In Nederland wordt er al jaren bezuinigd in het hoger onderwijs. In de laatste 20 jaar is er zo'n 40 procent bezuinigd. Nederland zit met 5,1 procent van het BBP onder het Europees gemiddelde dat 6,2 procent is.

Het ergste is nog dat de ministers van Onderwijs vaak van de PvdA waren. In de jaren '60 en '70 stonden zij voor hoge studiefinancieringen en veel investeringen in hoger onderwijs, tegenwoordig voeren ze de vuile klusjes uit voor de rechtse partijen. We moeten bezuinigen, terwijl minister Plasterk van Onderwijs (PvdA) aan de andere kant zegt dat Nederland een "kenniseconomie" moet worden. Eerder kwam hij al met een plan om de basisbeurs voor studenten af te schaffen en die te vervangen door een lening. Als dat doorgevoerd zou worden, zou dat betekenen dat de kinderen van de arbeidersklasse en lage middenklasse dus gewoon moeilijker kunnen studeren.

Nu was er iets anders aan de hand. Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) kwam zelf met een plan om de studiekosten te verhogen, door studenten te laten betalen voor extra vakken. Dat betekent dat studenten die een brede interesse hebben, simpelweg ontmoedigd worden die extra vakken te volgen, aangezien dat kan oplopen tot duizenden extra euro's. Weer een voorbeeld van een plan om hoger onderwijs alleen een zaak te maken van kinderen van rijke ouders. Nu gaat het dan wel enkel om extra vakken, maar het spreekt wel de zogenaamde "kenniseconomie" tegen.

De linkse partijen waren stellig tegen deze maatregel en zelfs minister Plasterk zei dat dit niet doorgevoerd kon worden. Maar het college van bestuur van de UvA gaf nog niet meteen toe. Intussen was het Platform Behoud Extra Studiepunten (Platform Best) opgericht door de Centrale Studentenraad van de UvA en de Amsterdamse studentenunie ASVA. Het lukte het platform om 7000 handtekeningen in te zamelen. Vervolgens moesten die overhandigd worden aan het bestuur van de UvA.

Op woensdag 3 december was er een demonstratie in Amsterdam van studenten en docenten. Van het Binnengasthuis van de UvA liepen zo'n 450 demonstranten eerst naar de Dam toe, met leuzen als "Diploma innen, lenen.nl, lenen.nl, lenen.nl!" en "Niet nu, niet straks, geen ambitietaks!" Daar waren sprekers van de ASVA studentenunie, van de Landelijke Studentenvakbond en ook een docent. Deze onderlinge solidariteit is een groot goed, want docenten en studenten hebben beiden belang bij goed onderwijs. Na de sprekers liepen de demonstranten verder richting het Maagdenhuis, waar het college van bestuur van de UvA zit. Onderweg door de Spuistraat kwamen er nog positieve reacties vanuit de kraakpanden, terwijl een aantal zakenmannen met verbazing keek wat er aan de hand was. Eenmaal aangekomen voor het Maagdenhuis werden de handtekeningen in juten Sinterklaaszakken aan de voorzitter van het bestuur gegeven. Na een tijdje gaf de voorzitter toe en zei dat de plannen van tafel waren. Maar hij vermeldde er bij dat het juist de schuld is van de minister, aangezien die het geld dat naar de universiteiten gaat flink verminderd heeft. De voorzitter had ergens wel een punt. Minister Plasterk probeerde zijn handen in onschuld te wassen door tegen het plan van de UvA te zijn, maar ondertussen gaan de bezuinigingen op onderwijs gewoon door.

De organisatoren van de demonstratie zeiden dat we hadden gewonnen, maar dat we eigenlijk naar Den Haag zouden moeten gaan. Dat was een correcte opmerking. Deze studentenbeweging was alleen van de Universiteit van Amsterdam. Het komt erop aan een sterke landelijke beweging te creëren. Want wat nu in Amsterdam gebeurde, kan zo bij een andere universiteit gebeuren. De strijd is nog niet over. Een landelijke demonstratie van studenten tegen bezuinigen en voor investeringen in hoger onderwijs zou een goed streven zijn voor de studentenbewegingen. Met grote demonstraties in Zuid-Europa en buurland Duitsland hebben de Nederlandse studenten goede voorbeelden. Sommige van die lieden van generatie ‘68 beweren dat studenten tegenwoordig geen idealen hebben en denken terug aan die goede oude tijd dat ze "rebels" waren. De huidige gebeurtenissen ontkrachten echter dat soort beweringen. Het komt er nu op aan een grote studentenbeweging te vormen met de plaatselijke studentenunies, de Landelijke Studentenvakvond, de Algemene Onderwijsbond voor docenten en de jongerenorganisaties van de linkse partijen.

Weg met bezuinigingen op onderwijs!

Gratis, kwalitatief goed onderwijs voor iedereen!

Voor een landelijke studentenbeweging tegen verschraling van het onderwijs!

Voor foto's zie hierzie hier.

 

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken