De directie van Wendt Boart heeft onlangs een ontslagprocedure ingezet wegens zware fout tegen Miguel Rubio, woordvoerder van het ABVV in het Brusselse metaalbedrijf. De zware fout die hem verweten wordt is het "ontwikkelen van politieke activiteiten op de werkplaats en dit tijdens de diensturen". Meer bepaald wijst de directie op een petersactie ten voordele van de lijst "Debout" van Roberto D'Orazio voor de Europese verkiezingen. De Brusselse Centrale van Metaalbewerkers-ABVV en Miguel Rubio ontkennen dit ten stelligste. De CMB-Brussel heeft verklaard alles in het werk te willen stellen tegen dit ontslag. Sinds 1996 is Miguel als ABVV-woordvoerder de kop van jut van de directie.

Terecht ziet de baas het werk van de ABVV-ploeg en Miguels rol hierin als een hindernis voor de eindeloze keten van herstructureringen die het bedrijf poogt door te voeren. De socialistische vakbondskern in het bedrijf is eveneens gekend voor haar deelname aan de stakingsbeweging tegen het ontslag van de onderzoeksrechter Connerote in talrijke industriële bedrijven. Een paar weken later nam het bedrijf massaal deel aan de 24-urenstaking van het ABVV en sprong het tevens in de bres voor de arbeiders van de Forges de Clabecq tijdens hun Veelkleurige Mars. Meer recent verzette het zich tegen het proces van de dertien arbeiders van Clabecq en Renault. Verschillende malen heeft de directie Miguel bedreigd met ontslag en andere sancties.

Provocaties maken deel uit van dit patronale arsenaal. Mislukte rijkswachttussenkomst Zo werd Miguel eind maart 1999 tijdens een gesprek over zogenaamde politieke activiteiten op een ongewoon harde manier verbaal uitgedaagd door de directie. Hij verloor echter zijn zelfbeheersing niet. Het kwade opzet werd pas na de vergadering duidelijk. Arbeiders vertelden hem dat het gerucht werd verspreid dat hij "op de vuist zou gegaan zijn" en dat "Miguel gehandboeid was weggevoerd". Tijdens het "provocerende gesprek" stond inderdaad een rijkswachtcombi geparkeerd voor de ingang van het bedrijf en wachtten vier rijkswachters aan de balie op richtlijnen, klaar om in te grijpen indien het onderhoud een ander verloop zou gekend hebben.

Opnieuw zien we hoe delegees in de frontlinie staan van patronale repressie. Hiertegen heeft een deel van het personeel reeds actie gevoerd. Verdere steun is echter nodig vanuit de hele vakbeweging Het brutale ontslag van een belangrijke verantwoordelijke van de Brusselse Metaalcentrale en de verzwakking van de ABVV-ploeg moeten op een adequate manier kunnen beantwoord worden. Ondanks de sterke juridische positie van Miguel Rubio en de CMB zal ook mobilisatie binnen en buiten het bedrijf van vitaal belang zijn. De wettelijke bescherming van delegees is nog steeds ontoereikend en voorziet niet in de verplichte heropname.

Enkel gewijzigde krachtverhoudingen kunnen hieraan iets veranderen. Zend daarom solidariteitsboodschappen naar de CMB-Brussel en naar Miguel Rubio. Vraag aan je vakbond en andere delegees om samen met de CMB-Brussel een delegatie samen te stellen om aanwezig te zijn tijdens de eerstvolgende zitting van de rechtbank.

CMB-Brussel: ter attentie van Albert Laga, algemeen secretaris - fax 02/519.72.04

Miguel Rubio: tel/fax 02/534.08.42

Protesteer bij de Directie Wendt Boart, ter attentie van Dhr A. d'Henripret- tel. 02/348.32.11 en fax 02/348.33.65

Gelieve dit bericht zo snel mogelijk verder te verspreiden.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken