Onmiddellijk na de arrestatie van Manzoor Ahmed, het Pakistaanse parlementslid, belden we de kameraden in Lahore. Door nalatigheid van de politie, of omdat ze overweldigd waren door het grote aantal arrestaties, vergaten ze Manzoors gsm in beslag te nemen. Kameraad Alan Woods was zodoende in staat om met Manzoor te praten in zijn cel, waar hij een inspirerende boodschap naliet voor de arbeiders van de wereld.


Kameraden!

Ik spreek tegen u van uit een politiecel in Gujranwala, de vijfde grootste stad in Pakistan, waar ik vanmorgen gearresteerd ben, samen met 150 van mijn kameraden voor de misdaad van het protesteren tegen de dictatuur van Pervez Musharraf. We waren een massabetoging aan het leiden van duizenden gewone mensen, arme mensen die de PPP steunen en tegen de dictatuur zijn.

Gisteren is ons parlement na vijf jaar ontbonden. In deze periode heb ik als lid van het parlement gevochten voor de rechten van de werkende mensen. Ik heb gevochten in het parlement, in de fabrieken, in de straten en in de dorpen. Ik heb gevochten tegen reactionaire arbeidswetten, tegen werkloosheid, tegen armoede en onrecht.

We hebben belangrijke overwinningen bereikt. We hebben de poging om Pakistan Steel te privatiseren teruggeslagen. Maar de echte strijd begint nu: mijn strijd samen met de massa's tot het einde van dit onrecht. We weten dat onze strijd ondersteund wordt door onze vrienden en kameraden in andere landen, en dit geeft ons de kracht om verder te gaan ondanks alle obstakels.

Kameraden, zij die twijfelden aan onze perspectieven voor de hergeboorte van de PPP zijn fout bewezen. De sektarische partijen en groeperingen zijn van de ene dag op de andere geliquideerd, uitgeveegd door de beweging van de massa's. Nu kan niemand het er niet mee eens zijn dat de hele beweging zal gaan door de PPP. Deze arrestaties zullen ons niet ontmoedigen. De strijd zal doorgaan. We zullen blijven vechten voor de revolutie, voor het socialisme.

Zolang er nog honger, werkloosheid en dakloosheid bestaat, kan onze strijd niet eindigen. Het zal nooit eindigen tot er socialisme is in Pakistan, en de hele wereld.

Stuur alstublieft mijn groeten naar alle kameraden van de Internationale. Stuur mijn groeten naar al mijn vrienden en kameraden, en naar alle arbeiders van de wereld.

Overwinning aan de massa's!

Overwinning aan de arbeidersklasse!

Samen kunnen we winnen!

Zindabad!

Manzoor Ahmed,

Uit het Model Town Police Station in Gujranwala, Pakistan

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken