De toestand in Pakistan is uiterst onstabiel. De militairen hebben er net de regering afgezet. Een machtstrijd is nu aan de gang binnen het regime zelf. De uitkomst van deze krachtmeting is niet duidelijk, maar een van de mogelijke scenario's is het opleggen van de staat van beleg in het land. De afgezette regering was gehaat door de massa's. Ze voerde een drastisch beleid van bezuinigingen en privatiseringen. Daarenboven was ze corrupt tot op het bot. De militairen stellen de staatsgreep voor als een noodzakelijke maatregel ter verdediging van het welzijn van de natie. Uit ervaring weten we echter wel wat een militair regime betekent. Ikzelf heb geleden onder de brutale repressie van de laatste militaire dictatuur van Generaal Zia, toen ze mij gevangen hebben genomen en ik gefolterd werd.

De terugkeer naar een militair regime betekent de vernietiging van de weinige democratische rechten die nog overeind zijn gebleven in Pakistan. De vakbonden hebben de laatste jaren veel te verduren gehad. Talrijke vakbondsleiders werden vermoord. Vakbondsmilitanten werden van hun job beroofd. Dat waren de redenen waarvoor we met de Pakistan Trade Union Defence Campaign gestart zijn.

Nu moeten we echter een hele reeks veiligheidsmaatregelen nemen om onze vakbondsactiviteiten af te schermen van de militaire repressie. Dit werk wordt momenteel ondergronds verdergezet. Ik ben ervan overtuigd dat jullie beseffen wat dit allemaal inhoudt. We moeten het materiaal uit onze lokalen verhuizen en bekende leiders en militanten van de vakbeweging moeten op veilige plaatsen ondergebracht worden. Dit alles kost geld. In Pakistan beschikken we over weinig middelen om dit te financieren. Daarom aarzel ik niet om een beroep te doen op uw vrijgevigheid om de Pakistan Trade Union Defence Campaign te steunen. Hier in België beschikken we over een rekening (001-2559675-18) en onze vertegenwoordigers ter plaatse kunnen alle praktische details met u bespreken.

Ook zou u zelf of uw organisatie moeten protesteren tegen de militaire staatsgreep bij uw regering en bij de Pakistaanse Ambassade. We moeten de generaals duidelijk maken dat de internationale arbeidersbeweging niet tolereert dat haar zustersorganisaties vervolgd en onderdrukt worden in Pakistan.

Hopend op uw solidariteit,

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken