Wat een namiddag van advocatenpleidooien voor de arbeidersrechtbank moest worden, mondde uit in een debat onder syndicalisten in het ACOD-gebouw. Op aandringen van de patroon stelde de rechter de pleidooien uit tot een nieuwe zitting op 13 maart om 15u aan het Arbeidshof.

Er bestaat niet veel twijfel over de uitkomst van deze. De besluiten van patroon kunnen het onwettige karakter van de afdanking van Raf, voormalige delegee bij Mannensman-Carnoy, niet onder stoelen of banken steken. Het juridisch steekspel zal vooral draaien rond de grootte van de wettelijk vergoeding. Maar Raf, zijn advocaat en andere aanwezige ABVV-delegees die na de zitting in een vakbondslokaal bijeenkwamen, willen verder kijken. Dit is een nieuwe kans om binnen de vakbond de discussie over een mobilisatie voor een betere bescherming weer op tafel te brengen. En de discussie mag niet alleen gaan over een betere wettelijke bescherming, maar ook over de vakbondsstrategie.

Raf ziet mogelijkheden om rond vier punten een brede petitiecampagne op te zetten: een betere bescherming van delegees, de afschaffing van de Arbeidsauditoraten in het Octopus-akkoord, de inmenging van burgerlijke rechtbanken in sociale conflicten en het proces tegen de arbeiders van Clabecq. Hij wil gebruik maken van een nieuwe wetgeving, die het mogelijk maakt om op basis van 50.000 handtekeningen een parlementaire verzoek in te dienen over deze vier kwesties. Dit zal ook volgende keer ter discussie staan na de zitting van de Arbeidsrechtbank.

In de discussie gingen ook verschillende stemmen op om de inspanningen te concentreren op het organiseren van een beweging aan de basis van de vakbond rond een gemeenschappelijk standpunt over deze vier punten. Het initiatief van vrijgestelden van ACOD-Gazelco met een petitie naar aanleiding van het proces van Clabecq werd hier ook vernoemd. De secretarissen van de Algemene Centrale van Antwerpen, die verschillende bedrijfsdelegaties hadden bijeengebracht in Gent, gingen ook in deze richting.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken