S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
Een onderzoeksreportage en 40 minuten, zoveel was er nodig om het gehypte extreem-rechtse studentengroepje Schild & Vrienden (S&V) in het nauw te drijven. Dit is het uitgelezen moment om er een schepje bovenop te doen en extreem-rechts van de campussen te verjagen. Verkondig je anti-racisme luid en duidelijk. Strijd luid en duidelijk voor een socialistische samenleving, die de voedingsbodem van deze verwerpelijke groeperingen naar de vuilbak van de geschiedenis kan verwijzen.
Lees verder
De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld
De temperaturen blijven stijgen en de kapitalisten kunnen enkel machteloos toekijken. In laatste instantie is hun systeem verantwoordelijk voor deze vernietigende chaos.
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
  • De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld

New Technologies SmallOnze samenleving beschikt over een toenemende rijkdom aan tijdbesparende technologie voor gebruik in productie en onderzoek. Maar dat vertaalt zich niet in de verbetering van onze levens en werk omstandigheden, wel integendeel ze vormt er een bedreiging voor.

Onder kapitalisme is technologie een instrument in de concurrentie strijd tussen bedrijven. Kosten worden er mee gedrukt, de winst verhoogd. De bedreiging voor de tewerkstelling door automatisatie is enorm. Van bedreiging van laag geschoolde manuele taken slaat automatisatie nu ook toe bij midden gekwalificeerden en nu ook al bij hoog opgeleiden in bepaalde beroepen. Deze automatisering gaat gepaard met toename van klein repetitieve taken , precaire arbeid, zonder stabiliteit, zonder voldoeningen dus zonder een aanvaardbare levenstandaard te bieden en die al onze tijd lijkt op te slorpen door de werktijd op te splitsen in kleine gespreide deeltjes. Nochtans gaat de productiviteit toename in het kapitalistisch productie systeem stelselmatig achteruit ondanks alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Om dit te begrijpen is het nuttig onderscheid te maken tussen technologie en “ innovatie”. Het laatste is een doorbraak van wetenschap en kennis die eventueel kan toegepast worden in technologie en zo in de productieprocessen. Er is nog nooit zoveel onderzoek naar innovatie geweest en toch brengt de technologie nu zeven keer minder bij tot de economische groei dan in de jaren 50.

Hoe kan het dat er terzelfdertijd te veel en te weinig innovatie en technologie is? Een antwoord hierop en nog veel meer vindt je op volgende links.

https://www.vonk.org/sociale-kwesties/automatisering-en-werkloosheid.html

https://www.vonk.org/.../kapitalisme-en-technologie-een-marxistische-benadering.htm