Woensdag 9 februari verschijnen klimaatactivisten Orla Murphy en Zac Lumley voor de rechtbank in Dublin. Ze worden vervolgd voor ernstige strafrechtelijke schade, waarvoor ze een gevangenisstraf van maximaal een jaar kunnen krijgen. De ‘misdaad’ waarvan ze worden beschuldigd? Vreedzaam protesteren tegen de passiviteit van de Ierse regering in het licht van klimaatverandering door de woorden "No More Empty Promises" op de voorkant van een regeringsgebouw te schilderen. In het geval van Zac Lumley, een aanhanger van de Ierse marxisten (IMT Ierland), gaat de beschuldiging er enkel over dat hij de protestactie live streamde.

De Ierse staat heeft besloten door te gaan met deze zaak omdat ze met deze twee activisten een duidelijk voorbeeld wil stellen. De Ierse staat heeft deze kameraden schandalig behandeld sinds hun arrestatie na het protest op 19 maart 2021. Ze werden gedwongen om een ​​borgsom van 3.000 euro te betalen na hun gevangenschap. Zac heeft drie nachten in de gevangenis gezeten, omdat hij niet meteen aan dit geldbedrag kon komen. Ondertussen zat Orla - die toen 19 jaar oud was - vijf weken in de gevangenis nadat ze de voorwaarden voor haar borgtocht had geweigerd. De voorwaarden van de borgtocht verbieden hen tevens de toegang tot een groot deel van het stadscentrum van Dublin. Orla is zelfs de toegang tot gans Dublin ontzegd!

Deze beschuldigingen zijn absoluut schandalig. De twee worden beschuldigd van het opzettelijk vernielen van staatseigendommen. Dat deden ze niet - hun protest leidde er enkel toe dat er verf tegen de muur van een gebouw werd gespoten en gegooid. Vervolgens werd de verf afgewassen. Er is geen eigendom vernield. In het geval van Zac zijn de aanklagers van plan hem louter te straffen voor het opnemen van dit protest. Volgens die logica kan in de toekomst ook elke journalist worden aangeklaagd.

Vergelijk deze beschuldigingen van ‘vernietiging’ met de moedwillige vernietiging van het klimaat en de ecosystemen van onze planeet door de kapitalistische klasse in haar streven naar winst, waartegen deze kameraden protesteerden. Wat doet de Ierse regering om dit te voorkomen? Niets. Ze helpt en bevordert de misdadige klimaatvernietiging en dient bereidwillig de bedrijven in hun streven naar enorme winsten.

Deze pro-kapitalistische regering, waar de ‘Groene’ Partij schandalig genoeg aan deelneemt, biedt niets dan valse beloften, gevolgd door passiviteit. In de woorden die Orla op de zijkant van het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken schilderde, zeggen we: "geen loze beloften meer!" De kameraden waren gemotiveerd om te protesteren, zoals miljoenen jonge mensen wereldwijd, vanwege de vernietiging van het klimaat door een klein aantal kapitalisten. Ze hadden het volste recht om dat te doen.

De staat, gealarmeerd door de vloedgolf van woede die onder miljoenen arbeiders en jongeren in heel Ierland groeit, probeert haar toevlucht te nemen tot repressie. Dit proces is bedoeld om een ​​huiveringwekkend effect te hebben op allerhande activisten. De bedoeling is een waarschuwing te sturen naar arbeiders en jongeren dat vreedzaam protest tegen het vervuilende, pro-kapitalistische, inhumane en natuur vernietigende beleid van de regering niet langer getolereerd zal orden in Ierland.

We roepen daarom socialisten, vakbondsleden en klimaatactivisten in Ierland en de rest van de wereld op om te protesteren tegen dit proces en hun solidariteit te betuigen met Orla en Zac.

Protest in Dublin aan het justitiepaleis te Dublin op 9 februari om 9.00 uur.

We roepen op delegaties te sturen om hun protest die dag bij Ierse ambassades en consulaten over de hele wereld te registreren, en protestbrieven te sturen naar de directeur van het openbaar ministerie en de minister van Justitie.

Plaats berichten van solidariteit en foto's van protesten op sociale media onder de hashtags #ProtestIsNotACrime en #NoMoreEmptyPromises

Wij zeggen: laat de aanklacht vallen! Protesteren is geen misdaad!

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 320 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken