0400 Oostende Hoofdpostkantoor. Een stevig roodgroen postpiket, aangevuld met ACOD-militanten van o.a. Spoor, Onderwijs, Ministeries, Bus&Tram, was er paraat. Er waren nauwelijks werkwilligen en alle dienstvoertuigen bleven netjes binnen. De staking was meer dan geslaagd.

Strategisch Plan van de Post: een bloedbad

Bij de post is sprake van een verlies van 13.000 banen, gekoppeld aan een enorme werkdrukverhoging zonder aangepaste loonsverhoging. De voorgestelde flexibiliteit zal onvermijdelijk tot asociale werkomstandigheden leiden en tot het afschaffen van alle statutaire rechten. Bovendien zal de uitreiking van dagbladen en van zendingen zonder adres (reclame folders enz.) in het gedrang komen door een gebrekkige werkorganisatie, met klantenverlies als gevolg. De kantoorhouders (postmeesters) worden aan de kant gezet en vervangen door managers in Belgacom-stijl . Ook het recht op mutatie komt op de helling te staan. Postboden mogen geen pensioenen meer uitbetalen en kunnen door de opgelegde werkdruk hun sociale rol bij alleenstaande zieke of oudere mensen niet langer vervullen.

De aangeworven contractuele postmannen krijgen geen opleiding en kunnen de werkdruk niet aan. Na enkele weken slaan ze op de vlucht. Verlofopname blijft dus een groot propleem.

Het personeel heeft begrepen dat men een Belgacom-scenario nastreeft, gedicteerd door consul-tants . Hierbij wil de directie alle diensten opsplitsten in onafhankelijke eenheden (filialisering, businessunits), de onrendabele later afvoeren en succesvolle privatiseren met alle gevolgen van dien.

Directie bereid tot onderhandelen!?

Directeur Rombouts wil over alle punten onderhandelen, wat erop neerkomt dat enkel over de omvang en de timing van de aanval kan gepraat worden. De vakbonden daarentegen spreken vooral in defensieve termen en pakken niet uit met een alternatief plan, waarbij het personeelsbehoud centraal staat. Ze beschikken ook niet over een actiestrategie die de druk op de onderhandelingstafel moet houden. Het is dan ook aan de basismilitanten om deze eisen naar voor te schuiven

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken