De discussie over het gratis maken van het openbaar vervoer wordt doorgaans in de kiem gesmoord als zijnde onbetaalbaar. Maar wat heet eigenlijk onbetaalbaar? Het ligt er maar aan hoe je je boekhouding opstelt.

In 1998 veroorzaakten verkeersongelukken in de 29 OESO lidstaten (de geïndustrialiseerde landen) een verliespost van 450 miljard dollar (circa 18.000 miljard frank), wat neerkomt op bijna 2 procent van de totale productie van de aangesloten landen. Bij die verkeersongevallen kwamen niet minder dan 124.000 mensen om het leven.

Misschien kan Steve Stevaert ter stoffering van zijn beleid eens berekenen hoeveel gratis treinen, trams en bussen men kan laten rijden met een budget van 18.000 miljard frank. We zwijgen dan nog over de kostprijs voor het in goede staat houden van ons druk bereden wegennet, de economische kostprijs van verloren werkuren in files, en de schade die wordt aangericht aan gezondheid en milieu!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken