Vierentachtig jaar geleden, op 15 januari 1919, werden de bekende Duitse revolutionairen en marxisten Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht vermoord door het reactionaire "Freikorps", dat een contrarevolutionaire samenzwering op touw gezet had met rechtse sociaal-democratische leiders om zo de revolutie in bloed te smoren. (1)

Op zondag 12 januari 2003 kwamen in Berlijn honderdduizend mensen bijeen op de begraafplaats van het oostelijke stadje Friedrichsfelde om de moord op Rosa en Karl te herdenken. Deze traditie bestaat al tientallen jaren in de voormalige DDR (Oost-Duitsland), en toch kunnen de burgerlijke media (die over het algemeen het belang van zo’n gebeurtenis proberen te minimaliseren) niet begrijpen waarom na de kapitalistische eenmaking van Duitsland een almaar groeiend aantal mensen – jong en oud, van oost en west – vrijwillig deze jaarlijkse bijeenkomst bijwonen, zeker op een winterdag met temperaturen onder het vriespunt.

Deze keer werd de herdenking duidelijk overschaduwd door de dreigende imperialistische oorlog tegen Irak en de bewapening in Duitsland en Europa, maar ook door de noodzaak om een sterke anti-oorlogsbeweging met socialistische ideeën uit te bouwen. Op de dag voorafgaand aan de grote betoging organiseerde het linkse dagblad ‘Junge Welt’ haar traditionele Rosa Luxemburg-conferentie, die ditmaal meer dan 1.100 mensen aantrok, wat aanzienlijk meer is dan voorgaande jaren. Dit jaar gingen de toespraken en de debatten vooral over de kwestie imperialisme en oorlog. Een van de hoofdsprekers in de eerste sessie was Alan Woods van ‘In Defence of Marxism’, die sprak over Europa, Amerika en imperialisme [zie http://www.marxist.com/Europe/european_security_force.html voor een transcriptie van de toespraak – n.v.d.r.].

Alan kreeg veel applaus voor zijn levendige speech, die volgende week in Duitsland in een speciale editie van ‘Junge Welt’ zal verschijnen. Aan de boekenstand op de conferentie verkocht Der Funke [de Duitse Vonk – n.v.d.r.] twintig exemplaren van de Duitse vertaling van ‘Reason in Revolt’ en waren er mensen die Alan spontaan vroegen hun boek te tekenen.

Het weekend ervoor werd er een uitgebreid interview met Alan over ‘Reason in Revolt’ gepubliceerd in ‘Junge Welt’. Een aantal deelnemers vertelden ons dat ze een exemplaar van het boek besteld hadden via hun plaatselijke boekhandel. Op de herdenking van zondag werden nog meer exemplaren verkocht van het boek en van het blad ‘Der Funke’. We deelden vijfduizend pamfletten uit met reclame voor het boek en we zullen hier zeker respons op krijgen.

(1) Zie ook het boek ‘Germany: from Revolution to Counter-Revolution’ van Rob Sewell, te bestellen bij de redactie en on-line beschikbaar op http://www.marxist.com/germany/

[noot van de redactie: momenteel wordt er gewerkt aan een Nederlandstalige vertaling van ‘Reason in Revolt’, een boek handelend over marxisme en moderne wetenschap. We zijn van plan binnenkort een aantal hoofdstukken beschikbaar te stellen op deze website. Tegen het einde van dit jaar zou de volledige vertaling rond moeten zijn. We zullen die dan ook in boekvorm proberen uitbrengen onder de titel 'De rede in opstand'.]

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken