Internationaal

Dinsdag 22 juli besloot de Venezolaanse president Chávez de grens met Colombia met uiterste militaire waakzaamheid te bewaken. Hij kondigde ook aan dat Venezuela diplomatieke betrekkingen met Colombia ging verbreken en gaf Colombiaanse diplomaten 72 uur om het land te verlaten.

In Nederland heeft koningin Beatrix via ‘onderkoning’ Tjeenk Willink ervoor gezorgd dat er een breed kabinet gaat komen met PvdA en VVD, de twee grootste partijen. Er komt waarschijnlijk een Paars Plus kabinet. Rechtse commentatoren spreken nu hypocriet over ‘linkse Beatrix’.

De werknemers van de Foshan Honda-fabriek in China dwongen na een staking die begon op 17 mei 35 procent loonsverhoging af. Dit betekent een belangrijke overwinning voor de werknemers en de eenheid die ze toonden tegenover de repressie van Honda en de officiële ACFTU vakbondsleiding.

De olieramp in de Golf van Mexico, veroorzaakt door de Britse multinational BP, maakt weer duidelijk hoe het kapitalisme met de natuur en ecologie omgaat. Terwijl miljoenen liters olie de zee instromen en uiteindelijk op de Amerikaanse stranden terecht zullen komen knijpt de CEO van BP er even tussenuit. Hij gaat zeilen.

América Socialista, het Pan-Amerikaans tijdschrift van de International Marxist Tendency,  interviewde Tomás Andino, revolutionair socialist en leider van het Hondurese verzet.

Tienduizenden ambtenaren van de openbare diensten in Roemenië legden op 31 mei het werk neer. Hiermee protesteerden ze tegen het soberheidsplan van de regering dat onder andere voorziet in forse verminderingen van het loon en de pensioenen. De recessie heeft de Roemeense economie immers niet gespaard.

De maatregelen die de Europese Unie en het IMF Griekenland opleggen zijn ronduit catastrofaal voor de doorsnee werknemer. Een koerswisseling dringt zich op ten voordele van de meerderheid van de bevolking en niet voor het handjevol kapitalisten.

Vrijdag 21 mei keurde de regering in Spanje een draconisch soberheidsplan goed. De socialistische premier wil de publieke opinie overtuigen dat zijn maatregelen ‘evenwichtig’ en ‘billijk’ zijn.  Veel Spanjaarden denken er anders over.

De Griekse ambtenaar is lui en moet uit zijn hangmat gehaald worden, zo luidt het in de media. Erger nog: misschien is de Griekse ambtenaar toch wel ook verantwoordelijk voor de huidige crisis in zijn land. We willen in dit artikel een aantal mythes tegen het licht houden.

Op 11 maart werd Griekenland opgeschrikt door een nog grotere algemene staking dan die op 24 februari. De regering heeft haar derde bezuinigingspakket aangekondigd en ontketent zo een groeiende stemming van woede en strijdbaarheid bij de Griekse arbeidersklasse. Alle voorwaarden zijn er voor een enorme escalatie van het conflict.

De voorbije regionale verkiezingen in Frankrijk werden gewonnen door links. Deze politieke zwaai naar links betekent een afstraffing van de rechtse politiek van UMP-president Nicolas Sarkozy. Het vormt tegelijk de eerste politieke uitdrukking in Europa van het verzet tegen de besparingsmaatregelen als gevolg van de economische crisis van het kapitalisme.

Deze maand hield de SPÖ-Linke, de linkervleugel van de sociaaldemocratische SPÖ, zijn eerste nationale conferentie met 120 aanwezigen van over heel Oostenrijk. Het is een belangrijke stap in de opbouw van een sterke linkerzijde in de Oostenrijkse arbeidersbeweging.

In dit artikel proberen onze Nederlandse kameraden te verklaren waarom de SP in een scherpe neergang terecht is gekomen. De neergang van de SP is des te opvallender omdat de PVV, te vergelijken met het Vlaams Belang in België, onverminderd sterk lijkt te staan in de peilingen.

De documentaire Capitalism, a Love Story van Michael Moore komt binnenkort weer twee keer op de schermen. Telkens op een solidariteitsavond met de werknemers van Opel, Carrefour, Jonhsons Control in Geel en Deurne. Onze Amerikaanse kameraden schreven een interessante recensie van de film.

Met trots kondigen we aan dat de groep Nederlandse kameraden van ons een nieuwe website heeft: www.vonknl.orgwww.vonknl.org. Deze site zal regelmatig nieuwe artikelen bevatten en is bedoeld om een marxistisch geluid te laten horen binnen de Nederlandse linkse politiek en de vakbeweging.

De Griekse staatsschuld begint een bedreiging te vormen voor de euro. De beleidsvoerders van de Europese Unie (EU) staan voor een moeilijke keuze. Wat ze ook doen, één ding is duidelijk: de politiemannen van de EU zullen draconische besparingen opleggen aan de Griekse staat, wat betekent dat de Griekse arbeiders het gelag zullen betalen!

Het Nederlandse kabinet is gevallen. De coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie ligt uit elkaar. De aanleiding was de onenigheid over een nieuwe Afghanistan-missie. PvdA was tegen, en CDA 'sloot niets uit'. In feite betekende dat dat het CDA nog een extra Afghanistan-missie wilde om de NAVO tegemoet te komen.

De laatste jaren hebben we in verschillende Europese landen veel acties van studenten gezien tegen bezuinigingen op hoger onderwijs. In Italië, Duitsland, Oostenrijk en België hebben studenten flink van zich laten horen. In Nederland was er de laatste paar jaar, een paar kleine acties uitgezonderd, nog niet heel veel animo voor protest. Maar dat is veranderd.

Obama werd verkozen midden in de grootste financiële crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, op basis van een boodschap van hoop. De boodschap “Yes we can!” klonk tot ver buiten de Verenigde Staten door en zorgde voor een golf van optimisme. Wat blijft daar een jaar nadien van over? Bitter weinig: een overzicht.

De marxistische theoreticus Alan Woods maakte de afgelopen maand een tournee door Venezuela met een reeks publieke bijeenkomsten. Als oprichter van de internationale campagne ‘Hands of Venezuela!’ was Alan uitgenodigd voor het buitengewoon congres van de Venezolaanse socialistische partij PSUV.

Verschillende Vlaamse kranten stelden de afgelopen week dat, volgens de Venezolaanse president Hugo Chavez, de Verenigde Staten de aardbeving in Haïti zouden veroorzaakt hebben met een nieuw ‘tektonisch wapen’. Bij nader inzien bleek er van dit bericht niets te kloppen.

De dramatische ondergang van de besprekingen op de klimaattop in Kopenhagen onderlijnt een belangrijke zaak, namelijk dat de kapitalistische regeringen van de wereld de hoogst dringende problemen zoals de schade aan het milieu veroorzaakt door de anarchie van de markt, niet kunnen oplossen.

De afgelopen maanden zijn er in verschillende Europese landen verkiezingen geweest. De populistische rechtse retoriek miste haar doel niet. Naast de traditionele rechtse partijen heeft ook extreem-rechts succes op basis van racistische programma’s.

In de Nederlandse media duiken er steeds berichten op over de "oorlogszuchtige" president van Venezuela, Hugo Chávez, die een oorlog tegen Colombia zou willen beginnen. Hugo Chávez werd zoals altijd weer afgeschilderd als een "gekke populist", en natuurlijk zou het beschaafde Nederland helemaal onschuldig zijn.

De afgelopen dagen hadden opnieuw massademonstraties plaats in Iran. Miljoenen mensen komen op straat en er zijn verslagen waaruit blijkt dat de mensen de controle van de straten in handen nemen, politiebureaus afbranden en zelfs over politie die weigert om op demonstranten te schieten. Dit zouden wel eens de laatste dagen van het gehate IRI-regime kunnen zijn.

Guy Tordeur, regiosecretaris van het ACV Brussel, zette meteen de toon van de derde solidariteitsdag met Venezuela met een inhoudelijk zeer opstandige openingsspeech. Zo'n 170 deelnemers, nogal veel nieuwe gezichten, luisterden en debatteerden er een hele namiddag.

Vijf studentenleiders worden bedreigd met een gevangenisstraf. Hun enige misdaad bestaat erin op de bres te staan voor gratis onderwijs. Wij vragen onze lezers en de progressieve studenten in België om onderstaande protestbrief te ondertekenen en een duitje in de zak te doen van hun Verdedigingsfonds.

Afgelopen zaterdag werd er op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De FNV en de SP zijn de enige massabewegingen die consequent tegen de verhoging van de AOW-leeftijd zijn, dus dit was zeker een stap vooruit.

Toen we "Aló Presidente" van zondag 8 november bekeken, wisten we al dat de westerse pers opnieuw op zijn achterste poten zou gaan staan. Dit ging men gretig aanwenden om Chávez opnieuw in een slecht daglicht te stellen, hem te beschuldigen van provocatie, oorlogszucht en dergelijke.

Trots kondigen we aan dat er een nieuwe blog is van de International Marxist Tendency in Nederland: Vonk. Vonk zal een marxistische analyse geven van de politieke gebeurtenissen in Nederland.

De politieke organisaties die tussen september en december 1989 in de DDR werden opgericht en de massale demonstraties organiseerden, waren aanhangers van het socialisme en de democratie. Hoewel de massa's instemden met de idealen van het socialisme, konden de goede argumenten geen weerwerk meer bieden toen de val van de Muur het grote verschil in arbeidsproductiviteit tussen west en oost blootlegde.

De Progressieve Jongerenvakbond is de jongerenafdeling van de socialistische Tagammu-partij en heeft traditioneel sterke banden met de Egyptische arbeidersbeweging. Zij verzet zich tegen de privatiserings- en liberaliseringspolitiek van de regering en het gebrek aan politieke democratie en syndicale rechten.

Barack Obama, de president van de Verenigde Staten, kreeg dit jaar de Nobelprijs van de Vrede. Obama's beleid zou voor vrede zijn, maar daar is niet veel van terecht gekomen.

Erasto Reyes is woordvoerder van het Frente Nacional de Resistencia contra El Golpe de Estado in Honduras. Hij was in België voor diverse ontmoetingen en wij troffen hem – zeer gepast in Amberes – bij het ABVV waar hij in gesprek ging met een dertigtal militanten.

Een studie van Emanuel Saez, een econoom van de universiteit van California-Berkeley, wijst erop dat het verschil in inkomens tussen de rijken en de armen in de Verenigde Staten hoger is dan het sinds 1917 al geweest is.

De verkiezingen van vorige week zondag laten een enorme verschuiving zien binnen het Duitse electoraat. Bijzonder belangrijk is de enorme daling van het aantal SPD-stemmers, gespiegeld aan een grote toename in steun voor DIE LINKE die links van haar staat.

De Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders staat te boek als een rechtse partij. De partij heeft een repressief beleid tegen criminaliteit en tegen vreemdelingen. Verder zegt de partij "ondernemers de ruimte te willen geven", wat in de praktijk inhoudt dat grote bedrijven minder belasting hoeven te betalen.

Serge Goulart is een van de oprichters van de PT, was een partijleider in Santa Catarina en lid van de Nationale Leiding. We zetten hier Serge Goularts visie uiteen om met de gehele partij de noodzaak te bediscussiëren om met de rechterzijde en de partijen van de heersende klasse te breken

Gisterenmorgen vielen politie en leger gewelddadig duizenden aanhangers van de Hondurese president Mel Zelaya aan en verwijderden ze hen gewelddadig uit de buurt van de Braziliaanse ambassade in de hoofdstad Tegucigalpa. Deze brute repressie kon echter de wil niet breken van de Hondurese werkende bevolking om zich tegen de coup te verzetten.

De pogingen om het kapitalisme in China te verstevigen hebben diepe industriële onrust uitgelokt bij de arbeidersklasse van het land. In de voorbije weken waren we getuige van gewelddadige arbeidersopstanden tegen de privatisering van twee staalfabrieken.

Subcategorieën