Een brief van Leon Trotski aan de kameraden uit Kiev. Uit Pravda, 31 mei 1923.

Beste kameraden,

Jullie klagen niet in staat te zijn geweest om zelfs maar een tiende te lezen van de boeken die je interesseren, en vragen hoe je rationeel je tijd kunt indelen. Dit is een zeer moeilijke kwestie, omdat iedereen op de lange termijn zo'n beslissing moet maken in overeenstemming met zijn bijzondere behoeften en belangen. Het moet echter gezegd worden dat de mate waarin een persoon in staat is om bij te blijven met de huidige literatuur - of deze nu wetenschappelijk, politiek, of anders is - niet alleen afhangt van de verstandige indeling van iemands tijd, maar ook van de voorafgaande training van het individu.

Met betrekking tot jullie specifieke verwijzing naar 'jongeren in de partij,' ik kan hen enkel adviseren om zich niet te haasten, niet teveel hooi op de vork te nemen, niet van het ene naar het andere onderwerp te springen, en niet aan een tweede boek te beginnen voordat het eerste zorgvuldig gelezen, overdacht en overmeesterd is.

Ik herinner me nog dat toen ik zelf tot de categorie 'jongeren' behoorde, ik ook het gevoel had dat er simpelweg niet genoeg tijd was. Zelfs in de gevangenis, waar ik niets anders deed dan lezen, leek het alsof men niet genoeg in één dag kon doen. Op ideologisch vlak, net als op economisch vlak, is het stadium van oorspronkelijke accumulatie het moeilijkst en meest problematisch. En alleen nadat bepaalde basiselementen van kennis, en in het bijzonder elementen van theoretische vaardigheid (methode) onder de knie gekregen zijn, en zogezegd onderdeel zijn geworden van het vlees en bloed van iemands intellectuele activiteit, wordt het gemakkelijker om de literatuur bij te benen. Niet enkel op gebieden waarmee men bekend is, maar ook op verwante en zelfs minder verwante kennisgebieden, omdat methode in laatste instantie universeel is.

Het is beter om één boek te lezen en het goed te lezen; het is beter om een klein beetje onder de knie te hebben en het stevig onder de knie te hebben. Enkel op deze manier zullen je krachten van mentaal begrip zichzelf natuurlijk uitbreiden. Het denken zal geleidelijk vertrouwen in zichzelf krijgen en productieve groei vertonen. Met deze voorbereidingen in gedachte, zal het niet moeilijk zijn om rationeel je tijd in te delen; en dan zal de overgang van het ene streven naar het andere tot op zekere hoogte pleziervol zijn.

Met kameraadschappelijke groet,

Leon Trotski

29 mei 1923

Vertaald door Zowi Milanowi, voor Revolutie - IMT Nederland.