De Nationale Studentenfederatie van Jammu-Kashmir (JKNSF) is een van de opmerkelijkste studentenorganisaties in de huidige strijd in Kashmir. De organisatie werd oorspronkelijk opgericht in 1966 om studenteneisen in vervulling te brengen. Toen ze later een aanzienlijke basis kreeg onder hoofdzakelijk studenten uit Kashmir, werd ze in verschillende delen van Kashmir en elders een belangrijke politieke kracht in de bevrijdingsstrijd.

In haar lange geschiedenis heeft de organisatie hoogtes en laagtes gekend in sterkte en populariteit. Hoewel ze steeds een revolutionair standpunt behouden heeft, werden de ideologische, strategische en methodologische perspectieven niet altijd even duidelijk vastgelegd.

De bijeenkomst die in september 2001 gehouden werd, toont de impact van de JKNSF aan op de strijd in Kashmir. Er was een duidelijke radicalisering en deze had haar weerslag op de verkiezingsresultaten voor de nieuwe leiding. Shujaat Kazmi werd tot voorzitter verkozen en Aadil Khan tot secretaris van de JKNSF. Beiden zijn marxisten en geloven in een revolutionaire politiek. Na hun verkiezingscampagne zijn ze een stoutmoedige campagne begonnen om de JKNSF op revolutionaire leest te schoeien. Ze hebben beloofd de politieke rol van de JKNSF te vergroten en de strijd tegen de bezetting van Kashmir door de reactionaire Indische en Pakistaanse burgerij op te voeren. In een gesprek met Asian Marxist Review (een marxistisch tijdschrift dat uitgegeven wordt in Pakistan – nvdr.) zeiden Aadil en Shujaat: “De nationale bevrijding van Kashmir kan er niet komen zonder de sociale en economische emancipatie van de onderdrukte klassen van Kashmir. Dit is enkel mogelijk door een nationale bevrijdingsstrijd die gekoppeld wordt aan een socialistische revolutie.” Ze riepen arbeiders en jongeren van India, Pakistan en de hele wereld ook op om klassensolidariteit te betonen en steun te verlenen aan de strijd tegen de sociale en economische onderdrukking van het Kashmirse volk.

De JKNSF heeft een gezamenlijk ledenaantal van meer dan 6000 mensen. De organisatie is verspreid over Kashmir en verschillende steden in Pakistan. Op die manier is het dus een immense taak om de JKNSF te reorganiseren met beperkte middelen. Maar de nieuwe marxistische leiding heeft zich ertoe verbonden deze uitdaging aan te gaan. Er worden bijeenkomsten gehouden in verschillende steden en nieuwe coördinatoren worden verkozen. Azm (vastberadenheid), het blad van de JKNSF, is weer leven in geblazen en wordt nu op regelmatige basis gemaakt en verdeeld. Hoewel de nieuwe leiding geconfronteerd wordt met oppositie van de ex-stalinisten, reformisten en nationalisten, gaat ze gestaag vooruit op basis van een revolutionair programma en marxistische ideeën. De voornaamste slogan van de JKNSF is “Kennis, strijd, overwinning”.

De studentenorganisatie krijgt al een enthousiaste respons van de geradicaliseerde Kashmirse jeugd. Deze nieuwe linkse heropleving van de beweging zal onder de vlag van de JKNSF een belangrijke rol spelen in de strijd van het gewone volk in Kashmir tegen nationale onderdrukking, kapitalistische uitbuiting en de imperialistische wurggreep.

Het naar voren treden van de JKNSF als een massale revolutionaire kracht onder het onderdrukte volk in Kashmir, zal hopelijk de geschikte instrumenten smeden om een socialistische revolutie in het Zuid-Aziatische subcontinent door te voeren.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken