Sinds de muur is afgebroken en de markten werden opengegooid is er heel wat veranderd in het wereldje van de grootwarenhuizen. Waar de ketens vroeger min of meer nationaal gebonden waren, gaan ze nu steeds meer op internationaal vlak in concurrentie. Met als gevolg, wat dacht je? Inderdaad, flexibiliteit! De warenhuizen herstructureren alsof het een lieve lust is. De concurrentie is moordend dus het personeel moet het ontgelden. In sommige ketens zoals Colruyt worden de vakbonden niet toegelaten hun leden te vertegenwoordigen. Delhaize wil niet achterblijven en heeft nu een "mooi" plan aan de vakbonden voorgelegd. Bovendien wil men kost wat kost de winkels openen om 8:30 uur. Hierover hadden we een gesprekje met een syndicaal afgevaardigde van BBTK-Delhaize waarvan we verder de identiteit geheim houden.

Hoe zit het nu met dat vroeger beginnen?

Omdat de concurrentie dat reeds doet wil Delhaize nu ook vroeger openen. Macro gaat al om 7:00 uur open. Een aantal andere ketens, doen om 8:30 open. Delhaize wil nu ook om 8:30 openen. 't Is de derde keer op anderhalf jaar dat ze ermee aan komen zetten. Hoewel het de 2 vorige keren met een meerderheid verworpen werd. Ze zeggen dat het 5% meer omzet zal opleveren en dat er ongeveer 42 jobs zullen bijkomen. Allemaal goed en wel. Maar over de negatieve kanten wordt niet gesproken. De mensen die de rayons voor verse waren aanvullen beginnen 2 uur voor het openingsuur.

Er zijn dus personeelsleden die nu reeds om 6:00 uur beginnen. Als de Supermarkt om 8:30 uur open moet betekent dat dus nog meer druk op deze mensen. Hoewel de directie beweert dat de verse waren (groenten, fruit, enz.) niet om 8:30 klaar zouden moeten liggen, stellen ze wel een algehele aanpassing van het arbeidsreglement voor. Daarin stellen ze dat ze willen dat iedereen vanaf 6:00 uur moet kunnen ingezet worden, niet enkel vrijwilligers zoals dat nu het geval is. Probeer maar eens een kinderoppas/onthaalmoeder te vinden die bereid is om voor 6:00 uur je kind op te vangen! Ook is het zo dat je veel meer kans maakt in de file te staan met de auto als je om 8:30 uur moet beginnen. Als je om 9:00 uur begint zoals nu het geval is, dan is de meeste drukte van de ochtendspits al gepasseerd. Gevolg is dus dat je langer onderweg bent en dat de files nog wat langer worden.

We houden over de 8:30 uur nu een enquête onder de leden. Als de 51% wordt gehaald dan gaat het door, is dat niet het geval dan kan Delhaize andermaal op z'n kin kloppen. Bij de Christelijke vakbond ligt het anders, die koppelen dit vraagstuk aan het classificatiedossier.

Wat is dat voor een beest?

Wel, dat gaat over de loonbarema's. Delhaize zou graag dat hele systeem veranderen, een pak flexibeler maken om juist te zijn. Het gaat trouwens niet over een peulschil, de arbeidsomstandigheden en het loon van 15.000 mensen hangt ervan af. Even technisch nu, onvermijdelijk als je er iets van wil snappen. Tot nu toe werd het uurloon bepaald door 2 dingen: ervaring (anciënniteit) en bevorderingen (categorie). Zo zaten bv. kassiersters eerst 6 maanden in categorie 1, daarna 12 maanden in 2. Vanaf een jaar viel je dan onder categorie 3A. Vanaf 18 maanden werd dat dan 3B en zat je in je hoogste loonbarema. Vanaf dan geldt enkel nog de anciënniteit om opslag te krijgen. Je kan wel nog van functie veranderen; doublure, hoofdkassierster, enz. als je meer wil verdienen. Zo is het dus tot op de dag van vandaag. Maar nu wil Delhaize naar het "Polyvalent" systeem overschakelen.

Kan je dat ook nog eens uitleggen?

Dat gaat als volgt. Je begint in categorie K1 (kandidaat 1), na verloop van tijd (waarschijnlijk 6 maanden) kom je in K2. Na 18 maanden kom je in categorie P1 terecht en wordt je ook pas echt aangeworven, daarvoor ben je dus in een proeftijd van ... ja, ja, u hebt goed gevolgd 18 maanden! Bij niveau P1 ben je dan een volwaardig kassierster maar je blijft op hetzelfde loonniveau totdat je bij categorie P2 belandt. Om daar te komen moet je eerst volledig ingewerkt zijn in een andere afdeling, bv. de bakkerij, zowel het beroep zelf als de administratie. Dan pas val je onder P2. Je bent dan "polyvalenter" wat zoveel wil zeggen als flexibeler. Wil je in categorie P3 komen dan mag je hetzelfde nog eens herhalen. P4 bestaat ook nog, maar er wordt sowieso van uitgegaan dat er zeer weinig personeelsleden in staat zullen zijn zo flexiebel te worden.

Als ik het goed begrijp blijf je dan ook langer op dezelfde loonschaal hangen.

Inderdaad. Het niveau P1 is iets beter betaald dan het huidige 3A. Na 8,5 jaar is het uurloon echter gelijk en is de huidige 3A zelfs beter betaald. Na 16 jaar is een 3A zelfs beter betaald dan een P2! Na 20 jaar, aan het einde van de anciënniteit verhogingen heeft categorie P3 maar even veel als de huidige 3B! Het komt erop neer dat je om aan hetzelfde loon te komen dat een kassierster nu verdient, zowel kassa als 2 andere afdelingen moet kennen. Het loonniveau dat je nu na 18 maanden bereikt zou je in het nieuwe systeem dus pas na 8 tot 12 jaar bereiken! Wat ze willen is dus een zeer hoge flexibiliteit invoeren zonder er een financiële compensatie tegenover te stellen, in tegendeel, men wil besparen op de lonen!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken