10906121 459931164145506 7708497830054373193 n• Geschokt, verontwaardigd, verbolgen door de laaghartige aanslag tegen de redactie van Charlie Hebdo die 12 dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt en talrijke gewonden.

• Indien het bevestigd wordt dat ‘islamitische’ terroristen deze aanslag hebben gepleegd, dan hebben ze een groot propagandageschenk gegeven aan alle mogelijke islamofoben en racisten. Met hun aanslag leggen ze een enorme druk op de moslimgemeenschappen in Frankrijk, in België en in de rest van de wereld.
• We moeten elke poging verwerpen die erin bestaat een collectieve verantwoordelijkheid te plaatsen voor deze aanslag bij de moslimgemeenschap of bij de islamitische godsdienst als dusdanig.
• We moeten elke poging van de regeringen, de Franse regering in de eerste plaats, 
verwerpen om van deze aanslag gebruik te maken om ‘antiterroristische wetten’ te stemmen die onze democratische rechten kortwieken en die de moslimbevolking in onze steden en de jongeren in onze wijken stigmatiseert.

• Dergelijke wetten zullen ook gebruikt worden tegen vakbondsmensen en alle progressieven en bewegingen die de wereld willen veranderen.
• De Franse regering gaat van deze aanslag gebruik maken om meer steun te verwerven voor haar imperialistische avonturen in Afrika en de rest van de wereld in de naam van de strijd tegen het terrorisme. Daarom kunnen we ons verzet tegen deze imperialistische handelingen niet in de doofpot steken. 
• Zonder op de minste manier de daden van deze godsdienstfanaten te rechtvaardigen, moeten we proberen de voedingsbodem ervan te begrijpen om ze beter te bekampen. 
• De verklaring voor dit fanatisme vinden we niet in de Koran, maar in de sociale, economische en politieke omstandigheden waarin meer en meer jonge moslims leven en aan de onderwerping sinds de geboorte als het ware aan onrecht, discriminatie, vernedering en repressie. 
• In zo een situatie vindt een kleine minderheid jongeren in de djihadistische demagogie een vervormde uitdrukking van hun gevoel van onrecht en hun brandende wil om tegen het systeem te strijden. Zij zitten natuurlijk op een dwaalspoor.
• De linkerzijde en de arbeidersbeweging kunnen zich niet verstoppen achter moralistische, antireligieuze, democratische of republikeinse oproepen om het terrorisme te bestrijden en het religieuze fanatisme. 
• De linkerzijde moet de strijd aan gaan tegen dit systeem en zich niet wentelen in dit systeem. De linkerzijde moet een toekomst geven aan deze jongeren door ze te organiseren rond een klassenbewustzijn om een einde te stellen aan de ellende van het kapitalisme.
• Laten we samen strijden tegen een verrot systeem dat zulke bloedbaden veroorzaakt om de materiële voorwaarden te scheppen voor een echte menselijke samenleving steunend op broederschap en solidariteit en niet op haat en verdeeldheid.

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 319 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken