De enige bron van financiering van Vonk bent u! De overheid subsidieert ons niet en de bedrijfswereld is ook niet geneigd om ons te sponsoren. Eigenlijk is dat toch wel geruststellend. Indien dit het geval zou zijn dan zou Vonk zeker niet kunnen schrijven of handelen zoals nu het geval is.

Wij hangen voor onze financiering volledig, maar dan ook volledig, af van de achterban van de arbeidersbeweging en studerende jongeren. Het is dankzij deze financiële onafhankelijkheid dat we ook politiek onafhankelijk zijn. Dankzij deze geldelijke vrijheid zijn we in staat scherpe analyses te leveren en gedurfde campagnes op te zetten.

Vonk bepleit openlijk een revolutionair socialistisch alternatief op het gepruts van de sociaal-democratie en de dwaasheid van het kapitalisme.

Daarom doen we tijdens deze dolle feestdagen een oproep voor een kerstcadeau voor de Vonk. We hebben uw financiële steun nodig.

Stort nu op onze rekening 001-1370273-30, op naam van Vonk met vermelding ‘Rode Kerst'.

Alvast bedankt!

Het Vonk-team