PO9A3054 1Deze maand nog werd er gestaakt door metaalwerkers in het noorden van Nederland. Meer dan een half jaar aan acties wist de vakbonden en werkgevers lang geen stap dichter bij elkaar te brengen. Om concessies te forceren legden daarom maandag 8 februari ruim 1900 arbeiders het werk stil. De stakingsacties varieerden van een etmaal tot drie dagen.

Woordvoerders van FNV Metaal geven aan dat hiermee een van de langste acties ooit is gehouden. Het is ruim dertig jaar geleden sinds een arbeidssector meer dan zes maanden lang stakingen voerden voor een betere CAO.

Van te voren waren de eisen van de metaalwerkers een loonsverhoging in het komende jaar, minder overwerk en meer inspraak in werktijden en roosters. Hun eisen werden lange tijd afgewezen onder andere ten faveure van een karige loonstijging, uitgesmeerd over drie jaar en weinig tot geen concessies aan de huidige mate van inspraak.

Tijdens het overleg van woensdag de 10e werden deze eisen opnieuw besproken en is de FME dus uiteindelijk overstag gegaan. Van te voren was de stemming pessimistisch; FNV Metaal rekende er niet op dat In het huidige klimaat er een akkoord gaat komen.

Niet onbelangrijk hierin is de omvang van de staking van de maandag ervoor geweest. Deze was dermate groot dat veel bedrijven in het noorden, zoals Fokker en Scania geheel of gedeeltelijk stil kwamen te liggen. 

Als Marxisten tonen wij ons solidair met de metaalarbeiders. Het is geen verrassing dat de onderhandelingen zo lang hebben geduurd en de werkgevers zich al die tijd zo bijzonder halsstarrig hebben opgesteld. De kapitalisten zien zichzelf gedwongen om hun personeel steeds verder af te knijpen om hun eigen systeem in stand te kunnen houden. De arbeiders op hun beurt zien zich genoodzaakt naar hardere middelen te grijpen om te krijgen waar ze recht op hebben. De tegenstellingen worden hierbij extra versterkt door de wereldwijde overproductie, welke China ertoe gezet heeft om goedkoop staal in Europa te dumpen.

We tonen ons dan ook gelukkig met het akkoord wat zij hebben kunnen bereiken, waarmee wederom is aangetoond dat acties en stakingen werken. In een persverklaring van de FNV onderschrijft de vakbond deze mening en benadrukt de mogelijkheden die arbeiders hiermee krijgen tot persoonlijke ontwikkeling. Met meer vrije tijd en zeggenschap in werktijden, en een investering van €1500 die werknemers mogen gebruiken voor scholing krijgen zij de mogelijkheid zich te ontplooien en meer onafhankelijk te worden van hun bazen.

Het is belangrijk om stil te staan bij dit succes en dit als overwinning voor de arbeidersklasse te vieren. Echter is het ook zo dat hiermee slechts een fractie is bereikt van waar men recht op heeft. Volledig democratisch zeggenschap over de eigen sector is het doel waar de arbeidersbeweging op gefocust zal moeten blijven. Het verzet van de werkgevers tegen lagere werktijden en investeringen in scholing en persoonlijke ontwikkeling van hun personeel toont aan hoe bang men is voor een sterke en zelfstandige arbeidersklasse.

Het succes van de stakingen moet een motivatie zijn om in de toekomst deze macht en invloed uit te bouwen en de kameraden uit andere vakbondssectoren het vertrouwen geven dat zij ook succesvol voor hun rechten kunnen strijden. De tijd dat er via polderen iets bereikt kon worden, is immers definitief over nu.

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 321 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken