Internationaal

De Belgische deelname aan de oorlog in Mali onder het marxistische fileermes.

De plannen van de rechterzijde om de ziekte van de president Hugo Chavez te misbruiken om de revolutie te verzwakken zijn gefaald.

Nadat Obama in 2008 verkozen werd, vroeg men aan het volk wat zijn overwinning betekende. “Banen!” was het enthousiaste antwoord van een van de geïnterviewden. En toch is de officiële werkloosheid gedurende de eerste termijn van de Obama twee keer zo hoog als ten tijde van Bush. Dit is de naakte realiteit in het rijkste land van de wereld: democratie en welvaart voor de rijken terwijl de rest moet vechten om de eindjes aan elkaar te knopen en er geen politiek alternatief aangeboden wordt.

Anderhalf miljoen betogers van over heel Spanje marcheerden dit weekeinde in Madrid tegen de brutale soberheid van de rechtse regering. Een vraaggesprek met Pablo Sanchez.

Het zwaartepunt van de economische en sociale wereldcrisis is pal in Europa beland. Wat kan de arbeidersbeweging doen?

Het Griekse volk wordt uitgeperst als een citroen door de Europese banken en andere woekeraars. Er bestaat na de verkiezingen een kans voor een linkse regering die een einde maakt aan de soberheid.

De verkiezingen in Frankrijk en Griekenland tonen een fundamentele verandering in de situatie. De crisis van het Europese kapitalisme is in een nieuwe en turbulente fase terechtgekomen. Er heest een stemming van woede in heel Europa.

Volgens de Griekse marxist Stamatis Karagiannopoulos zou winst voor Syriza bij de komende verkiezingen niet alleen voor de Griekse, maar voor de volledige Europese arbeidersbeweging een overwinning betekenen.

Op dinsdag 22 mei voltrok zich de grootste daad van burgerlijke ongehoorzaamheid in de Canadese geschiedenis tot nog toe. Tussen de 250.000 en 350.000 jongeren en arbeiders kwamen de straat op in Montreal om openlijk de noodwet te testen.

In het Canadese Québec is reeds 3 maanden een massale studentenstaking aan de gang tegen de verhoging van inschrijvingsgelden. In de massamedia wordt de beweging echter zo goed als doodgezwegen en repressie wordt niet geschuwd bij het bestrijden ervan. Geschreven door de Canadese marxisten van Fightback (Canada) en La Riposte (Québec), woensdag 2 mei 2012.

Een kapitalistisch Europa sukkelt van de ene crisis in de andere. Herhaaldelijk dreigde het de laatste jaren zelfs volledig uiteen te vallen. Een socialistisch Europa heeft de toekomst. Lees het edito van de mei-uitgave van Vonk.

De toestand in Griekenland wordt wanhopig nu de werkloosheid stijgt, er gesneden wordt in de lonen en de pensioenen, vele kleine bedrijfjes worden gesloten en het land richting een chaotisch failliet afglijdt. De druk op gewone werkende mensen is ongenadig. Met het beleid van de regering en de aasgieren van de EU wordt het land onvermijdelijk richting een revolutie geduwd.

De schoonmakers zijn al ruim een maand aan het actievoeren voor betere werkomstandigheden. Van een achtergesteld slecht georganiseerd deel van de arbeidersklasse zijn zij een voorhoede geworden. Hun acties zijn een voorbeeld voor de rest van de arbeidersbeweging in Nederland, maar ook in België.

Net één jaar geleden begon het volksprotest in Tunesië op 17 december, met de zelfmoord door zelfverbranding van een jonge hoogopgeleide werkloze man. Het zou het begin zijn van de nieuwe Arabische revolutie. We verzamelden in een boek de belangrijkste artikels – in het Engels – over het begin van deze revolutionaire golf die werden gepubliceerd op de website van In Defence of MarxismIn Defence of Marxism.

Een korte maar kernachtige analyse van de Occupy-beweging in de Verenigde Staten.

De ‘mol van de geschiedenis’ is al een hele tijd aan het graven in de Verenigde Staten. Een loonsverlaging hier, mensen uit hun huis gezet daar... Beetje bij beetje is de economische basis voor de American Dream geërodeerd, en daarmee de illusie dat het kapitalisme “het beste is van alle mogelijke werelden".

Subcategorieën