Het zit veel syndicalisten hoog dat SP.a en PS het asociale voorstel tot Interprofessioneel Akkoord met de regering zullen uitvoeren. Onmiddellijk nadat dit bekend werd, kregen we deze reactie van een delegee die deel uitmaakt van het Uitvoerend en Nationaal Comité van de BBTK en tevens lid is van de SP.a.

Nieuws deze week uit een interview van de Bildzeitung met Jürgen Peters, voorzitter van de Duitse vakbond IG-Metall, een waarheid als een koe:

“Voorzitter IG-Metall: managers uitbuiters en sociale autisten”

“De voorzitter van de machtigste Duitse vakbond, IG-Metall, heeft woensdag hard uitgehaald naar een deel van het Duitse managersgilde. Veel leidinggevenden zijn volgens Jürgen Peters ‘sociale autisten’ die personeel alleen nog maar zien als kostenfactor. "Ze zijn vervreemd van de rest van de maatschappij", aldus de vakbondsleider. Peters waarschuwde de Duitse regering in een interview in Bild voor de ontslaggolven die door de leiding van veel grote bedrijven zou worden voorbereid, ondanks stijgende winsten. "Veel managers en directeuren hebben niet in de gaten dat veel van de winsten waarmee hun royale salarissen worden betaald verdiend worden door de mensen die zij willen ontslaan." Volgens Peters stuurt de Duitse regering met de aangekondigde versoepeling van het ontslagrecht en de versobering van sociale voorzieningen aan op onwenselijke ‘Amerikaanse toestanden’.” (Novum Nieuws / Associated Press)

Dit geldt zeker bij banken, verzekeringen en multinationals van consumptiegoederen (Kraft, Unilever, Philips, Deutsche Bank etc.). De winsten zijn enorm, vaak kwartaalwinsten van in de miljarden (Dexia, Shell, ABN, Fortis etc.) en toch zien we elk jaar ontslaggolven met een gemiddelde van 4 à 8 procent van het personeelsbestand. Enkel om het rendement te verhogen. In feite saboteren de werkgevers de doelstelling van deze regering om 200.000 banen te creëren. Voor extra opbrengst aan de aandeelhouders moeten de ‘sukkelaars’ de dop in. Nu met de zegen van onze regering (overuren).

Niettegenstaande deze megawinsten keurt onze regering, inclusief de SP.a en PS, het loonakkoord goed. Zeer sociaal en socialistisch. Zeker zeer ‘alternatief’. Gedeeltelijk onder het mom van het gevaar van regionalisering. Uit de hoge hoed van Di Rupo getoverd. Hoe verzin je het?

Volgens de Federale overheidsdienst was de inflatie van januari 2005 0.32 punt, op maandbasis is dat 0,28 procent en op jaarbasis 2,26 procent. Met andere woorden, op basis van de inflatie in januari zal de verwachte inflatie over de volgende twee jaar 4,52 procent zijn. Maar in geen geval een rechtvaardiging voor een loonnorm van 4,5 procent. Na aftrek van sociale lasten en loonbelasting blijft hier maximum netto 2,0 procent van over. Voor velen nog minder. Met andere woorden, de loonnorm van bruto 4,5 procent dekt niet eens de helft van de inflatie die ten koste gaat van het netto inkomen.

In deze index is nog niet de enorme stijging van de huis- en huurprijzen verwerkt. Vlaanderen had een stijging van woonlasten/huisprijzen van 14 procent het afgelopen jaar. Dit komt neer op een stijging van ongeveer 4,2 procent van het modale inkomen. Dit bij een gemiddelde besteding van 30 procent van het loon voor de woning. Deze richtlijn wordt door de overheid en banken erkend als een juist gemiddelde. Indien deze trend zich voortzet, en dit is de voorspelling, zal de woonkost met 8 procent van het modale inkomen stijgen over de volgende twee jaar. Enkel voor woonlasten in Vlaanderen en Brussel en zonder andere elementen (alcohol, tabak, benzine etc.) die niet in de gezondheidsindex zijn opgenomen. Dit is de index die voor indexaanpassingen van het loon wordt gebruikt. De huren in Brussel stijgen momenteel nog sneller.

Gebaseerd op bovenstaande gegevens gaat Jan Modaal er de volgende twee jaar een minimum geschatte 8,0 procent op achteruit, namelijk de inflatie plus de woonkosten minus de 4,5 procent in het loonakkoord.

Vrienden: een prachtakkoord! SP.a en PS, bedankt! Ook zeer christelijk van onze vrienden bij het ACV. Verder wens ik iedereen veel energie toe met de flexibilisering van de overuren. Zo kan je wat bijklussen voor je huur, en de regering dwarszitten met hun plan om 200.000 banen te creëren. Ervoor zorgen dat je werkgever geen nieuw personeel hoeft aan te nemen. Jij kan namelijk met overuren extra aanwervingen voorkomen. Geniaal, Verhofstadt en SP.a. Echte vrienden van het volk.

(De auteur is lid van SP.a Evere, zit in het Uitvoerend en Nationaal Comité BBTK/Setca en is syndicaal afgevaardigde bij Sitel Belgium N.V.)

Van de redactie: Verdere reacties zijn meer dan welkom door een mail te versturen via onderstaande link (reageer op dit artikel). Het is belangrijk dat verzet tegen deze maatregelen wordt georganiseerd zowel binnen de vakbonden als binnen SP.a en PS.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken