Uiteraard is Raf opgetogen over de uitspraak van de arbeidsrechtbank van Gent. Ook zijn collega’s die zeven weken voor zijn heropname in het bedrijf hebben gestreden, zijn tevreden. Als de baas rood van colère is (en geërgerd door de grote media-aandacht), gaan de arbeiders zeker niet wenen. De rechtbank verklaart de afdanking onwettig en veroordeelt de directie tot het betalen van een fikse schadevergoeding van meer dan drie miljoen.

Vernieuwend in de uitspraak is dat ze de baas verplicht de drie miljoen onmiddellijk uit te betalen, wat ook het verdere juridische verloop is van deze zaak. Dit betekent dat indien de baas in beroep gaat (waar Raf niet aan twijfelt), hij de som toch moet uitbetalen. Wij vroegen Raf hoe hij de uitspraak verklaart.

"De mobilisatie is het beslissende element in deze uitspraak. Niet alleen tijdens de zittingen van het proces, maar vooral gedurende de zeven weken lange staking. In het Gentse staat die strijd nog altijd diep in het collectieve geheugen gegrift. Zo’n principiële strijd heeft de arbeidersbeweging al lang niet meer gezien."

Een uitzonderlijke uitspraak voor een uitzonderlijke strijd?

"De arbeidsrechtbank wilde ook een politiek signaal geven naar de burgerlijke rechtbanken toe. Zij drukt met die uitspraak haar argwaan uit over de overname van de "arbeidszaken" door de burgerlijke rechtbanken. De arbeidsrechters zijn duidelijk verontrust. De arbeidsrechtbank heeft een overwinning van het sociale recht op het burgerlijke recht willen aantonen. Maar bovenal is de uitspraak een overwinning van de lange en aangehouden mobilisatie. De nationale media-aandacht is hier ook een uiting van. Ik heb de indruk dat de nationale media zich hebben proberen te herpakken na hun gebrekkige of afwezige verslaggeving tijdens het conflict zelf."

Raf blijft wel buiten het bedrijf:

"Deze overwinning maakt de syndicale nederlaag en de politieke impasse niet goed. De rechtbank verklaart mijn afdanking onwettig, net zoals met Miguel Rubio het geval was. Maar de reïntegratie hebben we nog altijd niet kunnen afdwingen."

Vonk: Is de strijd nu afgelopen?

Raf: "Onze strijd gaat verder. De Carnoy directie gaat onverminderd voort met juridische obstructie. ¾ Van het geld dat de baas me moet geven zal dienen om de juridische kosten in de nasleep van ons conflict te dekken.

De volgende afspraak die we maken is op 29 juni om 9 uur voor het Justitiepaleis van Gent (dus niet de Arbeidsrechtbank). Dan start het proces in beroep van één van de vijf zaken die tijdens het conflict aanhangig zijn gemaakt. De eerste uitspraak was gunstig voor ons, maar de baas ging in beroep. Ik ga ook op internationaal vlak proberen een veroordeling van de multinational achter Carnoy te bekomen wegens schending van de sociale wetgeving ".

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken