Coronavirus: Volkgezondheid heeft voorrang op winst - Geen vertrouwen in de regeringen - Presenteer de bazen de rekening

 1. Stop alle niet-essentiële productie om de verdere verspreiding van de pandemie tegen te gaan. Alle personeel moet gedurende de periode van sluiting 100% uitbetaald worden.

 2. Draai alle besparingen en privatiseringen in de gezondheidszorg terug. Nationaliseer alle privé-ziekenhuizen en -zorgcentra.

 3. Voor een massale herfinanciering van de gezondheidssector.

 4. Grote farmaceutische bedrijven moeten genationaliseerd worden om speculatie op medicijnen en medisch materiaal te stoppen.

 5. Stop het wereldkampioenschap “zoek een coronavaccin”: nationaliseer alle medische laboratoria. Door middel van gecoördineerd en transparant onderzoek kunnen er snelle medische oplossingen komen voor het coronavirus (en andere ziektes die vandaag onbehandelbaar lijken).

 6. Organiseer onder controle van het personeel en de vakbondsafvaardiging veiligheidscomités in de sectoren die actief moeten blijven. De best mogelijke     veiligheidsvoorschriften moeten gevolgd worden, bekostigd door de directies. Indien bedrijfsleiders zeggen dat er geen geld voor handen is, moeten de comités volledige inzage krijgen in de boekhouding en loonstelsels van de directie.

 7. Organiseer in de wijken solidariteitscomités voor wederzijdse hulp (boodschappen, medische bijstand enz. ) onder buren. Niemand mag alleen of achter blijven.

 8. Samen met de vakbonden en linkse partijen kunnen de wijkcomités controle uitoefenen om woekerprijzen in de handel tegen te gaan en tegen de ontwikkeling van een zwarte markt.

 9. Nationaliseer de banken om investeringen te richten daar waar ze het dringends nodig zijn.

 10. De noodzakelijke middelen om de pandemie te bestrijden kunnen niet gevonden worden door het begrotingstekort of de overheidsschuld te vergroten. Want op deze manier zal de bevolking het gelag betalen met nieuwe soberheidsmaatregelen. Onmiddellijk moet er een belasting geïnd worden op de grote fortuinen en grote bedrijven. Eveneens willen we de banken nationaliseren om de nodige middelen in te zetten voor de dringendste noden, hulp aan de families in moeilijkheden, kleine bedrijven en de sectoren die getroffen zijn door sluitingen.

 11. Bedrijven die failliet gaan, moeten genationaliseerd worden onder arbeiderscontrole om de jobs en inkomens van de werkenden te beschermen.

 12. Maak onmiddellijk een einde aan nulurencontracten en andere precaire statuten. Stop uitzendarbeid in de publieke sector.

 13. Geen uitzettingen van huurders. Vorder leegstaande woningen op die door de superrijken gebruikt worden voor speculatie ten behoeve van de daklozen.

 14. De ‘coronaregering van nationale éénheid’ is oplichterij. Wij hebben niet dezelfde belangen als de rijken en hun politieke partijen. De traditionele politici willen de werkende mensen laten betalen voor de coronacrisis en haar nasleep. Wij hebben een arbeidersregering nodig, een regering van, voor een door de werkende klasse. Enkel de werkende klasse kan de werkende klasse redden.

Met zulke maatregelen kan de pandemie snel teruggedrongen worden en zullen de economische gevolgen niet gedragen worden door de werkenden, de armen en de kwetsbaren.

Het kapitalisme is een ziek systeem. Het kan niet hervormd worden. Enkel een revolutionaire en socialistische verandering kan oplossingen mogelijk maken.

Ben je het hiermee eens? Neem dan initiatief om veiligheidscomités op je werkplaats te organiseren, en solidariteitscomités in je wijk. Verspreid dit programma. Organiseer je en wordt lid van de Internationale Marxistische Tendens. Samen kunnen we het zieke kapitalisme ten val brengen en een klassenloze samenleving uitbouwen.