Bernie Sanders ligt uit de race. Dit is een enorme klap voor miljoenen mensen die hoopten dat zijn campagne een weg vooruit zou bieden - een manier om te vechten tegen de miljardairs die de VS regeren. Maar het is ook een keerpunt. Voor miljoenen zal dit de laatste druppel zijn. Dit is de laatste keer dat ze proberen te werken binnen het tweepartijensysteem van de kapitalisten.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom miljoenen mensen nu openstaan ​​voor een revolutionaire weg vooruit in de VS. De grote recessie van 2008, het lange zwakke herstel, de verkiezing van Donald Trump, en nu de COVID-19-pandemie en een diepe economische instorting: deze hebben flinke dreunen gegeven aan de levensomstandigheden en het bewustzijn van de Amerikaanse arbeidersklasse. In een land waar er geen massale politieke partij voor de werkende klasse bestaat, verwierf Bernie Sanders de steun van mensen van alle leeftijden en achtergronden die op zoek waren naar radicale verandering.

Zijn oproep voor universele gezondheidszorg, onderwijs en hogere lonen vond weerklank bij talloze arbeiders en jongeren. Hij identificeerde zichzelf als een 'democratisch socialist' en riep op tot een 'politieke revolutie tegen de miljardairklasse'. Hij inspireerde miljoenen tot het geloof dat er een ander soort wereld en een ander soort politiek mogelijk zijn.

Als gevolg hiervan werden miljoenen mensen die niet eerder politiek betrokken waren, nu politiek actief. Miljoenen die voorheen geen idee hadden wat socialisme betekent, begonnen zichzelf als socialisten te beschouwen. En vooral onder de jongeren identificeren miljoenen mensen zich nu als marxisten en zelfs als communisten.

Helaas, en daar moeten we duidelijk over zijn: Bernie heeft ook veel verwarrende en tegenstrijdige ideeën naar voren gebracht. Hij wilde de miljardairs en het politieke establishment bevechten, maar hij probeerde dit te doen binnen een van de grote partijen van de heersende klasse. Bernie wees er terecht op dat de ongelijke verdeling van rijkdom immoreel was, maar hij verbond dit niet met het feit dat de sociale ongelijkheid in de acht jaar dat de Democraten voor het laatst in het Witte Huis zaten, in werkelijkheid tot nieuwe hoogten steeg.

En laten we niet vergeten dat de vicepresident in die jaren een man was die Joe Biden heette. Nu heeft Sanders zijn presidentiële campagne beëindigd. Het is niet verwonderlijk dat hij, nadat hij volgens de regels speelde van een systeem dat tegen hem was opgetuigd, gedwongen werd de nederlaag toe te geven nadat de gevestigde orde tegen hem de rangen sloot.

Bernie heeft gezegd dat "... samen, verenigd, we verder zullen gaan om Donald Trump te verslaan ..." Met andere woorden, het lijkt erop dat hij zijn belofte zal nakomen om de presidentskandidaat van de Democratische Partij te ondersteunen. Laten we niet vergeten: dit is dezelfde partij die in de eerste plaats de weg vrijmaakte voor de overwinning van Trump. Wij zeggen: genoeg is genoeg!

Wie de verkiezingen in november ook wint - Trump of Biden – de stand van zaken zal niet fundamenteel verbeteren of stabiliseren. In feite zullen de komende jaren de zaken veel slechter worden voor de meerderheid van de werkende klasse, vooral voor vrouwen, zwarte en latino arbeiders, en de jeugd. Honderdduizenden activisten die de “Big Business” Democraten en Republikeinen niet willen steunen, zijn op zoek naar een weg vooruit.

We zijn ervan overtuigd dat de tegenstellingen van het systeem de arbeiders en jongeren tot actie zullen aanzetten. We zien al het inspirerende begin van een terugvechtende werkende klasse, in de vorm van stakingen en walk-outs - en we zullen de komende maanden hier nog meer van zien.

Toen de arbeidersactivist Joe Hill in 1915 door de kapitalisten werd vermoord, zei hij tegen zijn aanhangers: 'rouw niet, organiseer je!' Dit is geweldig advies!

Het systeem zal de arbeidersklasse ook op het politieke front dwingen tot het idee van klassenonafhankelijkheid. Wat we nodig hebben is niet de "eenheid" van de Democratische Partij, maar de eenheid van de werkende klasse. Amerikaanse arbeiders hebben en verdienen een eigen partij, een massale, onafhankelijke socialistische partij, gebaseerd op de vakbonden en de bredere werkende klasse.

Toen de arbeidersactivist Joe Hill in 1915 door de kapitalisten werd vermoord, zei hij tegen zijn aanhangers: 'rouw niet, organiseer je!' Dit is geweldig advies! We zouden er ook aan toevoegen dat het "organiseren" dat we moeten doen zorgvuldig moet worden doordacht. Dit is een tijd voor revolutionairen om een ​​serieuze balans op te maken.

Activisme omwille van activisme leidt enkel tot desillusie en burn-out. We hebben nood aan een serieuze strategie en gerichte tactieken die beginnen vanuit het besef dat de belangen van de kapitalisten en de arbeiders lijnrecht tegenover elkaar staan.

Maar de realiteit is dat een massale arbeiderspartij alleen kan worden opgebouwd met massale krachten. En hoewel het potentieel voor een dergelijke beweging enorm is, bestaat er nog geen echte massabeweging met dit doel duidelijk voor ogen. Dus wat moet er gedaan worden?

We moeten beginnen met het bouwen van het embryo van een toekomstige socialistische massapartij, een breed netwerk van toegewijde revolutionaire socialisten - in elke fabriek, kantoor, magazijn, winkel, bus- en treinremise, campus en wijk. We moeten deze activisten uitrusten met een marxistisch programma en marxistische theorie, met inzicht in de geschiedenis, methoden, tradities, overwinningen en nederlagen van onze klasse - de wereldwijde arbeidersklasse.

De Amerikaanse sectie van de International Marxist Tendency heeft een geweldige start gemaakt in dit werk, met aanwezigheid in meer dan 40 gebieden en nieuwe afdelingen in het hele land, in zowel grote als kleine steden. Maar we hebben jouw hulp nodig!

Door nu een grote marxistische organisatie op te bouwen, zullen we in de toekomst veel meer kunnen doen. Jij speelt hierin een cruciale rol. Iedereen die vandaag een toegewijde en getrainde marxist wordt, kan in de toekomst tientallen anderen helpen winnen en opleiden.

Samen kunnen we ons voor eens en voor altijd van dit verrotte systeem ontdoen en een nieuwe wereld tot stand brengen - een wereld van overvloed waar de menselijke behoeften op de eerste plaats komen en het winstsysteem tot het verleden behoort.