Bij Crown Deurne heeft een arbeider zich van het leven ontnomen. De man werkte al 35 jaar voor het bedrijf en ook zijn partner was er tewerkgesteld. Deze week bevestigde de directie de sluiting van het metaalbedrijf in Deurne.

De redactie van Vonk wil langs deze weg haar medeleven betuigen aan alle collega's en nabestaanden. Het is een schrijnende illustratie van hoe het huidige economische systeem mensenlevens kapot maakt. We mogen zulke gebeurtenissen niet verzwijgen of minimaliseren. Wij hopen dat ze mensen aanzetten hun verontwaardiging om te zetten in actie en strijd tegen een mensonterend systeem dat arbeiders als wegwerpproducten behandelt en tot wanhoop drijft. Wij wensen de arbeiders en hun syndicale delegaties alvast een zo goed mogelijke uitkomst in de onderhandelingen van een sociaal plan. In het algemeen denken we dat de overkoepelende vakbonden dringend werk moet maken van een plan dat erop gericht is situaties als deze te vermijden en naar voren te komen met een offensief plan om de jobs en de industrie in België te vrijwaren. Niet bedrijf per bedrijf, maar als één man, allemaal samen, voor elke job!

Uit solidariteit,

De redactie van Vonk

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken