Het asielbeleid van de nieuwe regering biedt geen oplossing voor de problemen van de 'illegalen' in België. De asielzoekers lopen immers het risico wanneer ze zich aanmelden stante pede de deur te worden uitgewezen. Om aan papieren te geraken moeten ze kunnen bewijzen dat ze lang genoeg in het land verblijven, of dat hun leven in gevaar is, of dat ze zwaar ziek zijn e.d. Maar om dat te kunnen bewijzen hebben ze... papieren nodig.

Veel papieren! Sommigen zullen wel aan de nodige documenten geraken, anderen niet. Maar eens ze zich aanmelden, weet de overheid precies waar ze wonen en kunnen ze zo opgepakt worden. Meer nog, ze kunnen al opgepakt worden wanneer ze zich aanmelden, zoals de onlangs uitgewezen Slovaakse zigeuners hebben moeten ondervinden.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken verblijven er ongeveer 70.000 illegalen in België en hij schat dat hiervan 20 tot 30.000 in aanmerking komen voor regularisering. Met andere woorden: de bedoeling van de regering is 40 tot 50.000 mensen het land uit te zetten. Te deporteren. Geen wonder dat de voorzitter van de Liga voor mensenrechten een oproep lanceerde tot de 'illegalen' om zich niet aan te melden omdat het "een valstrik is". De socialisten en groenen in de regering moeten zich verzetten tegen het uitwijzingsluik. Het is onmenselijk en arbitrair. In de praktijk zal het trouwens niet werken. De piloten van Sabena blijven zeer terug houdend om nog 'illegalen' mee te nemen en het precedent met de Slovaakse zigeuners die met veel mooie beloftes (waarvan niets is terecht gekomen) het land werden uitgezet, zal de anderen tweemaal doen nadenken vooraleer ze zich aanmelden.

Met andere woorden: velen zullen zich niet durven aanmelden en eens de regulariseringsperiode is afgelopen (de regering wil deze periode beperken tot drie weken om misbruik te voorkomen) zijn ze helemaal vogels voor de kat. Zolang deportatie als een zwaard van Damocles over het hoofd van de illegalen blijft hangen, kan van een echte regularisatie geen sprake zijn. Daarom moet iedereen die hier verblijft en wil blijven papieren krijgen. Tussenoplossingen om racisten en egoïsten te paaien bestaan niet.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken