaad een prachtige traditie en dat weerspiegelt zich keer op keer in de sociale strijd. Mikael Duthu zakte de afgelopen week af naar Lille en Parijs om deel te nemen aan de mobilisaties.

Tijdens de afgelopen weken stak in Ecuador de massabeweging opnieuw de kop op om zich te verzetten tegen de vrijhandelszone met de VS. De regering antwoordde met de afkondiging van de noodtoestand. In België brachten enkele organisaties een bezoek aan de ambassade om te protesteren tegen de noodtoestand.

Stephen Bouquin is als socioloog aan de Franse universiteit van Amiens niet alleen een scherpzinnig waarnemer van de woelige jongerenstrijd in Frankrijk. Hij neemt er ook actief aan deel. Een gesprek met hem geeft ons een beter inzicht in het inspirerende verzet van de jeugd tegen de CPE.

Op de bijeenkomst van SP.a Rood in Brussel brachten we met de campagne ‘Handen Af van Venezuela’ een resolutie naar voor die steun vraagt voor de Bolivariaanse Revolutie. Deze resolutie kan als voorbeeld dienen om in te dienen binnen je eigen organisatie, vakbond, partijafdeling enzovoort.

De linkse zege bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen is de politieke vertaling van de sociale strijd tegen de rechtse regering en vooral van de enorme syndicale protesten sinds 2004. Eigenlijk dient de linkerzijde deze uitslag te gebruiken om Balkenende ten val te brengen.

Vergelijkingen met mei ’68 zijn momenteel in Frankrijk niet uit de lucht gegrepen. Verschillende universiteiten liggen plat en de vakbonden betogen ook tegen de invoering van de CPE. We interviewden iemand die deelneemt als lid van de vakbond SNES-Sup, met name Stephen Bouquin, hoogleraar sociologie aan de universiteit van Amiens.

Meer dan 2000 Amerikanen en Britten stierven al in Irak. Hun verliezen worden tenminste nog geteld. Niemand weet hoeveel Irakezen omkwamen. Voor de imperialisten tellen de Irakezen niet als mens wanneer ze nog in leven zijn, laat staan dat ze zich de moeite getroosten de doden te tellen.

De oproep van Condoleezza Rice, VS-minister voor Buitenlandse Zaken, tot de vorming van een "internationaal front tegen Venezuela" wordt in België beantwoord met een links front ter verdediging van de Bolivariaanse revolutie. Een solidariteitsdag op 15 april is in de maak in Vlaanderen.

Vorige zaterdag riep President Gloria Macapagal Arroyo de noodtoestand uit vanwege een vermeende poging tot staatsgreep. Net voordien hadden grote mobilisaties nog haar ontslag geëist. Haar dictatoriale maatregelen zullen haar niet redden want de onderliggende sociale en economische problemen blijven aanhouden.

Op 7 februari vonden in Haïti de eerste verkiezingen plaats sinds de staatsgreep tegen Aristide twee jaar geleden. Hoewel het land sindsdien schijnbaar stevig wordt gecontroleerd door de imperialisten, konden ze niet voorkomen dat de kandidaat van het volk, Préval, een absolute meerderheid binnenrijfde.

Tijdens twee meetings aan de Universidad de Oriente merkten de aanwezigen het hemelsbrede verschil tussen de frisse ideeën van het marxisme en de stalinistische karikatuur daarvan in de oude Sovjethandboeken. Een groot deel van de discussie was gewijd aan Venezuela waarbij Alan benadrukte dat de revolutie niet zal voltooid zijn totdat de kapitalistische klasse onteigend wordt.

Wereldwijd beginnen steeds meer mensen binnen de linkerzijde en de arbeidersbeweging te beseffen dat we met de grootste aandacht moeten volgen wat er vandaag in Venezuela gebeurt. Wij geven hier onze analyse waarom dit land zich in de voorhoede van de wereldrevolutie bevindt. Dit artikel verschijnt in het zomernummer van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.

Er zijn weinig of geen Belgen die zo sterk deel uitmaken van de Venezolaanse bevrijdingsbeweging als Frans Wuytack. Binnen de arme wijken van Caracas is Wuytack een begrip. Hij staat symbool voor de strijd om het lot van de armen te verbeteren. In dit opmerkelijk interview geeft hij zijn enthousiaste visie op de ontwikkelingen in Venezuela.

Hieronder kan je een artikel lezen over de toespraak van Hugo Chavez tijdens de slotactiviteit van het WSF. Zijn betoog ligt in het verlengde van zijn oproep een jaar geleden in Porto Alegre. Zijn oproep om strijd te voeren voor een ‘socialisme van de 21ste eeuw’ gold toen als een belangrijke wending in Venezuela maar ook op internationaal vlak.

Vorige week bereikte de onrust in het Midden-Oosten een hoogtepunt en braken er massaal protesten uit naar aanleiding van de publicatie van een aantal karikaturen van de profeet Mohammed. Voor iedereen die bereid is verder te kijken dan zijn neus lang is, is het duidelijk dat de eigenlijke publicatie alleen maar de vonk was die het kruitvat deed ontploffen. De huidige oplaaiing kan je niet verklaren zonder naar de onderliggende frustraties te kijken van miljoenen moslims over de hele wereld.

De Stichting Frederik Engels, de uitgeverij van onze Spaanse zusterorganisatie, is momenteel voor het tweede jaar op rij aanwezig op de Boekenbeurs te Havana. Vorig jaar al was er grote interesse in de boeken van Trotski. Dit jaar spreekt de Britse marxist Alan Woods op verschillende meetings.

Kasjmir is vandaag een van de ellendigste regio’s op deze aardbol. Bovenop militaire brutaliteit en de waanzin van het moslimfundamentalisme (vaak hand in hand) moeten de armen daar nu het trauma van de aardbeving verwerken in bittere kou. Daarom besloot het Antwerpse solidariteitskoor Hei Pasoep hen bij te springen met een benefiet.

In de maand juni zijn het presidentsverkiezingen in Mexico. Velen onder de armsten hopen dat het land net zoals de rest van Latijns-Amerika eindelijk een einde zal stellen aan opeenvolgende rechtse regeringen. Er wordt gehoopt op de verkiezing van Lopez Obrador van de linkse PRD. De Zapatisten zien het echter anders. Een jonge marxist uit Mexico geeft ons zijn mening hierover.

Niet een veroordeling van de Palestijnen en het geblaat over het gevaar voor het vredesproces (welk vredesproces?), noch steun voor de extreem-rechtse kliek van Hamas (zoals bepaalde uiterst-linksen nu voorstellen), maar een genuanceerd marxistisch standpunt, dat is wat wij hier bieden.

In september meldden we al dat de Britse vakbondskoepel TUC door toedoen van de campagne ‘Handen Af van Venezuela’ op hun nationaal congres unaniem een resolutie stemden waarin ze hun steun uitspreken voor de revolutie in Venezuela. Je kan deze resolutie hier lezen.

De Venezolaanse strijd voor maatschappijverandering vindt steeds meer weerklank binnen de arbeidersbeweging, ook in België. Woensdag keurde het congres van ACOD-onderwijs West-Vlaanderen een motie goed ter ondersteuning van de Chavez-regering, de linkse vakbond UNT en de internationale campagne ‘Handen Af van Venezuela’.

Op 14 december 2005 nam de politieke commissie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa een ontwerp van resolutie aan waarin ze het communisme veroordelen. De misdaden van het stalinisme worden handig gebruikt om de hele communistische beweging te criminaliseren. Daarom organiseerden verschillende linksen een petitie.

De verkiezing van Amir Peretz tot nieuwe leider van de Israëlische Labour Party wordt vaak beschreven als een politieke aardbeving. Hij heeft de reputatie een militante vakbondsleider te zijn. Nu komt hij onder steeds grotere druk van links en rechts, wat de toenemende polarisatie tussen de klassen in Israël weerspiegelt.

Evo Morales en zijn partij MAS behaalden een klinkende overwinning dankzij de stemmen van het gewone volk. De vroegere verdeeldheid van arbeiders en boeren die de linkse partijen ooit in het nadeel speelden, is geen excuus meer. Zij hebben nu met hun herhaaldelijke bereidwilligheid tot langdurige mobilisatie de bal in het kamp van de MAS gelegd.

In Venezuela werken meer dan 21.000 Cubaanse artsen en 5000 sportleraren mee aan president Chávez' gezondheidsprogramma voor de armere wijken. In ruil krijgt Castro's Cuba goedkope olieleveringen van Venezuela. We namen dit verslag van Jeroen Kuiper over uit MO* december 2005.

In december verlengden de maoïsten de wapenstilstand. Ze proberen een deal te sluiten met een deel van de burgerij om de koning te verjagen. De imperialisten lijken zo’n oplossing genegen. Enkel China blijft de koning nog steunen, maar voor hoe lang? Wat kunnen de armen hieruit winnen?

Op zaterdag 3 december namen meer dan 200 mensen deel aan de stichtingsconferentie van de Britse ‘Hands Off Venezuela’-campagne in de grote zaal van de Londense zetel van de docentenvakbond NATFHE. Ze werd bijgewoond door mensen uit heel Groot-Brittannië, voor het grootste deel activisten uit de Labour- en vakbondsbeweging, samen met een aanzienlijk aantal jongeren en studenten.

Evo Morales haalde als eerste in de geschiedenis van Bolivia een absolute meerderheid in de eerste ronde van de verkiezingen. Deze overwinning is het bijproduct van de revolutionaire beweging de afgelopen jaren. Morales staat nu voor de keuze welke meester hij wil dienen.

Begin december kon de rechtse oppositie in Venezuela een zware verkiezingsnederlaag toch nog gedeeltelijk verzilveren als een overwinning. Nochtans haalden partijen uit de Bolivariaanse beweging maar liefst 100 procent van de parlementszetels!

Subcategorieën