Inhoudsopgave

Bronnen

Bij het maken van dit boek werd intensief gebruik gemaakt van het marxistisch internet archief - http://www.marxists.org/- zowel in de Engelse als in de Franse en Nederlandse versie. Alle teksten werden gecontroleerd op kleine foutjes (datums enz… ) en taalkundig bijgeschaafd. Als ze vertaald werden, dan betreft het hier eigen vertalingen, ook als er reeds een Nederlandse vertaling op marxist.org te vinden was. Het gaat hier specifiek over teksten van Trotski, Lenin, Rosa Luxemburg en Liebman. Wat die laatste betreft werd ook het archief van het Marcel Liebman instituut geraadpleegd (www.institutliebman.be). Beide opgenomen teksten van Liebman zijn nieuwe vertalingen. De informatie over de conferentie van Stockholm is van www.socialhistoryportal.org/stockholm1917. Verder maakten we gretig gebruik van de schitterende informatie vervat in “Geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging” van Leo Michielsen op marxists.org. Zonder een volledig uittreksel van Michielsen te publiceren zal er wel af en toe eens een zin van hem in onze tekst geslopen zijn. Om de leesbaarheid te bevorderen werden voetnoten weggelaten of geïntegreerd in de tekst indien ze ons onmisbaar leken.