127 jaar na de publicatie in het Duits verschijnt het tweede deel van Het Kapitaal in net Nederlands. Dank en felicitaties aan de vertalers en de ploeg van het Marxist Internet Archive. Je kan het gratis downloaden op www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/index.htm