In de afgelopen dagen bombarderen Navo-vliegtuigen Joegoslavië, waarbij onschuldige mannen, vrouwen en kinderen op gruwelijke wijze omkomen. Het is een daad van naakte agressie vanwege de grote imperialistische mogendheden, die onder het mom van een "humanitaire opdracht" hun doelstellingen in de regio willen doordrukken. Dit optreden zal de vrede in de regio zeker niet dienen. Integendeel, de bombardementen brengen alleen maar dood en vernieling en hebben de volkeren van de Balkan in een nieuwe nachtmerrie gedompeld.

De pogingen van de imperialistische mogendheden om een tweede "vredesovereenkomst" op te leggen aan Milosovic in Parijs waren vanaf het begin gedoemd te mislukken. De eerste overeenkomst die in oktober tot stand kwam onder dreiging van NAVO-bombardementen lag aan scherven. Ondanks het feit dat de etnische Albanezen in Kosovo hun eis voor onafhankelijkheid hadden laten vallen, was de stationering van 28.000 NAVO-troepen op soevereine bodem onaanvaardbaar voor de Servische leiders. Deze eis van de VS getuigt trouwens van een ongelooflijke arrogantie en misprijzen tegenover de Joegoslaven. Noch voor ze het land militair hebben veroverd eisen ze een volledige capitulatie. Dit is nooit eerder gebeurd! Indien Milosovic een capitulatie zou aanvaarden, zouden zijn ultra nationalistische partners hem onmiddellijk omverwerpen. Het Joegoslavische volk kan enkel maar weerstand bieden aan deze buitenlandse agressie.

De toestand in Kosovo is razendsnel aan het verslechteren. In de afgelopen week zijn ongeveer 80.000 mensen hun huizen ontvlucht onder de dreiging van de Servische troepen. In het afgelopen jaar hebben 400.000 mensen, dit is meer dan een vijfde van de bevolking van Kosovo, hun huizen en dorpen verlaten. De Servische leiders hebben een politiek gevoerd van etnische zuivering onder het mom van het onschadelijk maken van het Kosovaars Bevrijdingsleger (KBL). Dorpen worden tot aan de grond platgebrand en de hele bevolking uitgedreven. Maar denk vooral niet dat de imperialistische mogendheden de grote beschermengelen zijn van de etnische Albanezen. Ze roepen humanitaire hulp in als een voorwendsel om een basis te vestigen in de Balkan.

De crisis in Kosovo is een duidelijk bewijs dat de nationale kwestie niet kan opgelost worden op kapitalistische basis. Onder Tito kon de Joegoslavische federatie (bestaande uit zes republieken en twee autonome regio's) een hoge graad van eenheid bewerkstelligen. Kosovo, die voor 90% uit etnische Albanezen bestond, aanvaardde een autonoom statuut binnen het kader van Joegoslavië. Door de crisis van het stalinisme begon het nationalistisch vergif evenwel opnieuw de kop op te steken. Elke bureaucratie van de respectievelijke republieken speelde de nationalistische kaart uit om hun macht en privileges te kunnen behouden. Op het einde van de jaren '80 baseerde Milosovic zich op het Servisch nationalisme. Op demagogische wijze stelde hij dat Kosovo de geboorteplaats was van de Servische natie en gebruikte dit als excuus om een einde te stellen aan de autonomie van de Kosovaren. Vanaf dat ogenblik begon een brutale politiek van nationale onderdrukking in Kosovo.

Maar de hoofdverantwoordelijken voor de huidige crisis in het voormalig Joegoslavië zijn de imperialistische mogendheden, in het bijzonder Duitsland. Sedert de val van de Muur van Berlijn is Duitsland op zoek naar invloedssferen in het Oosten. Het Duits imperialisme is rechtstreeks verantwoordelijk voor het opbreken van Joegoslavië door zijn steun te verlenen aan de onafhankelijkheid van Kroatië. Deze politiek heeft de hele regio in het conflict betrokken, met als hoogtepunt de oorlog in Bosnië en het huidig conflict in Kosovo. Hoewel Kosovo in 1989 zijn autonomie verloor, zijn vooral in de afgelopen twee jaar -in de nasleep van de revolutie in Albanië- massa's wapens het gebied binnengekomen. Dit was een van de belangrijkste factoren die aan de basis lagen van de opkomst van het KBL en zijn guerrillaoorlog voor onafhankelijkheid. Dit deed de crisis escaleren. Servische onderdrukking werd beantwoord met individueel terrorisme door het KBL, waarbij elke gebeurtenis de gemoederen aan de andere kant deed oplaaien.

De etnische Albanezen van Kosovo moeten het recht hebben om vreedzaam te kunnen leven in hun eigen land. Maar gezien de etnische samenstelling van de hele regio, zou Kosovaarse onafhankelijkheid een hele serie oorlogen ontketenen in heel het Balkan gebied. Een dergelijke ontwikkeling is trouwens inherent aan de huidige crisis. Dit zou een catastrofe betekenen voor alle volkeren van de Balkan. De oorlog in Bosnië zou in vergelijking daarmee een picknick geweest zijn. De oorlog in Bosnië was immers "alleen maar" tussen plaatselijke milities. Een Balkanoorlog zou betekenen dat landen als Turkije, Griekenland, Macedonië, Bulgarije, Albanië enz zouden betrokken worden. Het zou een oorlog zijn waarbij geregelde legers tegenover elkaar zouden staan. Onder moderne omstandigheden betekent dit een onvoorstelbare slachtpartij. Dit zou verregaande gevolgen hebben voor heel Europa, met miljoenen vluchtelingen die in heel het continent een onderkomen zouden zoeken.

Dit is meteen een van de belangrijkste redenen waarom de imperialistische mogendheden zijn tussengekomen. Het heeft niks te maken met de "arme etnische Albanezen", waarmee ze helemaal niet inzitten, maar alles met de vrees voor een oorlog in heel de Balkan. Maar door zelf te interveniëren lopen ze het risico dat de situatie gaat escaleren. De Serviërs zullen represaillemaatregelen nemen, waarbij steeds meer vluchtelingen nar Macedonië zullen gedreven worden, waar de bevolking reeds voor 40% uit etnische Albanezen bestaat. De Russische Minister van Buitenlandse Zaken Igor Ivanov heeft gelijk wanneer hij zegt dat indien en brand uitbreekt in Kosovo en de vlammen overslaan naar Macedonië, Albanië en Bosnië-Herzegovina, de hele Balkan in vlammen zal opgaan. (Financial Times 24/3/99)

In een dergelijk scenario zouden twee NAVO-leden, Griekenland en Turkije betrokken worden, wat tot een breuk -binnen de NAVO zelf zou leiden. De imperialisten zijn tot alles bereid om dit te vermijden. En zo zijn we een nieuw stadium binnengetreden van rivaliteiten tussen imperialistische mogendheden die in de plaats is gekomen van de Nieuw Wereldorde.

De taal en handelingen van het imperialisme, het Amerikaans imperialisme op kop, stinken naar schijnheiligheid. Ze treden alleen maar op in hun eigen belang. Anders staan ze volledig onverschillig tegenover het lot van onderdrukte volkeren. Ze verroerden geen vin bij de genocide in Ruanda, waarbij miljoenen Tutsi's omkwamen. Noch zijn ze bereid de Koerden te verdedigen. Integendeel, ze steunen de Turkse onderdrukking van de Koerden. De imperialisten zijn steeds onderdrukkers geweest, nooit bevrijders. En nu zijn ze geïnteresseerd om een eigen basis te vestigen in de Balkan.

Het Amerikaans imperialisme treedt ongelooflijk arrogant op in heel de wereld sinds de VS overblijft als enige superstaat. Niet tevreden met hun laatste "overeenkomst" met het KBL, dat zich nu tevergeefs naar Amerika richt voor hulp, eisen de imperialisten van de NAVO nu de militaire bezetting van Kosovo. De weigering van de Serviërs om dit ultimatum te accepteren was voor de NAVO voldoende om het land plat te bombarderen, net zoals ze gedaan hebben in Irak. Dit is dan de Nieuwe Wereldorde!

De hele geschiedenis toont evenwel aan dat bombardementen alleen onvoldoende zijn om een land te onderwerpen. Daarvoor zijn grondtroepen nodig. Luchtaanvallen zijn slechts een bijkomstig, hoewel vernietigend, wapen. De imperialisten zijn echter doodsbenauwd om grondtroepen te sturen omdat ze dan het risico lopen in een langdurige oorlog betrokken te geraken (hoogstwaarschijnlijk een guerrillaoorlog), waarbij veel doden zullen vallen. Dit was de recente ervaring van de VS in Somalië en Libanon, terwijl Vietnam ook nog altijd in het geheugen is gegrift.

Indien Milosovic de voorwaarden van het imperialisme zou aanvaarden, zou hij hoogstwaarschijnlijk vervangen worden door een nog agressiever nationalistisch regime, wat de situatie nog erger zou maken. Tegelijkertijd zullen de bombardementen op Servië bij lange niet zo simpel zijn als ze laten uitschijnen. De Joegoslaven beschikken over een gesofisticeerd afweersysteem, verschaft door de Russen. De Russen zelf zijn bondgenoten van Servië en staan enorm vijandig tegenover de bombardementen. Ze willen geen imperialistische overheersing in de Balkan en maakten kenbaar dat ze meer wapens zouden leveren aan Joegoslavië. "We zijn verplicht om luchtafweersystemen te leveren aan Joegoslavië," zei Viktor Ilyukhin, hoofd van het Russisch Veiligheidscomité. De leider van de kleine Russische Partij, Vadim Guzinin, gaf een pleidooi om vrijwilligers te sturen naar Servië "om er te gaan vechten en bijstand te verlenen aan hun broedervolk".

Door de Russische oppositie tegen de bombardementen is het de NAVO die tussenkomst in plaats van de VN. Ten gevolge van rivaliteiten tussen de imperialistische mogendheden onderling, met de VS en Groot-Brittannië langs de ene kant en Rusland en Frankrijk langs de andere, kunnen ze de dekmantel van de VN niet gebruiken om hun naakte agressie achter te verberegen, zoals ze gedaan hebben bij voorgaande aangelegenheden. De VN bleken weer maar eens volledig impotent te zijn. In werkelijkheid is het de Onverenigde Naties.

De imperialisten hebben zich nu in een hoek gebokst. Heel hun prestige en dat van de NAVO staan op het spel. Daarom gaan ze nu door met de bombardementen tenzij de Serviërs zich overgeven. De NAVO-bombardementen zullen echter niets oplossen en de situatie alleen maar verder doen escaleren. De Serviërs worden gedwongen een tegenaanval te doen. Er moeten daarbij wel veel slachtoffers vallen. Dit zal op zijn beurt druk uitoefenen op het Amerikaans Congres die verdeeld is en zeer weigerachtig stat tegenover een bloederige Europese verwikkeling.

De VS hoopten dat de dreiging van bombardementen voldoende zou zijn om Milosovic tot toegevingen te dwingen. Dit mislukte. Nu bombarderen ze Servische mannen, vrouwen en kinderen in de hoop dat dit Milosovic tot overgave zal dwingen. Dit is echter een grote gok. Succes is geenszins gegarandeerd. Het zal de situatie nog erger maken in plaats van toegevingen te bekomen. Nu al dreigt een pro-Milosovic staatsgreep in Montenegro, nadat de plaatselijke leiders weigerden Servië te steunen. Er zal een nieuwe Servische slachtpartij gelanceerd worden in Kosovo onder het mom definitief af te rekenen met het KBL die worden voorgesteld als marionetten van de Amerikanen. Dit zal massa' vluchtelingen naar de grenzen met Albanië en Macedonië drijven, die de spanningen met deze landen nog zullen opdrijven. In plaats van de situatie onder controle te krijgen, zullen de bombardementen de hele Balkan verder destabiliseren, met niets dan conflict en instabiliteit in het vooruitzicht. De Russische Minister van defensie Igor Sergeyev voorspelde dat Kosovo een nieuw Vietnam kon worden, maar dan in het hart van Europa. Jeltsin was gedwongen zich tegen de NAVO te keren en zei: "Dit betekent oorlog in Europa, en mogelijk meer."

Op kapitalistische basis bestaat er geen oplossing voor de volkeren van de Balkan. Het optreden van de NAVO kunnen tijdelijk een algemene Balkanoorlog verhinderen. Maar de imperialisten kunnen niet tot in het oneindige een "beperkte" oorlog voeren. Indien de situatie in Macedonië ontploft, zal de hele regio in vlammen opgaan. De Nieuwe Wereldorde is in werkelijkheid de Wereld Wanorde. Tot zover onze visie op de "praktische oplossing aangeboden door de imperialisten."

De enige oplossing is een echte federatie in de Balkan. Maar dit kan enkel de vorm aannemen van een socialistische federatie. Onder deze omstandigheden zouden de etnische Albanezen in Kosovo een echte autonomie verwerven en de volkeren van de balkan in staat zijn zich te verenigen op een broederlijke en vrijwillige basis.

De Belgische arbeidersbeweging moet zich verzetten tegen de bombardementen van de NAVO. We moeten protesteren tegen de Belgische betrokkenheid in de operatie en het inzetten van F16 vliegtuigen. België moet ophouden zich te gedragen als een marionet van het Amerikaans imperialisme. Hun politiek brengt het leven van alle betrokkenen in gevaar, zowel burgers als militairen, niet in het belang van de Kosovaren, maar in dat van het imperialisme. Alleen op basis van het internationalisme van de arbeidersklasse kunnen we onze kameraden in andere delen van de wereld helpen. Dat betekent steun aan de arbeiders van het vroegere Joegoslavië in de omverwerping van hun onderdrukkers als een middel om er echt socialisme en arbeidersdemocratie te vestigen

Tijdschrift Vonk

coverVonk 299 finalklein

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken