Vonk Nederland interviewde Klaas Schutter, kaderlid van het FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging).

Beste Klaas, wat vind je van de houding van FNV-voorzitter Agnes Jongerius? Eerst gaan praten met werkgevers en regering. Vervolgens als er niks uitkomt op een gebrekkige manier de leden mobiliseren op een zaterdag. En die demonstratie vervolgens als teken zien om weer te proberen onderhandelen.

Als kaderlid van FNV Bondgenoten, en ook als werknemer die werkzaam is in een fysiek zwaar beroep als metaalbewerker, heb ik steeds met wantrouwen naar het communiceren en (tactisch) optreden van Agnes Jongerius in de AOW-kwestie gekeken. Immers, het stond vast dat de regering naar geen enkel argument zou gaan luisteren, en de werkgevers hadden en hebben hun eigen agenda die meer aansluit bij de plannen van de huidige regering. Conclusie: dit was voorspelbaar tijdverspillen en schade oplopen voor Agnes; iedere oplossing of concessie van haar kant was gedoemd te mislukken. Kortom, ononderhandelbaar is soms de conclusie voor een vakbond.

Natuurlijk is er in een eerder stadium door kaderleden aangegeven dat een en ander de verkeerde kant op ging en niet in lijn is met wat een meerderheid van de leden wilde, namelijk onder geen enkele voorwaarde langer dan tot 65 jaar werken. Ook is inmiddels duidelijk dat de TOP-SUM regeling in de grootmetaal door de te lage dekkinggraad van het pensioenfonds om zeep is (wat wel voorwaardelijk afgesproken is in de CAO). Kortom, opnieuw onderhandelen met werkgevers. In het ergste geval zullen er werknemers zijn die ongeveer 50 jaar lang zwaar en onaangenaam werk moeten doen. Hoe bedoel je sociaal en goed geregeld voor de ouderen en zware beroepen?

Het lijkt er sterk op dat deze regering nog verder wil gaan dan de meeste mensen beseffen. Het dwaze plan van PvdA om leden de bedrijven in te sturen om een zwartboek op te stellen over slechte arbeidsomstandigheden slaat alles: eerst ja zeggen tegen doorwerken tot 67 jaar, en dan vervolgens schrikken van waar je ja tegen gezegd hebt en op een flut manier je gezicht proberen te redden. Hoe dom denkt Wouter Bos dat de kiezers zijn?

FNV-kaderlid Herman de Haas uit Rotterdam heeft samen met anderen een motie voorbereid die oproept tot het vertrek van Agnes Jongerius wegens inadequaat handelen. Wat vind je van de motie "Agnes Exit FNV" van Herman de Haas en anderen?

Wat Agnes Jongerius betreft is het mij te simpel om haar alleen de schuld te geven van alles wat fout gegaan is. Hopelijk wordt er meer en sneller door het bestuur naar de kaderleden geluisterd. Het bestuur moet begrijpen dat zij de voelsprieten van de bonden zijn. Men wil als bonden toch niet de kant op van de PvdA op?

Hoe vind je de rol die de SP heeft gespeeld in de campagnes?

Wat mij opviel tijdens de AOW demonstratie op de Coolsingel, is dat iedere openlijke aanwezigheid van de PvdA ontbrak. Ook de PVV heb ik niet gezien. Wellicht een beetje kopschuw? Schaamte, geen interesse, of angst. Wie het weet mag het zeggen.
De SP was duidelijk wel aanwezig, wellicht iets om over na te denken als je niet langer door wilt werken dan tot 65 jaar en denkt dat andere opties wel mogelijk zijn, anders dan wat Jan-Peter Balkenende en Wouter Bos ons willen doen geloven.

Niek Stam, de vakbondsleider van FNV in de Rotterdamse haven, riep op de strijd niet te staken en op 25 januari met zijn allen te gaan demonstreren in Den Haag, 65 dagen na de demonstraties op o.a. de Coolsingel in Rotterdam. Wat vind je van de oproep van Niek Stam?

Inmiddels is duidelijk dat alles op alles gezet moet worden om nog te redden wat te redden valt. Immers, niet alleen de AOW kwestie staat op het spel, maar ook het bestaansrecht van de bonden. Dus Niek Stam ziet het goed: ondermeer op naar Den Haag om de regenten duidelijk te maken dat verplicht werken tot 67 jaar geen optie is.

Overgenomen van: http://vonknederland.blogspot.com/http://vonknederland.blogspot.com/

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken