Dit weekend bleef het overgrote deel van de Antwerpse bibliotheken gesloten. Het personeel ging in staking tegen de besparingen die nu al maandenlang worden opgelegd aan het volledige stadspersoneel.

Meer specifiek voerde men in de bibliotheek het voorbije najaar al actie tegen de maatregel waarbij loopbaanonderbrekingen niet meer vervangen worden. Tientallen mensen dreigden hun job te verliezen. Na acties van ACOD gaf men vanuit het stadsbestuur de indruk de maatregel ongedaan te maken in ruil voor een andere besparing, waarbij er een inkomensinlevering werd gevraagd. In februari bleek dan dat de stad zijn beloften qua tewerkstelling niet volledig nakwam, maar dat de volgende besparing ook zou worden doorgevoerd! Bovendien hing hieraan dan nog vast dat men zwaardere dienstroosters zou invoeren om het tekort aan personeel op te vangen. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Hogere werkdruk, een grotere flexibiliteit en dan nog een inkomensinlevering was meer dan de mensen konden verdragen.

ACOD besloot tot actie en CCOD sloot zich later hier bij aan. Aan de centrale bibliotheek aan de Lange Nieuwstraat verzamelden zo’n 35 personeelsleden uit de verschillende gesloten vestigingen. Zij verdeelden pamfletten aan de bibliotheekbezoekers, die over het algemeen begripvol en ondersteunend reageerden. Ook zij waren het eens met de zin: “In deze stad zijn er wel andere manieren om te besparen dan op personeel en dienstverlening…”

Ook de volgende weekends zouden er acties kunnen zijn in de bibliotheken. Verder voert het voltallige stadspersoneel op donderdag 20 maart actie tegen de besparingen en voor een transparant beleid, vrij van corruptie.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken