De verschillende recente persmededelingen en uitlatingen op de radio betreffende de toekomstige privatiseringen van bepaalde stedelijke diensten en de daaraan verbonden afvloeiing van vele tientallen arbeidsplaatsen, hebben ons met verstomming geslagen.

Deze problematiek werd uiteraard uitvoerig besproken in ons Intersectoraal Uitvoerend Bureau. Wij kunnen niets anders dan ons ongeloof daaromtrent uiten. Dat dit zelfs maar ter overweging genomen wordt!!! Dat zoiets nu kan gebeuren, nu dat de socialistische mandatarissen in de Oostendse coalitie de ruime meerderheid uitmaken!!!

Moeten wij dan gaan stellen dat mandatarissen van de arbeiderspartij bij uitstek, meer oog hebben voor bepaalde faciliteiten van de privatisering, dan voor de toewijding en de knowhow van de door hen opgeleide personeelsleden? Is de totale tewerkstelling dan geen doelstelling meer van de SP?

De Intersectorale ACOD afdeling Oostende kan niet anders dan deze praktijken te veroordelen. Niettemin rekenen wij op het gezond verstand van de mandatarissen die nog het “Socialisme” in hun vaandel dragen, om zich tijdig tegen deze geplande privatiseringen te verzetten.

Namens het Intersectoraal Uitvoerend Bureau,

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken